Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání 2., upravené
Praha : Academia, 2020
239 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-200-3075-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001484147
OBSAH // Předmluva... // , PŘÍRUČKA NÁZVOSLOVÍ // ORGANICKÝCH SLOUČENIN // 1? Názvosloví alifatických uhlovodíků...12 // 11.1 Názvosloví alkanú...12 // 1.1.1.1 Alkany s rozvětveným řetězcem...13 // i i 2 Názvosloví nenasycených uhlovodíku...26 // 1 1.2.1 Triviální názvy vybraných nenasycených uhlovodíků... 26 // 1.1.2.2 Systematické názvosloví nenasycených uhlovodíků...27 // 1.1.2.3 Systematické názvosloví nenasycených // uhlovodíkových zbytků...31 // 1.2 Názvosloví uhlovodíků s cyklickými řetězci...38 // 1.2.1 Obecné zásady tvorby názvů uhlovodíků // s cyklickými řetězci...38 // 1.2.1.1 Sloučenina pouze s cyklickými i řetězci...39 // 1.2.1.2 Sloučenina s cyklickými i alifatickými řetězci...40 // 1.2.1.3 Cyklická sloučenina s hlavní skupinou...41 // 1.2.2 Názvosloví nasycených nesubstituovaných // cyklických uhlovodíků...41 // 1.2.2.1 Názvosloví uhlovodíků s jedním cyklem...41 // 1.2.2.2 Názvosloví spi ranových uhlovodíků...42 // 1.2.2.3 Názvosloví bicyklických uhlovodíků...44 // 1.2.2.4 Názvosloví vícecyklických uhlovodíků...48 // 1.2.3 Názvosloví substituovaných cyklických uhlovodíků ... 53 // 1.2.3.1 Názvosloví substituovaných uhlovodíků // s jedním cyklem...53 // 1.2.3.2 Názvosloví substituovaných spiranových uhlovodíků... 58 // 1.2.3.3 Názvosloví substituovaných bicyklických // uhlovodíků... // 63 // 1.3 // 1.3.1 // 1.3.2 // 1.3.2.1 // 1.3.2.2 // 1.3.2.3
1.4 // 1.4.1 // 1.4.1.1 // 1.4.1.2 // 1.4.1.3 1.4.2 // 1.4.2.1 // 1.4.2.2 // 1.4.2.3 // 1.4.3 // 1.4.3.1 // 1.4.3.2 // 1.4.3.3 // 1.4.4 // 1.4.4.1 // 1.4.4.2 // 1.4.4.3 // 1.4.5 // 1.4.5.1 // 1.4.5.2 // 1.4.5.3 // Názvosloví aromatických uhlovodíků...65 // Názvosloví nesubstituovaných // aromatických sloučenin...65 // Názvosloví substituovaných // aromatických sloučenin...66 // Triviální názvy substituovaných // aromatických uhlovodíků...66 // Číslování aromatických systémů...68 // Názvy zbytků aromatických uhlovodíků...69 // Názvosloví derivátů uhlovodíků...70 // Názvy derivátů uhlovodíků...70 // Triviální názvy...70 // Semisystematické (semitriviální) názvy...70 // Systematické názvy (názvy podle 1UPAC)...71 // Pravidla pro tvorbu názvů derivátů uhlovodíků // a priorita substituentů...72 // Priorita substituentů v substitučním názvosloví...72 // Pravidla pro tvorbu názvů derivátů uhlovodíků...74 // Priorita skupin v radikálově funkčním názvosloví // (funkčním skupinovém názvosloví)...77 // Názvosloví halogensloučenin...78 // Triviální názvy halogensloučenin...78 // Radikálově funkční názvy (funkční skupinové názvy) // halogensloučenin...’ // Substituční názvy halogensloučenin...80 // Názvosloví hydroxysloučenin...84 // Triviální (semitriviální) názvy hydroxysloučenin.84 // Radikálově funkční názvy hydroxysloučenin...85 // Substituční názvy hydroxysloučenin...87
// Názvosloví etherů...91 // Triviální názvy etherů...91 // Radikálově funkční názvy etherů...91 // Substituční názvy etherů...94 // i 4 6 Názvosloví aldehydů... // ! 4 6 , Triviálni (semitriviální) názvy aldehydů...99 // 1  4.6.2 Substituční názvy aldehydů...100 // 1 4.7 Názvosloví ketonů...105 // 1 4.7.1 Triviálni názvy ketonů...105 // 1 4 7 2 Radikálově funkční názvy ketonů...107 // , 4 7.3 Substituční názvy ketonů...109 // ! 4 8 Názvosloví karboxylových kyselin...112 // 1 A8.1 Triviální názvy karboxylových kyselin...112 // 1.4.8.2 Substituční názvy karboxylových kyselin...114 // ! 4.9 Substituční deriváty karboxylových kyselin...119 // ! 4.10 Funkční deriváty karboxylových kyselin...120 // 1.4.10.1 Soli karboxylových kyselin...121 // 1.4.10.2 Názvosloví esterů karboxylových kyselin...126 // 1.4.10.3 Názvosloví nitrilů, kyanidů...129 // 1.4.10.4 Anhydridy karboxylových kyselin...131 // 1.4.10.5 Halogenidy karboxylových kyselin...133 // 1.4.10.6 Amidy... 135 // 1.4.11 Dusíkaté deriváty uhlovodíků...138 // 1.4.11.1 Funkční skupiny vyjádřitelné pouze předponou...138 // 1.4.11.2 Aminy, amoniové soli a iminy...139 // 1.4.11.3 Amoniové sloučeniny...146 // 1.4.11.4 Iminy...148 // 1.4.11.5 Azosloučeniny...149 // 1.4.11.6 Diazoniové sloučeniny...150 // 1.4.12 Sirné deriváty uhlovodíků...151 // 1.4.12.1 Sirná analoga kyslíkatých derivátů...151 // 1.4.12.2 Ostatní sirné deriváty uhlovodíků...154
// 1.4.13 Organokovové sloučeniny...157 // 1.4.13.1 Organokovové sloučeniny obsahující pouze vazbu // kov-uhlík (případně ještě kov-vodík)...158 // 1.4.13.2 Organokovové sloučeniny s aniontovým // ligandem...158 // 1.5 Heterocyklické sloučeniny...159 // 1.5.1 Nesubstituované heterocyklické sloučeniny...159 // 1.5.2 Substituované heterocyklické sloučeniny...] 6q // 1.6 Stereoizomerie...15 j // 1.6.1 E/Z izomerie... // 1.6.2 Cis/trans izomerie...1 // 1.6.3 R/S izomerie...I59 // 2 PŘÍKLADY ? PROCVIČENÍ...I73 // 2.1 Pravidla pro tvorbu názvů organických sloučenin ... 174 // 2.2 Příklady - zadání...1 go // 2.3 Příklady - řešení...205 // Použité zdroje...239 // SEZNAM TABULEK // 1 Přehled názvů a vzorců prvních dvaceti // nevětvených alkanů... 12 // 2 Příklady alkanů a od nich tvořených nevětvených // alkylů...14 // 3 Přehled některých násobících předpon...14 // 4 Vzorce a názvy vybraných sekundárních alkylů...15 // 5 Přehled vzorců vybraných alkylů a jejich možné // pojmenování...16 // 6 Přehled vybraných nenasycených uhlovodíků // s triviálními názvy...26 // 7 Názvy a vzorce vybraných cykloalkanů...42 // 8 Názvy a vzorce vybraných aromatických sloučenin...66 // 9 Vzorce a názvy vybraných substituovaných // aromatických uhlovodíků...66 // 10 Názvy a vzorce vybraných zbytků aromatických // uhlovodíků...69 // 11 Porovnání radikálově funkčních a substitučních názvů... 71
// 12 // 13 // 14 // 15 // 16 // 17 // 18 // 19 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 25 // Vybrané náivy charakteristických skupin  ádfi.elných pouze předponami v substitučnin, „ázvosloy,.. ... 72 // Zakončení a předpony uži.ané v substitučním „ázvoslom pro vyjádření přítomnosti vybraných charakteristických  // skupin...*... , » // Vybrané funkční skupinové názvy uvedene v poradí // podle klesající priority v radikálově funkčním _ // názvosloví... // Názvy a vzorce vybraných halogensloučenin...78 // Názvy a vzorce vybraných hydroxysloučenin...84 // Vzorce a názvy vybraných etherů...91 // Názvy a vzorce vybraných aldehydů...99 // Vzorce a názvy vybraných ketonů...106 // Vzorce a názvy vybraných karboxylových kyselin...113 // Vzorce a názvy vybraných substitučních derivátů // karboxylových kyselin...120 // Vybrané triviální názvy kyselin a od nich odvozené // sol,...124 // Označení kovů používaných v názvosloví // organokovových sloučenin... // Vzorce a názvy vybraných nesubstituovaných // heterocyklických sloučenin...159 // Vzorce a názvy vybraných substituovaných heterocyklických sloučenin...160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC