Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:19x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2020
218 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0621-9 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1451-1 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na stranách 207-212, bibliografické odkazy a rejstřík
001484199
Obsah // Úvod 9 // 1. Terminologické vymezení deficitů dílčích funkcí a oslabení kognitivního // výkonu i j // (Milan Valenta) // 2. Deficity dílčích funkcí v kontextu učení a poznávání dětí a žáků 15 // (Lenka Morávková Krejčová) // 2.1 Rozhovory s rodiči dětí s deficity dílčích funkcí 18 // 2.2 Možnosti diagnostiky dílčích funkcí 21 // 2.2.1 Statická neboli tradiční diagnostika 21 // 2.2.2 Dynamická diagnostika 23 // 2.2.3 Základní rozdíly mezi statickou a dynamickou diagnostikou 25 // 2.2.4 ACFS - Dynamická diagnostika kognitivních funkcí ? dětí 26 // 2.3 Odraz deficitů dílčích funkcí v osvojování trivia 28 // 2.4 Souvislost problematiky deficitů dílčích funkcí a funkcí exekutivních 33 // 2.4.1 Exekutivní funkce 34 // 2.4.2 Metakognitivní strategie 36 // 3. Stimulace dílčích kognitivních funkcí v procesu rozvíjení čtenářských // kompetencí žáků s lehkým mentálním postižením 39 // (Bibiána Hlebová) // 3.1 Kognitivní aspekty stimulace čtenářských kompetencí žáků s lehkým // mentálním postižením 40 // 3.1.1 Vizuální per ??? 41 // 3.1.2 Auditívnipercepce 42 // 3.1.3 Prostorová orientace 43 // 3.1.4 Krátkodobá verbálně-akustická paměť 43 // 3.1.5 Auditivně-vizuální a vizuálně-auditivní itermodální vztahy 43 // 3.1.6 Vnímání časové posloupnosti 44 // 3.2 Metody a výzkum kognitivního stimulačního programu 44 // 3.3 Východiska kognitivního stimulačního
programu 46 // 5 // Obsah // 4. Aplikace kognitivně-stimulačního programu čtenářských kompetencí // žáků s lehkým mentálním postižením 51 // (Bibiána Hlebová) // 4.1 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // E. Gašparová: Červená taštička 51 // 4.2 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // M. Ďuríčková: Jehňátko v batohu 54 // 4.3 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // L. N. Tolstoj: Děd a vnouček 57 // 4.4 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // M. Ďuríčková: Hody 60 // 4.5 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // V. Kalná: Zvonečkový obchod 63 // 4.6 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // M. Ďuríčková: Kaštánek na výletě 66 // 4.7 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // I. Čierny: Jak dohonit sluníčko 69 // 4.8 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // M. Ďuríčková: Čije to kočka? 72 // 4.9 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // V. Kalná: Sourozenci 75 // 4.10 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // V. Karasová: Lú/ka 78 // 4.11 Stimulační úlohy při práci s literárním textem - // Kohout a liška (lidová bajka) 81 // 5. Podnětový materiál pro diagnostiku deficitů dílčích funkcí 85 // (Milan Valenta, Jaromír Maštalíř, Dita Finková, Libuše budíková) // 5.1 Mateřská škola 86 // 5.1.1 Subtesty 87 // 5.2 Základní
škola - 1. ročník 100 // 5.2.1 Subtesty 101 // 6. Děti a žáci s oslabením kognitivního výkonu 119 // (Milan Valenta, Lenka Morávková Krejčová) // 6.1 Diagnostika dětí a žáků s oslabením kognitivního vývoje 121 // 6.1.1 Pozorování 122 // 6.1.2 Rozhovor 122 // 6.1.3 Analýza výsledků činností 123 // 6.1.4 Současné trendy v pedagogické diagnostice 123 // 6 — // 6.2 Ontogeneze - vývojové milníky zdravého dítěte 124 // 6.2.1 Kojenec 124 // 6.2.2 Batole 125 // 6.2.3 Dítě předškolního věku 126 // 6.2.4 Žák mladšího školního věku 131 // 6.2.5 Diferenciální diagnostika 131 // 7. Speciálněpedagogická intervence u dětí a žáků s deficity dílčích funkcí // a s oslabením kognitivního výkonu 133 // (Lenka Morávková Krejčová, Miluše Hutyrová, Milan Valenta, // Jana a Paul Baptie) // 7.1 Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina - FIE 133 // 7.1.1 Teoretická východiska 133 // 7.1.2 Teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti 134 // 7.1.3 Cíl a dílčí cíle programu instrumentálního obohacení - FIE 135 // 7.1.4 Systém cílů a dílčích cílů zaměřený na potřeby určité populace 138 // 7.1.5 Vlastnosti instrumentálního obohacení 138 // 7.1.6 FIE Standard 140 // 7.1.7 Využití programu 146 // 7.2 Strassmeierova metodika 147 // 7.3 Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní // docházkou Maxík 149 // 7.3.1 Dílčí funkce posilované programem Maxík 150
// 7.4 KUPREV/KUPOZ a další programy 154 // 7.5 HYPO 156 // 7.6 Metoda dobrého startu 157 // 7.7 Arteterapeutické/filetické postupy 158 // 7.8 HANDLE přístup aneb // Možné důvody, proč je pro některé děti těžké učit se a uspět ve škole 161 // Shrnutí 167 // Summary 168 // Přílohy 169 // Literatura 207 // Věcný rejstřík 213 // Jmenný rej střik 217 // 7 // Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC