Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2018
271 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4745-6 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
001484165
Obsah // Slovo úvodem...11 // 1 Obezita v populaci, příčiny, komplikace a možnosti léčby...14 // Dana Miillerová // 1.1 Definice obezity...14 // 1.2 Etiologie obezity...17 // 1.3 Tuková tkáň a její patofyziologie spojenáskomorbiditami obezity ... 22 // 2 Vztah mezi obezitou a ledvinami...38 // Vladimír Teplán // 2.1Üvod...38 // 2.2 Mechanismy vedoucí ? poškození ledvin (obesity-associated kidney disease) . . 40 // 2.3 Obezita a choroby ledvin...41 // 2.4 Obezita a adipocytokiny...43 // 2.5 Sympatický nervový systém...45 // 2.6 Asymetrický dimethylarginin...45 // 2.7 Obezita a proteinurie...46 // 2.8 Obezita, střevní mikrobiální flóra a změna imunity // u onemocnění ledvin...48 // 3 Histologické změny ledvin při obezitě...54 // Eva Honsová // 3.1 Úvod...54 // 3.2 Rozvoj komplikací obezity a j eho mechanismy...56 // 3.3 Poškození glomerulů při obezitě...57 // 3.4 Morfologie glomerulosklerózy doprovázej ící obezitu...60 // 3.5 Morfologie kombinace glomerulosklerózy doprovázející obezitu // s dalšími onemocněními ledvin...63 // 3.6 Závěr...69 // 4 Poruchy vnitřního prostředí při obezitě...70 // Antonín Jabor // 4.1 Úvod...70 // 4.2 Metabolické změny...70 // 4.3 Poruchy funkce orgánů...72 // 4.4 Systémový zánět...74 // 4.5 Respirační acidóza...75 // 4.6 Principy interpretace acidobazických poruch...75 // 4.7 Klinické příklady...76 // 5 Obezita ve vztahu ke složení vnitřního prostředí // a poruchám
renální funkce...81 // Miroslava Horáčlwvá // 5.1 Změny kompartmentů vnitřního prostředí u obézních jedinců...81 // 5.2 Clomerulární filtrace a obezita...82 // 5.3 Obezita a chronické nefropatie (konsekvence glomerulární hyperfiltrace // u obézních jedinců)...83 // 7 // 5.4 Obezita, metabolický syndrom a změny elektrolytováho složení // a acidobazické rovnováhy...84 // 5.5 Obezita, komorbidity a klinické konsekvence...85 // 6 Vztah mezi ledvinným a kostním metabolismem u obézních pacientů . . 87 // PetrBroulíl< // G.lÜvod...87 // 6.2 Vztah mezi tukovou tkání, BMI a BMD...88 // 6.3 Faktory ovlivňuj ící kostní metabolismus u obezity...89 // 6.4 Závěr...92 // 7 Vztah hypertenze a obezity u nefrologických nemocných...93 // Václav Monhart // 7.1 Renální riziko obezity...93 // 7.2 Kardiovaskulární riziko obezity...93 // 7.3 Obezita a vznik ledvinových konkrementů...94 // 7.4 Obezita a vznik glomerulopatií...95 // 7.5 Obezita u dialyzovaných pacientů...96 // 7.6 Obezita po transplantaci ledviny...96 // 7.7 Obezita a výskyt renálního karcinomu...96 // 8 Obezita, diabetes a ledviny...99 // Dita Pichlerová // 8.1 Epidemiologie obezity a diabetů...99 // 8.2. Komorbidity obezity a diabetů...101 // 8.3 Obezita a diabetes...102 // 8.4 Diabetes a ledviny...102 // 8.5 Obezita a ledviny...104 // 8.6 Léčba obézního diabetika s poškozením ledvin...104 // 9 Obezita a kardiovaskulární komplikace...118 // Věra Adámková // 9.1
Úvod...118 // 9.2 Obezita...119 // 9.3 Obezita a její kardiorenální dopad...121 // 9.4 Léčba obezity...127 // 9.5 Závěr...129 // 10 Obezita u nemocných s glomerulonefritidami, tubulointersticiálními // nefritidami a hereditárními nefropatiemi...131 // Miroslav Merta // 10.1 Clomerulární choroby a obezita...131 // 10.2Tubulointersticiální onemocnění, nefrolitiáza, karcinom ledvin // a obezita...139 // 10.3 Dědičné nefropatie a obezita...142 // 11 Obezita a nemoci ledvin v pediatrii...«...144 // Zlatko Marinov // 11.1 Úvod...144 // 11.2 Definice obezity v dětském věku...145 // 11.3 Klasifikace dětské obezity...147 // 8 // Obsah // 11.4 Epidemiologie dětské obezity...149 // 11.5 Kardiometabolické komplikace dětská obezity...150 // 11.6 Léčba obezity u dětí a dospívajících...167 // 11.7 Následky dětské obezity...173 // 11.8 Závěr...173 // 12 Obezita u akutního poškození a selhání ledvin...175 // Naděžda Petejová // 12.1 Akutní poškození ledvin - diagnostika...175 // 12.2 Role nových biomarkerů u AKI a obezity...176 // 12.3 Rizikové faktory pro vznik AKI v intenzivní péči...177 // 12.4 Obezita a AKI - epidemiologie...177 // 12.5 Obezita a akutní poškození ledvin - patofyziologie // u kriticky nemocných...178 // 12.6 Farmakokinetika léčiv, obezita a akutní poškození ledvin...185 // 12.7 Léčba obezity a riziko vzniku AKI...186 // 12.8 Prevence a terapie akutního poškození ledvin u obezity...186 // 12.9 Prognóza
akutního poškození ledvin u obézních pacientů...189 // 12.10 Závěr...190 // 13 Obezita u chronického selhání ledvin léčeného dialýzou...193 // Ivo Valkovský // 13.1 Úvod...193 // 13.2 Epidemiologie...193 // 13.3 Paradox obezity...194 // 13.4 Volba dialyzační metody u obézního pacienta...199 // 13.5 Obézní dialyzovaný pacient a transplantace ledviny...201 // 13.6 Léčba obezity u dialyzovaných pacientů...201 // 13.7 Závěr...203 // 14 Obezita a metabolické poruchy po transplantaci ledviny...207 // Vladimír Teplán // 14.1 Metabolické poruchy po transplantaci ledviny...207 // 14.2 Obezita po transplantaci ledviny...212 // 14.3 Výživa po transplantaci ledviny...213 // 14.4 Infuzní léčba při transplantaci ledviny...215 // 14.5 Léčba obezity po transplantacích ledvin...215 // 15 Léčebné postupy u obézních nefrologických nemocných...218 // Vladimír Teplán, Robert Curiích, Vladimir Teplán jr., Veronika Clavel // 15.1 Úvod...218 // 15.2 Nové poznatky o tukové tkáni u chronických chorob ledvin...219 // 15.3 Léčebné možnosti při obezitou indukované renální dysfunkci...221 // 15.4 Změna životního stylu (dietní programy a cvičení)...221 // 15.5 Endoskopické a bariatrické postupy...233 // 16 Intragastrické balóny v léčbě obezity...239 // Martin Lukáš, Martin Kolář // 16.1 Úvod...239 // 16.2 Indikace a kontraindikace...240 // 16.3 Typy intragastrických balónů...242 // 9 // 16.4 Metoda zavedení a vytažení...245
// 16.5 Publikované výsledky a vlastní zkušenosti...246 // 16.6 Komplikace...250 // 16.7 Závěr...250 // 17 Fyzická aktivita při obezitě u nefrologických nemocných...252 // Andrea Mahrová // 17.1 Üvod...252 // 17.2 Vymezení pojmů...253 // 17.3 Obezita a pohyb...253 // 17.4 Význam pohybu u nefrologických onemocnění...254 // 17.5 Aplikace pohybových aktivit...257 // 17.6 Rady na závěr...266 // Summary...268 // Seznam použitých zkratek...269 // Rejstřík...270 // 10
(OCoLC)1111944627
cnb003083050

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC