Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
184 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4098-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1349-1 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001484163
Autorský kolektiv 5 // Předmluva 10 // Předmluva editorky 11 // Seznam použitých zkratek 12 // 1 Pár slov k historii československé radiobiologie (Leoš Navrátil) 17 // 2 Buňka-základníjednotka života f/Warr/nFa/ /vafa//covdJ 32 // 2.1 Vznik buněk 32 // 2.2 Prokaryota a eukaryota 33 // 2.3 Cesta k objevu buňky 35 // 2.4 Anatomie buňky - cytoplazma a cytoplazmatické organely 37 // 2.4.1 Buněčná stěna 37 // 2.4.2 Buněčné membrány 37 // 2.4.3 Cytoplazma 40 // 2.4.4 Ribozomy 40 // 2.4.5 Mitochondrie 42 // 2.4.6 Golgiho aparát 43 // 2.4.7 Lyzozomy 44 // 2.4.8 Peroxizomy 44 // 2.4.9 Proteazomy 45 // 2.4.10 Buněčné inkluze 45 // 2.4.11 Cytoskelet 45 // 2.5 Anatomie buňky - buněčné jádro a genetická informace 46 // 2.5.1 Jaderná membrána (karyolema) 47 // 2.5.2 Jadérko 48 // 2.5.3 Jaderná DNA a základní jaderné procesy - replikace a transkripce 48 // 2.5.4 Chromozomy a organizace chromatinu 53 // 2.5.5 Fluorescenční in situ hybridizace 58 // 2.6 Buněčný cyklus a dělení buněk 60 // 2.6.1 Buněčný cyklus 60 // 2.6.2 Dělení buněk 62 // 2.7 Buněčná smrt 64 // 3 Účinky ionizujícího záření na subcelulární a celulární úrovni, mechanizmy // reparace DNA (Martin Falk, Iva Folková) 67 // 3.1 Interakce ionizujícího záření s biologickými systémy 67 // 3.1.1 Přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření 68 // 3.2 Radiační poškození biomolekul 70 // 3.2.1 Poškození proteinů 70 // 3.2.2 Poškození lipidů 71 // 3.2.3 Poškození RNA 72 // 3.2.4 Poškození DNA 72 // 3.2.5 Poškození DNA na molekulární úrovni 73 // 3.3 Poškození subcelulárních systémů 75 // 3.3.1 Poškození chromozomů 75 // 3.3.2 Poškození buněčných membrán a organel 82 // 7 // 3.4 Odpověď na ozáření na úrovni buněk, tkání a organizmů 83 // 3.4.1 Radiační mutageneze a karcinogeneze, kritické cíle DNA 85 //
3.4.2 Genetické poškození buněk (stochastické účinky) 87 // 3.4.3 Smrt buněk (deterministické účinky) 90 // 3.5 Faktory ovlivňující radiační poškození buněk a buněčnou odpověď na ozáření 92 // 3.5.1 Vliv typu ionizujícího záření na poškození DNA 92 // 3.5.2 Vliv fáze buněčného cyklu na poškození DNA 94 // 3.5.3 Vliv struktury chromatinu na poškození DNA 95 // 3.6 Opravy poškozené DNA 96 // 3.6.1 Opravy bází a nesprávně spárovaných nukleotidů 97 // 3.6.2 Opravy zlomů DNA 98 // 4 Souhrnná charakteristika klinických změn po ozáření (Aleksander Nikolajevič Grebenyuk, Julia Čuprová, Emil Kormúth) 102 // 4.1 Akutní nemoc z ozáření 102 // 4.1.1 Dřeňová forma akutní nemoci z ozáření 103 // 4.1.2 Střevní forma akutní nemoci z ozáření 106 // 4.1.3 Toxemická forma akutní nemoci z ozáření 108 // 4.1.4 Cerebrální forma akutní nemoci z ozáření 108 // 4.2 Lokální radiační poškození 109 // 4.2.1 Radiační poškození kůže 109 // 4.2.2 Radiační poškození sliznic 110 // 4.2.3 Obecné principy terapie pacientů s radiačním poškozením 111 // 4.3 Kombinované radiační poškození 111 // 4.4 Chronická nemoc z ozáření 112 // 4.5 Pozdní důsledky ozáření 112 // 5 Kontaminace radioaktivními látkami (Renata Havránková) 114 // 5.1 Zevní kontaminace 114 // 5.2 Vnitřní kontaminace 115 // 5.2.1 Cesty vstupu radioaktivních látek do organizmu 115 // 5.2.2 Distribuce radionuklidů v organizmu 116 // 5.2.3 Metabolizmus vybraných radionuklidů 117 // 5.3 Dekontaminace 118 // 6 Radioprotektivní látky (Renata Havránková, Leoš Navrátil) 120 // 6.1 Radiosenzibilizátory 120 // 6.2 Radioprotektivní látky 120 // 6.2.1 Radioprotektivní látky s krátkodobým účinkem 121 // 6.2.2 Radioprotektivní látky s dlouhodobým účinkem 124 // 6.3 Biologická radioprotekce 125 //
7 Přínos radiobiologie pro radioterapii (Leoš Navrátil, Zuzana Freitinger Skalická) 127 // 7.1 Radiobiologické modely 127 // 7.2 Významné radiobiologické pojmy využívané v radioterapii 128 // 7.3 Vedlejší účinky radioterapie 130 // 7.4 Frakcionace 131 // 7.5 Kombinovaná radiochemoterapie 133 // 7.6 Brachy terapie 134 // 7.6.1 Afterloading 134 // 7.6.2 Analgetická brachy terapie 135 // 8 // 8 Zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách (Jan M. Horáček, Ladislav Jebavý, Pavel Žák) 137 // 8.1 Středisko speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách 138 // 8.1.1 Působnost SSZP 138 // 8.1.2 Náplň a organizace SSZP 138 // 8.1.3 Pracovní metody příjmu a třídění 139 // 8.1.4 Vyšetřovací klinické metody 140 // 8.1.5 Základní období v průběhu hospitalizace 141 // 8.1.6 Základní principy léčby 141 // 8.2 Transplantace progenitorových krvetvorných buněk 142 // 8.2.1 Druhy transplantací 142 // 8.2.2 Indikace k transplantaci 143 // 8.2.3 Postup při transplantaci 143 // 8.2.4 Komplikace transplantace 145 // 8.3 Podpůrná terapie v hematologii 146 // 8.3.1 Význam podpůrné terapie 146 // 8.3.2 Profylaxe a terapie infekčních komplikací 146 // 8.3.3 Substituční terapie transfuzními přípravky a krevními deriváty 148 // 8.3.4 Nutriční zajištění nemocných a řešení metabolických komplikací 148 // 8.3.5 Řešení psychologických problémů 148 // 8.3.6 Profylaxe a terapie nevolnosti a zvracení 149 // 8.3.7 Terapie bolesti 149 // 9 Radiační nehody a havárie (Jiří Havránek, Renata Havránková) 151 // 9.1 Havárie na jaderných zařízeních 152 // 9.2 Nehody se zdroji ionizujícího záření 157 // 9.2.1 Nehody na průmyslových pracovištích 157 // 9.2.2 Nehody ve zdravotnických zařízeních 158 //
10 Úkoly a činnost integrovaného záchranného systému při mimořádné události spojené s únikem radioaktivních látek (Leoš Navrátil, Renata Havránková) 161 // 10.1 Úkoly a činnosti sil a prostředků jednotek požární ochrany 161 // 10.2 Úkoly a činnosti sil a prostředků Policie České republiky 167 // 10.3 Úkoly a činnost zdravotnických složek 169 // 10.3.1 Úkoly a činnost zdravotnické záchranné služby kraje včetně // letecké záchranné služby 169 // 10.3.2 Úkoly a činnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče 170 // 10.3.3 Úkoly soudních lékařů 172 // 10.4 Úkoly a činnost sil a prostředků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 173 // 10.5 Úkoly a činnost sil a prostředků Armády České republiky 174 // 10.6 Úkoly a činnost sil a prostředků Celní správy ČR 175 // et attexam 176 // Rejstřík 177 // Souhrn/Summary 184
cnb003172410

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC