Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
184 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4098-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1349-1 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001484163
Obsah // Autorský kolektiv... 5 // Předmluva...IO // Předmluva editorky...11 // Seznam použitých zkratek...12 // 1 Pár slov ? historii československé radiobiologie (Leoš Navrátil)...17 // 2 Buňka-základníjednotka života f/Warr/nFa/ /vafa//covdJ...32 // 2.1 Vznik buněk...32 // 2.2 Prokaryota a eukaryota...33 // 2.3 Cesta ? objevu buňky ...35 // 2.4 Anatomie buňky - cytoplazma a cytoplazmatické organely...37 // 2.4.1 Buněčná stěna...37 // 2.4.2 Buněčné membrány...37 // 2.4.3 Cytoplazma...40 // 2.4.4 Ribozomy...40 // 2.4.5 Mitochondrie...42 // 2.4.6 Golgiho aparát...43 // 2.4.7 Lyzozomy...44 // 2.4.8 Peroxizomy...44 // 2.4.9 Proteazomy...45 // 2.4.10 Buněčné inkluze...45 // 2.4.11 Cytoskelet...45 // 2.5 Anatomie buňky - buněčné jádro a genetická informace...46 // 2.5.1 Jaderná membrána (karyolema)...47 // 2.5.2 Jadérko...48 // 2.5.3 Jaderná DNA a základní jaderné procesy - replikace a transkripce...48 // 2.5.4 Chromozomy a organizace chromatinu ...53 // 2.5.5 Fluorescenční in situ hybridizace...58 // 2.6 Buněčný cyklus a dělení buněk...60 // 2.6.1 Buněčný cyklus...60 // 2.6.2 Dělení buněk...62 // 2.7 Buněčná smrt...64 // 3 Účinky ionizujícího záření na subcelulární a celulární úrovni, mechanizmy // reparace DNA (Martin Falk, Iva Folková)...67 // 3.1 Interakce ionizujícího záření s biologickými systémy...67 // 3.1.1 Přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření...68 // 3.2 Radiační poškození
biomolekul...70 // 3.2.1 Poškození proteinů...70 // 3.2.2 Poškození lipidů...71 // 3.2.3 Poškození RNA...72 // 3.2.4 Poškození DNA...72 // 3.2.5 Poškození DNA na molekulární úrovni...73 // 3.3 Poškození subcelulárních systémů...75 // 3.3.1 Poškození chromozomů...75 // 3.3.2 Poškození buněčných membrán a organel...82 // 7 // 3.4 Odpověď na ozáření na úrovni buněk, tkání a organizmů...83 // 3.4.1 Radiační mutageneze a karcinogeneze, kritické cíle DNA...85 // 3.4.2 Genetické poškození buněk (stochastické účinky)...87 // 3.4.3 Smrt buněk (deterministické účinky)...90 // 3.5 Faktory ovlivňující radiační poškození buněk a buněčnou odpověď // na ozáření ...92 // 3.5.1 Vliv typu ionizujícího záření na poškození DNA...92 // 3.5.2 Vliv fáze buněčného cyklu na poškození DNA...94 // 3.5.3 Vliv struktury chromatinu na poškození DNA...95 // 3.6 Opravy poškozené DNA...96 // 3.6.1 Opravy bází a nesprávně spárovaných nukleotidů...97 // 3.6.2 Opravy zlomů DNA...98 // 4 Souhrnná charakteristika klinických změn po ozáření (Aleksander Nikolajevič Grebenyuk, // Julia Čuprová, Emil Kormúth)...102 // 4.1 Akutní nemoc z ozáření...102 // 4.1.1 Dřeňová forma akutní nemoci z ozáření...103 // 4.1.2 Střevní forma akutní nemoci z ozáření...106 // 4.1.3 Toxemická forma akutní nemoci z ozáření...108 // 4.1.4 Cerebrální forma akutní nemoci z ozáření...108 // 4.2 Lokální radiační
poškození ...109 // 4.2.1 Radiační poškození kůže...109 // 4.2.2 Radiační poškození sliznic...110 // 4.2.3 Obecné principy terapie pacientů s radiačním poškozením...111 // 4.3 Kombinované radiační poškození...111 // 4.4 Chronická nemoc z ozáření ...112 // 4.5 Pozdní důsledky ozáření...112 // 5 Kontaminace radioaktivními látkami (Renata Havránková)... 114 // 5.1 Zevní kontaminace...114 // 5.2 Vnitřní kontaminace...115 // 5.2.1 Cesty vstupu radioaktivních látek do organizmu...115 // 5.2.2 Distribuce radionuklidů v organizmu...116 // 5.2.3 Metabolizmus vybraných radionuklidů...117 // 5.3 Dekontaminace...118 // 6 Radioprotektivní látky (Renata Havránková, Leoš Navrátil)...120 // 6.1 Radiosenzibilizátory...120 // 6.2 Radioprotektivní látky...120 // 6.2.1 Radioprotektivní látky s krátkodobým účinkem...121 // 6.2.2 Radioprotektivní látky s dlouhodobým účinkem...124 // 6.3 Biologická radioprotekce...125 // 7 Přínos radiobiologie pro radioterapii (Leoš Navrátil, Zuzana Freitinger Skalická).127 // 7.1 Radiobiologické modely...127 // 7.2 Významné radiobiologické pojmy využívané v radioterapii...128 // 7.3 Vedlejší účinky radioterapie...130 // 7.4 Frakcionace...131 // 7.5 Kombinovaná radiochemoterapie...133 // 7.6 Brachy terapie...134 // 7.6.1 Afterloading...134 // 7.6.2 Analgetická brachy terapie...135 // 8 // 8 Zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách (Jan M. Horáček, // Ladislav
Jebavý, Pavel Žák)... 137 // 8.1 Středisko speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách ... 138 // 8.1.1 Působnost SSZP...138 // 8.1.2 Náplň a organizace SSZP...138 // 8.1.3 Pracovní metody příjmu a třídění...139 // 8.1.4 Vyšetřovací klinické metody...140 // 8.1.5 Základní období v průběhu hospitalizace...141 // 8.1.6 Základní principy léčby...141 // 8.2 Transplantace progenitorových krvetvorných buněk...142 // 8.2.1 Druhy transplantací...142 // 8.2.2 Indikace ? transplantaci...143 // 8.2.3 Postup při transplantaci...143 // 8.2.4 Komplikace transplantace...145 // 8.3 Podpůrná terapie v hematologii...146 // 8.3.1 Význam podpůrné terapie...146 // 8.3.2 Profylaxe a terapie infekčních komplikací...146 // 8.3.3 Substituční terapie transfuzními přípravky a krevními deriváty...148 // 8.3.4 Nutriční zajištění nemocných a řešení metabolických komplikací...148 // 8.3.5 Řešení psychologických problémů...148 // 8.3.6 Profylaxe a terapie nevolnosti a zvracení...149 // 8.3.7 Terapie bolesti...149 // 9 Radiační nehody a havárie (JiříHavránek, Renata Havránková)... 151 // 9.1 Havárie na jaderných zařízeních...152 // 9.2 Nehody se zdroji ionizujícího záření ...157 // 9.2.1 Nehody na průmyslových pracovištích...157 // 9.2.2 Nehody ve zdravotnických zařízeních...158 // 10 Úkoly a činnost integrovaného záchranného systému při mimořádné události // spojené s únikem
radioaktivních látek (Leoš Navrátil, Renata Havránková)...161 // 10.1 Úkoly a činnosti sil a prostředků jednotek požární ochrany...161 // 10.2 Úkoly a činnosti sil a prostředků Policie České republiky...167 // 10.3 Úkoly a činnost zdravotnických složek ...169 // 10.3.1 Úkoly a činnost zdravotnické záchranné služby kraje včetně // letecké záchranné služby...169 // 10.3.2 Úkoly a činnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče...170 // 10.3.3 Úkoly soudních lékařů...172 // 10.4 Úkoly a činnost sil a prostředků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost...173 // 10.5 Úkoly a činnost sil a prostředků Armády České republiky...174 // 10.6 Úkoly a činnost sil a prostředků Celní správy ČR...175 // et attexam... 176 // Rejstřík...177 // Souhrn/Summary...184 // 9
cnb003172410

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC