Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2018
1 online zdroj (196 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3926-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3901-7 (print)
V medicíně je v současné době celosvětově kladen důraz na bezpečnost pacienta a celého zdravotnického provozu – primum non nocere. V akutních situacích je nutná rychlá orientace ve vzniklé problematice a nalezení včasného řešení. V tom může pomoci tato příručka, která je první českou publikací svého druhu, přestože především v anglosaském světě jsou podobné „kuchařky“ běžné. Abecedně řazené kapitoly – včetně kapitol věnovaných dětským pacientům – přinášejí přehledný a stručný návod na řešení krizových klinických situací, které mohou nastat na operačním sále. Heslovitě uspořádaný text vede uživatele krok po kroku ke zvládnutí daného život ohrožujícího stavu bez zbytečných průtahů. Na závěr je publikace doplněna obecnými informacemi a základními schématy neodkladné kardiopulmonální resuscitace. V textu je ponecháno místo pro doplnění telefonních čísel a dalších důležitých údajů konkrétního pracoviště. Obsah i forma zpracování korespondují s obdobnými zahraničními texty a jsou zcela v souladu s doporučeními Evropské anesteziologické společnosti a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny..
001482536
OBSAH // Seznam zkratek Několik rad úvodem // Kontrola anesteziologického přístroje před výkonem Prevence fatální komplikace na sále // Naléhavé stavy na operačním sále // 1/ Addisonská krize 2/ Agresivní pacient 3/ Akutní ischémie myokardu 4/ Anafylaxe 5/ Asfyxie 6/ Aspirace // 7/ Bronchospazmus u intubovaného // 8/ Crush úvod (syn. RSI - rapid sequence induction) , // 9/ Defibrilovatelná zástava oběhu - komorová fibrilace / komorová tachykardie (VF/VT) 10/ Desaturace, náhlá hypoxie 11/ Diabetická ketoacidóza 12/ Disekce aorty // 13/ Embolie plodovou vodou (anafylaktoidní těhotenský syndrom) // 14/ Embolie vzduchová 15/ HELLP syndrom 16/ Hemoptýza 17/ Hyperkalémie 18/ Hypertenze 19/ Hypertermie 20/ Hypoglykémie 21/ Hypotenze // 22/ Hypoxémie během selektivní ventilace 23/ Krvácení v neurochirurgii (obecně viz kap. 50) // 24/ Křeče na operačním sále 25/ Laryngospazmus 26/ Maligní hypertermie // 27/ Nedefibrilovatelná zástava oběhu - asystolie / bezpulzová elektrická aktivita (BEA) 28/ Nelze intubovat, nelze oxygenovat (CICO) // 29/ Neočekávaná obtížná intubace // 30/ Neuroaxiální blokády - komplikace (toxicita lokálních anestetik viz kap. 45) // 31/ Obtížná ventilace obličejovou maskou // 32/ Oheň mimo dýchací cesty pacienta // 33/ Oheň v dýchacích cestách // 34/ Plieni edém // 35/ Pneumotorax // 36/ Pokles EtC02 // 37/ Porucha dodávky elektřiny // 38/ Porucha dodávky kyslíku // 39/ Potransfuzní
hemolytická reakce // 40/ Preeklampsie, eklampsie // 41/ Prodloužené buzení z anestezie // 42/ Tachyarytmie při anestezii // 43/ Tamponáda perikardu // 44/ Totální spinální anestezie // 45/ Toxická reakce na lokální anestetika // 46/ Tromboembolie // 47/ TUR syndrom (hypervolemicko-hypotonický syndrom) // 48/ Vzestup EtC02 // 49/ Zvýšený tlak v dýchacích cestách // 50/ Život ohrožující krvácení (ŽOK) // 51/ Život ohrožující krvácení těhotných (obecně viz kap. 50) // Speciální problematika dětského věku // 52/ Dávkování vybraných farmak dětem // 53/ Kraniotrauma dětského pacienta // 54/ Krvácení z dýchacích cest u dětí, hemoptýza // 55/ Onkologický dětský pacient // 56/ Perioperační infuzní terapie u dětí // 57/ Pointubační laryngitida // 58/ Popálený dětský pacient // 59/ Selektivní ventilace plic u dětí // 60/ Septický dětský pacient // 61/ Výpočet velikosti endotracheální kanyly a laryngeální masky u dětí // Ostatní témata // 62/ Dávkování vybraných intravenózních farmak dospělým 63/ Infekční výkon na operačním sále 64/ Postup při poranění ostrým předmětem 65/ Ředění vybraných farmak // Kardiopulmonální resuscitace // 66/ Basic life support 67/ Advanced life support 68/ Paediatric basic life support 69/ Paediatric advanced life support

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC