Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Grada, 2019
234 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-2852-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 201-231, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001483133
Obsah // Úvod 9 // L // OSOBNÍ EPISTEMOLOGIE V TEORETICKÉM PŘEHLEDU // L Osobní epistemologie jako psychologický konstrukt 14 // 1.1 Pojmové vymezení 14 // 1.2 Teoretická východiska a stručný přehled vývoje konstruktu 17 // Teoretická východiska konstruktu 17 // Nástin vývoje konstruktu 20 // Budoucnost osobní epistemologie a aktuální výzvy 21 // 2. Osobní epistemologie a její pojetí 23 // 2.1 Stadiální vývojové teorie 23 // Perryho schéma intelektuálního a etického vývoje 23 // Ženský způsob vědění 26 // Epistemologická reflexe 28 // Sebeautorství 30 // Reflektivní usuzování . 31 // Argumentativní usuzování 31 // Shrnutí 32 // 2.2 Dimenzionální modely 35 // Nezávislé mnohočetné dimenze 35 // Model epistemických teorií 38 // Shrnutí 39 // 2.3 Modely založené na doménách 40 // Pojetí povahy disciplíny 41 // Doménová (ne)specifičnost osobní epistemologie 45 // Obecná i doménově specifická přesvědčení 48 // Hodnoty na dimenzích a jejich význam 50 // Shrnutí 52 // 2.4 Modely inspirované filozofií 52 // Shrnutí 56 // 5 // Obsah // 3. Osobní epistemologie ve vztazích ? jiným konstruktům 57 // 3.1 Metody a strategie měření 57 // Metody v rámci stadiálních přístupů 57 // Metody v rámci dimenzionálních modelů 58 // Metody v rámci situovaných přístupů 60 // Metody v rámci přístupů inspirovaných filozofií 61 // Shrnutí 62 // 3.2 Osobní epistemologie a studijní výsledky 62
3.3 Osobní epistemologie a studijní strategie 64 // Mechanismus účinku 65 // 3.4 Osobní epistemologie jako součást širších modelů 66 // Osobní epistemologie a autoregulované učení 66 // Osobní epistemologie v kontextu metakognice 70 // Osobní epistemologie a epistemické emoce TI // Osobní epistemologie a identita 76 // Shrnutí 78 // 4. Osobní epistemologie a její změny 79 // 4.1 Pojetí změn v osobní epistemologii 79 // Epistemický vývoj 80 // Epistemická změna 81 // 4.2 Mechanismy epistemických změn 81 // Modely konceptuálni změny 82 // Znalosti a epistemická přesvědčení jako nedělitelné entity 89 // Modely epistemické změny 92 // Shrnutí 96 // 4.3 Epistemické změny jako důsledek záměrných intervencí 96 // Navozování epistemických pochybností 97 // Kognitivní aktivity a navozování epistemických změn 101 // Epistemické klima a širší podmínky epistemické změny 102 // Shrnutí 103 // 5. Osobní epistemologie budoucího učitele 105 // 5.1 Učitelovy koncepce 105 // Shrnutí 114 // 5.2 Učitelova přesvědčení (beliefs) 114 // Různé typy přesvědčení a jejich funkce 116 // Vztah učitelových přesvědčení ? jednání v praxi 118 // Přesvědčení učitelů o pedagogických znalostech 119 // Shrnutí 121 // 5.3 Učitelovo epistemické poznávání a jeho podpora 121 // 6 // Shrnutí // Závěrem ? teorii osobní epistemologie // 130 // 130 // II. // OSOBNÍ EPISTEMOLOGIE BUDOUCÍCH ČESKÝCH UČITELŮ JAKO
PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ // 6. Východiska a cíle 134 // 7. Studie 1: // Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů 141 // Úvod 141 // Metodologie 142 // 7.1 Obsahová analýza položek 148 // 7.2 Validita modelu ILS a reliabilita jeho škál 152 // Postup 152 // Výsledky 156 // 7.3 Mentální modely jako prediktor regulačních a kognitivních strategií // a studijních výsledků 158 // Predikce studijních procesů 158 // Predikce studijních výsledků 164 // Závěr 165 // 8. Studie 2: // Osobní epistemologie budoucích českých učitelů a její vývoj 167 // Úvod 167 // Metodologie 170 // 8.1 Deskriptívni charakteristiky osobní epistemologie budoucích // českých učitelů 171 // Perspektiva dílčích škál 172 // Perspektiva komponent 176 // Perspektiva profilů 181 // Podíl typů z hlediska ročníků studia 183 // 8.2 Osobní epistemologie českých budoucích učitelů v kontextu // mezinárodních výsledků 184 // 8.3 Epistemický vývoj budoucích českých učitelů 188 // Změny na škálách 188 // Změny v příslušnosti ? typu 189 // Změny na škálách v rámci typů 191 // Diskuse 193 // 7 // Obsah // Závěrem // Summary // literatura // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC