Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (140 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3194-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3184-4 (print)
Tištěná verze: Průcha, Jan. Skolní vzdělávání ve Finsku. Prague, [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze, c2015 ISBN 978-80-246-3184-4
Kniha je pokračováním ediční řady o školním vzdělávání v evropských zemích, kterou od roku 2008 vydáváme.Finské školství je v mezinárodním hodnocení oceňováno jako jedno z nejlepších na světě. Což dokládají především finské úspěchy v mezinárodních měřeních vzdělávacích výsledků žáků. V České republice je zájem o finské školství vysoký, avšak dosud chyběl systematický popis finského vzdělávacího systému, který přináší teprve tato monografie.Čtenáře nejprve uvádí do širšího kontextu finského vzdělávání, objasňuje stručně historii Finska, současný politický a ekonomický systém. Zvláštní pozornost je věnována národní kultuře a mentalitě Finů a principům vzdělávací politiky. Popis finského vzdělávacího systému pokrývá všechny jeho složky, od předškolního vzdělávání až po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých. Významnou specifičností finského vzdělávání je vysoká míra inkluze žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do běžných tříd a škol.Podrobně se také věnuje principům přípravy učitelů a dalším záležitostem učitelské profese, stejně jako vzdělávání etnických menšin a přistěhovalců. Novým obsahovým komponentem je kapitola o pedagogickém výzkumu. Na závěr je zařazena kritická kapitola, z pera finského experta Pertti Kansanena (Helsinská univerzita), o současných problémech objevujících se ve finském školství.Publikace je užitečným zdrojem poznatků a inspirací pro české učitele a ředitele škol, pracovníky školské správy a vzdělávací politiky..
001483033
Obsah // Předmluva 7 // 1. Finsko - několik pohledů na zemi 10 // 1.1 Politický systém a mezinárodní postavení Finska 10 // 1.2 Stručný přehled dějin Finska 13 // 1.3 Ekonomika 19 // 1.4 Zeměpisná charakteristika 23 // 1.4.1 Přírodní poměry 23 // 1.4.2 Regiony Finska 25 // 1.5 Obyvatelstvo, národní kultura a mentalita Finů 26 // 1.5.1 Demografická struktura 26 // 1.5.2 Národní kultura a mentalita Finů 28 // 1.6 Věda a výzkum 31 // 1.6.1 Postavení vědy a výzkumu 31 // 1.6.2 Podpora a financování vědy a výzkumu 32 // 2. Vzdělávací politika 36 // 2.1 Aktéři vzdělávací politiky 36 // 2.2 Principy vzdělávací politiky 37 // 2.3 Hlavní zákony a legislativní dokumenty o školství a vzdělávání 39 // 3. Vzdělávací systém 43 // 3.1 Pohled do historie finského školství 43 // 3.2 Základní charakteristika finského školství 49 // 3.2.1 Ideové principy finského vzdělávání a jejich uplatňování 49 // 3.3 Řízení a financování školství 53 // 3.4 Struktura vzdělávacího systému 55 // 3.4.1 Předškolní / preprimární vzdělávání a péče v raném věku 57 // 3.4.2 Základní vzdělávání 61 // 3.4.3 Strední (vyšší sekundární) vzdělávání 67 // 3.4.4 Vysokoškolské (terciární) vzdělávání 71 // 3.5 Vzdělávání žáků se speciálními potřebami a inkluzivní vzdělávání 77 // 3.6 Vzdělávání dospělých 82 // 4. Příprava učitelů a postavení učitelské profese 86 // 5. Evaluace školního
vzdělávání 98 // 5.1 FINEEC a celostátní evaluace 98 // 5.2 Zjišťování vzdělávacích výsledků na národní úrovni 100 // 5.3 Vzdělávací výsledky Finů v evaluacích RLS, PISA a PIRLS 101 // 5.4 Kompetence dospělých Finů podle měření PIAAC 106 // 6. Jazyková situace a jazykové vzdělávání 108 // 7. Vzdělávání etnických menšin a imigrantů 112 // 8. Výzkum zaměřený na vzdělávání a školství 117 // 9. Současný stav, problémy a perspektivy finského školství // z pohledu finského experta 123 // Summary 128 // Literatura 130 // Rejstřík 135 // Informace o autorech 138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC