Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7655-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7656-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3809-3 (print)
Nové vydání oblíbené publikace připravily zkušené autorky z katedry psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, manažerům, personalistům a psychologům. Třetí vydání je doplněno především o nové příklady a údaje z praxe, aktualizována je problematika bezpečnosti práce, metody motivace a stimulace pracovníků, otázky problémového jednání pracovníků a další témata. Díky knize se dozvíte, jak pracovní prostředí ovlivňuje výkon a výkonnost pracovníka, jeho spolehlivost a únavu, a jak pracovní podmínky pro člověka optimalizovat. Dále se seznámíte s tím, jaký je vztah mezi osobností jedince a jeho předpoklady pro práci a jak s ohledem k tomu vybírat pracovníky. Velkou pozornost autorky věnují mezilidským vztahům na pracovišti. V knize jsou vysvětleny i základní psychologické pojmy, přiblíženy nejdůležitější psychologické směry a metodologie..
001482651
Obsah // O autorkách...9 // Předmluva...12 // 1. Úvod do psychologie, psychologie práce a organizace...13 // 1.1 Vznik a vývoj vědecké psychologie... 14 // 1.1.1 Psycholyzika: předzvěst vědecké psychologie ... 15 // 1.1.2 Asocianismus, experimentální psychologie - nástup vědecké // psychologie ... 15 // 1.1.3 Gestaltpsychologie (tvarová psychologie) ... 17 // 1.1.4 Psychoanalýza a další směry tzv. hlubinné psychologie...20 // 1.1.5 Behaviorismus...28 // 1.1.6 Humanistická a kognitivní psychologie ...31 // 1.1.7 .Syntetické pojetí...33 // 1.2 Soustava psychologických disciplín a předmět psychologie...34 // 1.2.1 Soustava psychologických disciplín - struktura psychologie__34 // 1.2.2 Předmět psychologie ...35 // 1.3 Vývoj a předmět psychologie práce a organizace...36 // 1.3.1 Vznik a vývoj psychologie práce a organizace...37 // 1.3.2 Psychotechnika - poradenská psychologie práce...39 // 1.3.3 Human relations - sociální psychologie práce...41 // 1.3.4 Inženýrská psychologie a ergonomie...43 // 1.3.5 Psychologie organizace...44 // 1.3.6 Předmět a dílčí oblasti psychologie práce a organizace ...46 // 1.4 Zaměření a formy odborné psychologické činnosti...50 // 1.4.1 Psychologický syzkum...51 // 1.4.2 Psychologická expertízni činnost ...52 // 1.4.3 Psychologické poradenství...53 // 1.4.4 Klinické přístupy...53 // 1.5 Metody psychologie, psychologie práce a organizace ...54 // 1.5.1 Pozorování...54 // 1.5.2 Experiment
...56 // 1.5.3 Dotazování...60 // 1.5-4 Psychologické testy...65 // 1.5.5 Škály ...66 // 1.5.6 Sociometrie ...67 // 1.5.7 Studium objektivních materiálů...69 // 1.5.8 Siudium průběhu a výsledků pracovní činnosti ...69 // 1.5.9 Profesiografie...70 // 1.5.10 Metody psychologické imen’cnce a \\ycviku...71 // 1.6 Shrnutí a otázky...71 // 2. Základní psychologické pojmy...75 // 2.1 Lidská psychika a podmínky jejího fungování ...76 // 2.2 Psychické procesy, stavy a funkce...77 // 2.2.1 Poznávání...78 // 2.2.2 Pozornost, paměť a učení...82 // 2.2.3 Cítění...83 // 2.2.4 Snažení...85 // 2.3 Pojem osobnost...86 // 2.3.1 Základní charakteristika...86 // 2.3.2 Vývoj osobnosti ...87 // 2.3.3 Struktura osobnosti ...90 // 2.3.4 Profilující vlastnosti osobnosti — temperament, postoje // a charakter...97 // 2.3.5 Poruchy osobnosti ... 101 // 2.4 Základní pojmy sociální psychologie - vztah osobnosti a společnosti .. 106 // 2.4.1 Sociální perccpcc... 106 // 2.4.2 Sociální komunikace ... 108 // 2.4.3 Sociální skupiny, pozice a role ... 109 // 2.5 Shrnutí a otázky... 111 // 3. Člověk v pracovním prostředí... 113 // 3.1 Podmínky činnosti člověka v pracovním prostředí... 114 // 3.1.1 Prostorové a funkční podmínky pracoviště... 115 // 3.1.2 Fyzické podmínky práce... 118 // 3.1.3 Organizační podmínky práce... 124 // 3.2 Využití poznatků inženýrské psychologie a ergonomie... 125 // 3.2.1 Základní otázky vztahu člověka
a technického zařízení...126 // 3.2.2 Interakce člověka a technických zařízení... 129 // 3.3 Spolehlivost pracovního výkonu a bezpečnost práce... 134 // 3.3.1 Spolehlivost pracovního výkonu... 134 // 3.3.2 Psychologické otázky bezpečnosti práce... 135 // 3.3.3 Choroby z povolání... 138 // 3.4 Únava, režim práce a odpočinku ... 140 // 3.4.1 Únava a její projevy... 140 // 3.4.2 Stres a náročné situace v práci... 142 // 3.4.3 Režim práce a odpočinku... 145 // 3.5 Shrnutí a otázky... 147 // 4. Človek v pracovním procesu... 149 // 4.1 Pracovní činnost ... 150 // 4.1.1 Analýza pracovní činnosti... 151 // 4.1.2 Profesiografie a profily pracovních míst ... 153 // 4.2 Pracovní způsobilost, kvalifikace a kompetence pracovníků... 158 // 4.3 Pracovní výkon a výkonnost... 164 // 4.4 Motivace pracovního jednání a pracovní spokojenost...171 // 4.4.1 Výkonová motivace a aspirace ... 171 // 4.4.2 Vybrané teorie motivace pracovního jednání ... 172 // 4.4.3 Pracovní spokojenost... 178 // 4.5 Osobnost člověka z hlediska jeho uplatnění v práci ... 184 // 4.6 Shrnutí a otázky... 189 // 5. Mezilidské vztahy na pracovišti ...191 // 5.1 Člověk - bytost společenská... 192 // 5.2 Mezilidské vztahy a sociální klima na pracovišti... 194 // 5.3 Pracovní skupiny a týmy ... 198 // 5.3.1 Základní charakteristiky... 198 // 5.3.2 Strukturování pracovních skupin a týmů ...200 // 5.3.3 Sociální normy, tradice a hodnoty pracovní
skupiny...203 // 5.4 Komunikace v pracovním prostředí...204 // 5.5 Osobnost a činnost manažera...207 // 5.5.1 Postavení manažera v podniku a nároky na jeho osobnost ... 208 // 5.5.2 Manažer a vedení lidí, komunikace s pracovníky ...211 // 5.5.3 Výběr, přijímání a adaptace pracovníků ...214 // 5.5.4 Hodnocení pracovníků...217 // 5.6 Stimulace pracovního jednání ...220 // 5.6.1 Stimulace pracovníků...220 // 5.6.2 Stimulace pracovních skupin ...224 // 5.7 Uplatnění psychologie v systému práce s lidmi...225 // 5.7.1 Psychologie v personalistice ...226 // 5.7.2 Psychologie v sociální práci ...227 // 5.8 Management diversity...228 // 5.9 Poradenská péče o pracovníky ...240 // 5.9.1 Vymezení poradenští ...240 // 5.9.2 Specifické skupiny pracovníků...241 // 5.9.3 Problémové jednání pracovníků...245 // 5.10 Shrnutí a otázky...249 // Literatura ...251 // Rejstřík...255

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC