Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (248 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3651-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3637-5 (print)
Tištěná verze: St’astný, Vít. Skolní vzdelávání ve Francii. [Place of publication not identified] : Karolinum, c2017 ISBN 978-80-246-3637-5
Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání ve Francii je sedmou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Studie zachovává obdobnou strukturu jako dřívější publikace v řadě, metodologicky se však kromě studia odborné literatury opírá také o vlastní empirická data autorů sebraná prostřednictvím pozorování ve školních třídách či rozhovorů s různými aktéry vzdělávacího systému (učiteli, řediteli, inspektory…). Důraz je kladen na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání. Čeští autoři poskytují pohled na francouzský vzdělávací systém „zvenku“ (kapitoly zabývající se vzdělávací politikou, charakteristikou vzdělávacího systému, profesí učitele, kurikulem, evaluací, spravedlivostí ve vzdělávání, jazykovým vzděláváním a specifiky vzdělávání v zámořských teritoriích), pohled „zevnitř“ pak zprostředkovává renomovaný francouzský výzkumník a sociolog vzdělávání Jean-Yves Rochex, který se v poslední kapitole zaměřuje na vývoj a současný stav vzdělanostních nerovností ve Francii. Publikace představuje příspěvek k literatuře z oblasti srovnávací pedagogiky přinášející systematicky utříděné poznatky o zemi, jejíž specifika a problémy vzdělávání nejsou českým čtenářům příliš známá. Je určena výzkumníkům a odborníkům v oblasti vzdělávání, vyučujícím i studentům pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele, zástupcům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i dalším pracovníkům působícím ve státní správě zabývajícím se vzděláváním..
001483047
Obsah // Předmluva 9 // Metodologie případové studie 12 // 1. Francie - několik pohledů na zemi 15 // 1.1 Správní členění I5 // 1.2 Politický systém, legislativa, exekutiva 16 // 1.3 Historický vývoj a okolnosti, které formovaly vzdělávací systém 18 // 1.4 Ekonomika 25 // 1.5 Zeměpisná charakteristika 26 // 1.6 Obyvatelstvo, rodina, mládež 27 // 1.7 Náboženství 29 // 1.8 Věda a kultura 31 // 2. Vzdělávací politika 35 // 2.1 Instituce vzdělávací politiky 35 // 2.1.1 Státní správa 36 // 2.1.2 Municipality a další územněsprávní celky 41 // 2.2 Zákony a další základní směrnice týkající se vzdělávání 43 // 2.3 Principy a cíle vzdělávací politiky 45 // 2.4 Francouzské školní vzdělávání z pohledu OECD 48 // 3. Vzdělávací systém Francie 51 // 3.1 Povinná školní docházka 52 // 3.2 Laické 53 // 3.3 Soukromé školy 56 // 3.4 Domácí vyučování 60 // 3.5 Alternativní školství 62 // 3.6 Reformy na počátku 21. století 65 // 3.7 Struktura vzdělávacího systému 67 // 3.7.1 Primární vzdělávání (ISCED 0-1) 68 // 3.7.2 Nižší sekundární vzdělávání (ISCED 2) 71 // 3.7.3 Vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3) 72 // 3.7.4 Přechody mezi vzdělávacími stupni 76 // 3.8 Orgány a instituce školy 80 // 3.9 Prázdniny a harmonogram školního roku 82 // 4. Profese učitele 85 // 4.1 Učitelé 85 // 4.1.1 Cesta ? pedagogické kvalifikaci 86 // 4.1.2 Státní konkurzy 87 // 4.1.3 Začínající
učitel 88 // 4.1.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 89 // 4.1.5 Přímá pedagogická činnost 89 // 4.1.6 Suplování 90 // 4.1.7 Kariérní růst 91 // 4.1.8 Společenské vnímání a prestiž profese učitele 92 // 4.2 Pozice ředitele školy 93 // 4.3 „Umístěnky“ 94 // 5. Kurikulum školního vzdělávání 98 // 5.1 Proces tvorby kurikulárních dokumentů 98 // 5.2 Implementace společného základu znalostí a kompetencí 100 // 5.3 Vzdělávací programy pohledem rodičů a učitelů 102 // 5.4 Vzdělávací programy jednotlivých stupňů vzdělávání 104 // 5.4.1 Vzdělávací program mateřské školy 104 // 5.4.2 Vzdělávací program elementární školy 107 // 5.4.3 Vzdělávací program college 109 // 5.4.4 Vzdělávací program středních škol 111 // 6. Evaluace a hodnocení 114 // 6.1 Hodnocení žáků a studentů 114 // 6.2 Povinné státem garantované zkoušky 116 // 6.2.1 Hodnocení na konci druhého vzdělávacího cyklu 116 // 6.2.2 Hodnocení na konci třetího vzdělávacího cyklu 117 // 6.2.3 Zkouška le brevet 117 // 6.2.4 Zkoušky po ukončení povinného vzdělávání 118 // 6.3 Role inspekce v hodnocení učitelů a jednotlivých škol 119 // 6.4 Výsledky žáků v mezinárodních výzkumech 122 // 6.5 Problematika školního neúspěchu 124 // 7. Spravedlivost ve vzdělávání 129 // 7.1 Prioritní vzdělávání v historickém kontextu 130 // 7.2 Podpůrné prostředky v prioritním vzdělávání 134 // 7.3 Charakteristika
žáků v prioritním vzdělávání 135 // 7.4 Efektivita zón prioritního vzdělávání 136 // 7.5 Konkrétní formy pomoci (nejen) sociálně znevýhodněným žákům 137 // 8. Francie multikulturní I45 // 8.1 Instituce působící v dané oblasti 146 // 8.2 Přípravné a podpůrné třídy I47 // 9. Jazykové vzdělávání 152 // 9.1 Organizace výuky cizím jazykům 151 // 9.2 Evropské sekce (sections européennes) a zahraniční spolupráce 153 // 9.3 Problémy jazykového vzdělávání I54 // 9.4 Jazyky Francie a proměny vzdělávací politiky ? regionálním jazykům 157 // 9.5 Výuka regionálních jazyků 160 // 10. Zámořská teritoria I63 // 11. Vzdělanostní nerovnosti ve Francii: vývoj, rozpory a paradoxy 170 // 11.1 Nástroje měření a vědecké a politické zaměření 171 // 11.2 Demokratizace nebo masifikace sekundárního vzdělávání? 174 // 11.3 Zvrat v genderové nerovnosti: tichá a paradoxní revoluce 182 // 11.4 Průchod vzdělávacím systémem a osvojené znalosti a dovednosti: // protichůdný vývoj 186 // 11.5 Sociální a školní segregace a kontextuální efekty 188 // 11.6 Prioritní vzdělávání: politika umožňující snižovat // vzdělanostní nerovnosti? I94 // 11.7 Přehled literatury 201 // Přílohy 207 // Použité zkratky 215 // Summary 218 // Literatura 223 // Rejstřík 243 // Informace o autorech 245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC