Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (528 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2654-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2621-5 (print)
Tištěná verze: Pohybové aktivity ve vede a praxi : Konferenční sborník U přilezitosti 60. výroči zalození Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze [Praha, 19.-21. června 2013]. Prague, Czech Republic : Karolinum, c2014 ISBN 978-80-246-2621-5
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze..
001482482
Obsah // 1. Sporí a iřlesná výchova ve společenských vědách...II // Antonín Rychtecký: Národní kvalifikační rámec v doktorandském studiu kinantropologic..13 // Lenka Kovářová. Kateřina Nováková. David Pánek: Struktura osobnosti u vytrvalostních // sportovců na příkladu triatlonu...25 // Jaroslav Dvorský: Psychická odolnost v kontextu nespecifického pohybu...35 // Radka Peřinová: Motorická docilita kvalitativním pohledem...41 // Beáta Soušková:Vplyv obsahu tematického celku aerobik na somatické a funkčné // parametre stredoškoláčok...49 // Milena Pull man nová Svedová: Zmena pohybového obsahu zostáv v modernej gymnastike // a jej vplyv na feminímum v tomto ženskom športe...59 // Ludmila Zapletalová: Pohybová výkonnosť 11 - až 15-ročných chlapcov a dievčat // s odlišnou pohybovou aktivitou...69 // Jakub Holický: Kvaluace psychomotorického vývoje hráčů ve fotbalu kategorie ÜI2 pomocí // dvou forem Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency second edition (???-2)...81 // Rastislav Feč. Karol Fcč, Alena Buková: Rozdiely v stabilite disjunktívneho reakčného // času žiakov I. a 2. ročníka základnej školy...91 // Markéta Dobešová: Možnosti a omezeni komparativní analýzy vývoje sportu v Československu a Německé demokratické republice po 2. světové válce // do pádu komunismu...99 // Tomáš Tlustý: Cesta YMCA do střední Evropy po první světové válce...109 // Martin Dlouhý. Ladislav
Kašpar, Irena Svobodová, Martin Sebera: Vývoj sportovní // výkonnosti uchazcěů o studijní obory TV a TVS v atletické disciplině běh 1500 m muži // a 800 m ženy při přijímacích zkouškách na PedF UK v letech 1991-2012...119 // Radka Streštíková. Zora Svobodová: Srovnáni motivace vysokoškolských studentek // a žen ve věku 30 45 let ? pohybovým aktivitám...129 // Branislav Antala: ?? ubenosť, významnosť a náročnosť telesnej a športovej výchovy // z pohľadu žiakov základných a stredných škôl Slovenska a Českej republiky...137 // David Cihlář, Jiří Ticháček: Vybrané aspekty zdravého životního stylu žáků druhého // stupně základních škol v Ústeckém kraji...145 // Robert Janikovský. Milan Tabak, Ľudmila Malachová, Zuzana Kazániová: Systém // elektronickej evidencie výučby predmetu TV kondičné posilňovanie v podmienkach // ŽU v Žiline a jeho možné výstupy pre praktické využitie...155 // Vilém Omcirk: Využití marketing managementu v práci středoškolského pedagoga...163 // 7 // 2. Sportovní ľyziologie, výživa a genomika...I73 // Michal Šlcfl. Veronika I loudova. Miloslav Petr, l-lva Kohlíková. Iva llolmcrová: // Diagnostika sarkopcnic v klinické praxi případová studie...175 // Lucia Malá. Tomáš Malý, František Zahálka. Jaroslav Teplán: Telesne zloženie // ako prediktor kvality života bežnej adolcsccntnej populácie...183 // Olga Chválová: Fenomén vzpřimenosti v evoluční
perspektivč...191 // Barbora Strejcová. Jan Vopat: Vliv alkoholu na svalovou izokinetickou sílu // v kolenním kloubu při extenzi a flexi...203 // Ivan Uher. Klaudia Zusková, Alena Buková. Rastislav Fcč: Spánok, nadváha // a pohybová aktivita vysokoškolských študentov...211 // 3. Kineziologie, biomechanika...221 // Olga Chválová: Gravitační a antigravitačni motorika...223 // Renata Malátová: Možnosti ovčřcní účinnosti intervcnčních programů zaměřených // na ovlivnění stavu hlubokého stabilizačního systému páteře měřením síly břišních svalů // svalovým dynamometrem...235 // Jitka Vaněčková: Zapojeni svalů horní poloviny těla při plaveckém cyklu a při imitačních // pohybových aktech - projekt...245 // Jaroslav Motyčka. Jan Šťastný, Hana Lepková. Miloslav Pašek, Michaela Bátorová: // Komparace výsledků měření a vyhodnocování rychlosti plavání seniorské a juniorské // reprezentace ČR v letech 2011 a 2012...255 // Martina Jílková, Petr Šifla. Ondřej Václavek. Martin Tůma: Analýza vrchního hodu // jednoruč u hráčů házené...265 // Martina Chrástková, Radka Bačáková, Daniel Špulák. Roman Črncjla. Bronislav Kračmar: // Kincziologická komparace běhu na lyžích klasickou technikou a volné bipedální chůze ... 271 // Daniel Bodlák: Náhrada meziobratlového disku historie, současnost a budoucnost...285 // Lucie Vorličková. Pavel Korvas: Měření hodnot vibračního čití u kořenového
dráždění // způsobeného výhřezem ploténky 14/15 a 15/s 1...295 // Jitka Hanzlová. Jan Pekáč, Jana Juříková: Funkce a náprava hlezcnního kloubu...305 // Lenka Horňáková. Daniel Hadraba, Petr Kubovy, Lucie Súkopová, Karel Jelen: // Časovo-závislé zmeny v laterálnom menisku vyhodnotené prostredníctvom MRI // pri axiálnom zaťažení in vivo: pilotná štúdia...317 // Zuzana Pavelková, Petr Šifla: Vliv kinesiotapingu na svalové napětí musculus soleus // u sportovců s přetiženoum achillovou šlachou...327 // 4. Sportovní trénink...337 // Josef Dovalil: Trcnérská škola fakulty tělesné výchovy a sportu...339 // Radim Jebavý, Jiří Baláš, Tomáš Perič: Porovnání efektivity stimulace vytrvalostní síly // na nestabilních a stabilních oporných plochách...353 // Rostislav Kohoutek. Jaroslav Teplán, František Zahálka: Analýza úspěšných herních // situaci v nej vyšší evropské fotbalové soutěži...361 // Eva Vaidová, František Zahálka: Vybraná specifika fotbalu žen...369 // Aleš Kaplan: Kondiční příprava basketbalistek ČR na OH 2012 (deskriptivní studie)...377 // Pěvci Korvas, Jaroslav Šamšula: Studie dynamiky odrazu u tři volejbalových výskoků...387 // Bibiana Vadašová, Jozef Moroščák: Telesný rozvoj a anaeróbna trénovanosť volejbalistov // v prípravnom období...399 // Ján Hianik. Ludmila Zapletalová: Špeciálne pohybové schopnosti mladých hádzanárov // vo vztahu k ich hráčskej
funkcii...407 // Pavel Červinka: Možnosti řízení tréninkového procesu u vytrvalců...417 // Adéla Boudiková. Josef Dovalil, Jiří Suchý: Vliv vyšší nadmořské výšky na rychlost // střelby a úroveň trénovanosti biatlonistů...427 // 8 // // Jakub Opočenský, Jiří suchý: Komparace sportovní přípravy a vývoje výkonnosti bčžců // na lyžích v České republice a Norsku...435 // Jan Pernica, Jiří Suchý: Využití profilu stavů nálady (POMS) ke sledování únavy během // pobytu a tréninku ve vyšší nadmořské výšce...443 // Jan Pecha: Názory expertů na dlouhodobou koncepci sportovního tréninku v tenise...449 // Kateřina Kudláčková, David W. Eccles. Kristicn Dieffenbach: Užití relaxačních aktivit // u sportovců různé úrovně...459 // 5. Sportovní příprava dětí...463 // Tomáš Perič, Jan Pechna: Sportovní příprava dětí - co ovlivňuje kvalitu tréninkového // procesu...465 // Pavel Slepička, Jih’ Mudrák: Sport dětí a mládeže jako rizikový socializační faktor...475 // Tomáš Hadžega, Václav Bunc: Aktuálna telesná zdatnosť detí a ich pohybový režim...483 // Martin Žamba, Miroslav Holicnka: Vplyv tréningového programu na úroveň // pricstorovo-orientačnej schopnosti mladších žiakov vo futbale...489 // Petr Bahenský: Vývoj úrovně pohybových předpokladů adolescentů u talentových zkoušek // na sportovní gymnázium obor atletika...499 // 6. Aplikované pohybové aktivity...511
Veronika Houdová, Michal Štefl. Jan Heller: Změny tělesného složení u seniorů žijících // ve vlastním prostředí...513 // Pavel Tilingcr: Specifika sportovního tréninku intelektově postižených sportovců...519 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC