Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2005
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6867-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1246-8 (print)
Tato publikace je určena všem lidem, kteří se trápí partnerskými problémy a konflikty, pokládají je za zbytečné a chtějí se jich zbavit. První část je věnována typickým problémovým typům manželství, a je ilustrována názornými příklady. Ve druhé části jsou partnerské problémy analyzovány na základě myšlenkových, postojových a komunikačních vzorců partnerů. Manželský pár si v této části může objevit a analyzovat podrobnou mapu vlastních problémů. Porozumění tomu, co se s člověkem během partnerských problémů děje, je pak důležitým předpokladem pro změnu stavu. Ve třetí části jsou uvedeny nejdůležitější přístupy ke změně situace – práce s negativními myšlenkami a postoji, postupný nácvik partnerské asertivity a společné plánování budoucnosti. Text je ilustrován řadou příkladů a proložen množstvím cvičení určených k postupnému překonávání partnerských komunikačních problémů. Knížka obsahuje řadu příběhů párů s manželskými problémy a způsoby, jak se jim je podařilo odstranit..
001482557
OBSAH // ÚVOD...9 // Příběh jako uvedení do problematiky...9 // O čem je tato kniha...25 // Co je to asertivita...28 // Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita...29 // Ještě jeden inspirativní příběh...35 // I. ČÁST . // CO JSME SE NAUČILI JAKO DĚTI, V PARTNERSTVÍ JAKO KDYŽ NAJDEME...45 // I. KOMUNIKAČNÍ ZLOZVYKY...46 // Zlozvyky při naslouchání ...49 // Čtení myšlenek...49 // Přerušování a skákání do řeči...50 // Nereagování na sdělení - nedostatek zpětné vazby...50 // Neverbální odmítání...51 // Zlozvyky při sdělování...51 // Vyjadřování pocitů oklikou ...51 // Neupřímnost...52 // Nejasnost a nekonkrétnost sdělení...53 // Přehánění...53 // Značkování...54 // Zevšeobecňování ... 55 // Připisování úmyslu ...56 // Překrucování skutečnosti...57 // Nesoulad slovního a mimoslovního projevu...57 // Únik od tématu ...57 // Přehnané emoční reakce...58 // II. VÝCHOVA V DĚTSTVÍ A OČEKÁVÁNÍ OD // PARTNERSKÉHO VZTAHU ...59 // 151 // III. MÝTY O PARTNERSKÉM VZTAHU A JEJICH // DŮSLEDKY...65 // Skupina mýtů o lásce - mocné čarodějce...69 // Skupina mýtů zdůrazňujících, co je třeba, aby vztah vydržel...72 // Skupina mýtů o vině v případě konfliktů...74 // Skupina mýtů o absolutnosti věcí...76 // IV. TO, CO SI V DUCHU ŘEKNEME, ROZHODNE O TOM, // JAK SE BUDEME CHOVAT...78 // Automatické myšlenky v partnerském vztahu...78 // Testování automatických myšlenek...80
// Krok 1: Spojení emoční reakce s automatickými myšlenkami ... 81 // Krok 2: Praktické rozpoznání automatických myšlenek...84 // Krok 3: Otázka pravděpodobnosti, nakolik mohou automatické // myšlenky být pravdivé...85 // Krok 4: Použití rozumnějších odpovědí...86 // Práce s vlastním očekáváním...88 // Testování vlastních předpovědí a očekávání...88 // Přerámování...89 // V. POSTOJE ? SOBĚ, DRUHÝM A SVĚTU A JEJICH // VLIV NA PARTNERSKÝ VZTAH...92 // Problémové postoje ? sobě...97 // Problémové postoje ? druhým lidem...101 // Technika padajícího šípu...110 // II. ČÁST // O LÁSCE, SVOBODĚ, HRANICÍCH A ROZDÍLNÝCH POTŘEBÁCH...113 // VI. LÁSKA ? PARTNEROVI, SVOBODA // A ZODPOVĚDNOST...115 // Proměny lásky...116 // Jsi osobnost a zajímá mě, kdo jsi ...125 // Láska ? partnerovi...132 // VIL O MANIPULACI ANEB JAK MŮŽU LSTIVĚ ZÍSKAT // VÝHODU ANEBO JAK RADĚJI NEKOŘISTIT...136 // Nejčastější formy manipulace...138 // 161 // OBSAH // Lichocení... // Výčitky a obviňování... // Svalování zodpovědnosti ... // Vytváření závislosti a „pseudoaltruismus“ . . // Porovnávání s druhými ... // Poučování ... // Moralizování... // Zastrašování a vyhrožování... // Ironie a despekt... // Přímá agrese... // Předstírání emocí... // Předstíraná nesmělost... // Stavění se do role oběti... // Charakteristické znaky manipulujícího... // Manipulace a životní postoje... // 139
// 139 // 139 // 140 140 140 // . 141 . 141 . 141 . 142 . 142 . 142 . 143 . 143 . 146 // lil. ČÁST // UČÍME SE SEBEPROSAZENÍ, LASKAVOSTI A KOMPROMISŮM... // Vlil. ASERTIVNÍ IMAGINACE . // Seznam osobních problémů . Sebeprosazující představy . . Přenesení z představ do života Ohodnoťte svůj pokrok ... // 154 // . 154 . 156 . 158 . 158 // IX. KOUZLO LÁSKYPLNÉHO NASLOUCHÁNÍ, VYJADŘOVÁNÍ CITŮ A NOTOVÁNÍ Sl ANEB KONEČNĚ Ml ROZUMÍ . . 159 // Umění citlivého naslouchání...159 // O tom, proč a jak vyjadřovat svoje pocity • — ...162 // Hrát na společnou strunu aneb kouzlo notování si...164 // Navazování rozhovoru...166 // Neverbální povzbuzování...166 // Přitakání a vyjádření souhlasu...168 // Otázky s otevřeným koncem...189 // Využití informací získaných od partnera...170 // Volné informace o sobě...I70 // Empatické poznámky...17i // Sebeotevření...i71 // Míra sebeotevření...172 // I 7 I // E // X. JAK POSILOVAT PARTNERA // Reakce zpětnou vazbou...I73 // Pozitivní aserce ... // Pochvala a oceněni ...179 // Vyjádřeni blízkosti a vřelosti...180 // Povzbuzeni...180 // Kompliment...I81 // Žádost o laskavost... 1 qo // XI. STAIMOVEIMÍ HRANIC VŮČI SOBĚ I VŮČI PARTNEROVI 186 // Vyjádření nesouhlasu ...186 // Asertivní „ne“...I87 // Reakce na odmítnutí...I89 // Persistence aneb umění stát si na svém...190 // Deska...! ! 193 // Umění kritizovat, a přitom neponižovat a nezraňovat...195
// XII. JAK SE NEBÁT PARTNEROVY KRITIKY...197 // Asertivní souhlas - technika otevřených dveří...200 // Zpětná vazba při přijímání kritiky...202 // Negativní aserce...203 // Negativní dotazování...205 // Empatie při reakci na kritiku...211 // Obrana před manipulativními výčitkami...212 // XIII. HLEDÁNÍ KOMPROMISŮ ANEB SPOLUPRÁCE JE LEPŠÍ NEŽ SOUBOJ ... // Asertivní obligace ...215 // Partnerská dohoda...217 // XIV. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...219 // Řešení problémů ve dvojici...222 // Definování problému...222 // Řešení problému...226 // ZÁVĚR... // LITERATURA...’ // I 8 I

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC