Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2005
1 online zdroj (252 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6316-3 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1201-6 (print)
Jedním z nejstarších principů péče o dítě je ochrana a pomoc dítěti a uspokojování jeho základních potřeb při uvědomění si jeho vývojové proměnlivosti a zvláštní zranitelnosti. Ojedinělá publikace Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě se snaží postihnout právě fenomén týrání dítěte a porušování jeho základních práv a svobod. Srovnává stav této problematiky na území České republiky i v zahraničí, mapuje stávající situaci a přináší možné řešení..
001482736
Předmluva 9 // 1. Úvod (J. Dunovský) 11 // 2. Vývoj poznávání a současná situace komerčního sexuálního zneužívání dětí // ve světě a u nás (J. Dunovský) 15 // 2.1 Vývoj právního vztahu rodičů a dětí 15 // 2.2 Dítě a jeho práva v základních mezinárodních dohodách 16 // 2.2.1 První dohody o právech dítěte 16 // 2.2.2 Úmluva o právech dítěte z roku 1989 17 // 2.2.3 Ubližování dítěti 17 // 2.2.4 Vývoj, identifikace a formy úmyslného ubližování dětem 18 // 2.2.5 Komerční sexuální zneužívání dětí 20 // 2.2.6 Závěr 31 // 3. Analýza a komparace mezinárodních dokumentů v oblasti boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (K. Hejč) 33 // 4. Analýza vnitrostátní legislativy ve vztahu k syndromu zneužívaného a zanedbávaného dítěte a komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (M. Millöhner) 61 // 4.1 Teoretická východiska a výklad základních pojmů 61 // 4.2 Platná právní úprava 65 // 5. Péče o děti ve zvlášť obtížných situacích ve Francii a ve Švédsku (J. Dunovský, K. Hejč) 75 // 5.1 Francie (J. Dunovský) 75 // 5.1.1 Vývoj péče o děti a rodinu ve Francii 75 // 5.1.2 Současná situace péče o rodinu a děti ve Francii a její uspořádání 76 // 5.1.3 Generální rada a její činnost 76 // 5.1.4 Francouzská legislativa ve prospěch dítěte a jeho ochrany 77 // 5.1.5 Ohlašovací povinnost syndromu CAN a CSA 78 // 5.1.6 Ministerstvo vnitra Francouzské republiky jako ochránce dětských práv 78 // 5.1.7 Návštěva Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky 79 // 5.1.8 Násilí v rodině a dětská prostituce pohledem Ministerstva rodiny, zdraví, mládeže a postižených Francouzské republiky 79 // 5.1.9 Veřejný obhájce dětských práv ve Francii a jeho činnost 80 // 5.1.10 Psychoterapeutické centrum pro děti s CAN 81 //
5.1.11 Celkový postoj k syndromu CSA a CSEC ve Francii a jinde 81 // 5.1.12 Základní přístupy a principy boje proti CSA a CSEC 82 // 5.1.13 Komplexní péče o dítě s CSA 83 // 5.1.14 Sociální práce s oběťmi CSEC v České republice 83 // 5.1.15 Monitoring syndromu CSA a CSEC a jeho problémy 84 // 5.1.16 Srovnání péče o děti ve Francii a v České republice 84 // 5.1.17 Doporučení pro péči o dítě v České republice 87 // 5.1.18 Závěr 88 // 5.2 Švédsko (K. Hejč) 89 // 5.2.1 Vývoj a stav švédské legislativy 89 // 5.2.2 Legislativa Švédska a České republiky 92 // 6. Péče o komerčně sexuálně zneužívané děti ve vztahu k mezinárodním a národním dokumentům, úmluvám, dohodách a setkáním (J. Dunovský) 95 // 6.1 Úmluva o právech dítěte ve vztahu k CSA a CSEC 95 // 6.1.1 Přímé zasažení dítěte CSA podle Úmluvy 95 // 6.1.2 Nepřímé zasažení CSA podle Úmluvy 96 // 6.1.3 Úmluva o právech dítěte jako vstup pro poznávání a řešení syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, zvláště pak sexuálně zneužívaného 97 // 6.2 Vznik mezinárodního hnutí ECPAT 99 // 6.3 Zvláštní zpravodajka pro obchod s dětmi, dětskou prostitucí a pornografií 100 // 6.4 Tři nejdůležitější katalyzátory boje proti CSEC 101 // 6.4.1 Doporučení Zvláštní zpravodajky pro boj proti CSEC na národní a komunitní úrovni 102 // 6.5 První Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí ve Stockholmu v srpnu 1996 102 // 6.5.1 Deklarace stockholmského kongresu 103 // 6.5.2 Agenda či Plán akcí proti CSEC 104 // 6.6 Světový kongres ve Stockholmu - zásadní obrat boje proti CSEC 105 // 6.6.1 Metodologické problémy v komplexní péči o dítě, zvláště ve vztahu k CSEC 105 // 6.6.2 Kriminalizace CSEC a některé „aféry“ v péči o děti s CSEC 107 //
6.7 Příprava Národního plánu boje proti CSEC 108 // 6.7.1 Národní plán proti CSEC v České republice 108 // 6.7.2 První Národní plán boje proti CSEC 110 // 6.7.3 „Vlastní“ 2. Národní plán boje proti CSEC 116 // 6.7.4 Poradní komise Ministerstva vnitra ČR k řešení problematiky obchodu se ženami a CSEC 117 // 6.7.5 Plnění Národního plánu boje proti CSEC a jeho aktualizace na další období 117 // 6.8 Druhý Světový kongres proti obchodu s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii v Jokohamě v roce 2001 118 // 6.8.1 К některým právním a organizačním požadavkům a problémům pro jurisdikci České republiky ve vztahu k boji proti CSEC 119 // 6.8.2 Internet a dětská pornografie 120 // 6.8.3 Jokohamský globální závazek 2001 121 // 6.9 Závěr 123 // 7. Syndrom CSEC ve vztahu k 2. Opčnímu protokolu OSN o obchodování // s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii (J. Dunovský) 127 // 7.1 Mezinárodní spolupráce v boji proti CSEC 127 // 7.2 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o obchodování s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii 128 // 7.2.1 Obsah 2. OP 129 // 7.2.2 Přijetí, nebo nepřijetí 2. OP Českou republikou 131 // 7.3 Závěr 132 // 8. Monitoring komerčního sexuálního zneužívání dětí v České republice (J. Hanušová-Tlačilová) 133 // 8.1 Úvod 133 // 8.2 Komerční sexuální zneužívání dětí (CSEC) a jeho vývoj 134 // 8.3 Pornografie 136 // 8.3.1 Obecné poznatky 136 // 8.3.2 Dětská pornografie 137 // 8.4 Prostituce 137 // 8.4.1 Obecné poznatky k prostituci 137 // 8.4.2 Rizika prostituce 138 // 8.4.3 Dětská prostituce 138 // 8.4.4 Dětská prostituce v České republice 139 // 8.5 Sexuální turistika 140 // 8.6 Terapie dětí zasažených syndromem CSEC 141 // 8.7 Specifické rysy sy CSEC 141 // 8.8 Trestně právní úprava sy CSEC 141 //
8.9 Prevence 142 // 8.10 Praktická část 142 // 8.11 Závěr 147 // 9. Závěrečná doporučení (kolektiv autorů) 149 // 10. Jokohamský globální závazek 2001 155 // 11. Souhrn a závěr (J. Dunovský) 159 // Podkladové a doplňující texty řešitelů výzkumného projektu MZv ČR č. RB 3/30/02, 50 - 02 161 // Úvod 163 // 1. Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc 163 // 1.1 Dunovský, J.: Dítě a jeho pojetí podle definice obsažené v 1. článku Úmluvy o právech dítěte z roku 1989 163 // 1.2 Dunovský, J.: Plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR podle hodnocení Výboru OSN pro dětská práva 167 // 1.3 Dunovský, J.: Péče o dítě a rodinu v tísni - systémové řešení problému 175 // 1.4 Dunovský, J.: Ochrana dětí v České republice a Úmluva o právech // dítěte 182 // 1.5 Dunovský, J.: Návrh na zřízení Dětského krizového centra pro péči // o děti a rodiny v tísni v Jihočeském kraji 190 // 1.6 Dunovský, J.: Základní principy a postupy při zřizování a činnosti Dětského krizového centra v Českých Budějovicích 195 // 2. JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc 201 // 2.1 Mitlöhner, M.: Právní aspekty pohlavního zneužívání 201 // 2.2 Mitlöhner, M.: Svádění k pohlavnímu styku podle § 217a tr. zákona 207 // 2.3 Mitlöhner, M.: Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí jako součást sexuální výchovy 212 // 3. Mgr. Karel Hejč 222 // 3.1 Hejč, K.: Švédský trestní zákoník (výtah týkající se sexuálního zneužívání dětí) 222 // 4. Jaroslava Hanušová-Tlačilová 226 // 4.1 Sexuální zneužívání dětí - oběti a pachatelé 226 // Seznam užívaných zkratek a jejich význam 245 // Věcný rejstřík 247 // Jmenný rejstřík 251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC