Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017
167 stran ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-558-1237-3 (vázáno)
150 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 137-158 a rejstřík
001484201
Obsah // Úvod ... // 1 Dejiny prekladu v kontexte translatologického výskumu...12 // 1.1 Prístupy k dejinám prekladu...12 // 1.2 Metodiky dejín prekladu a súčasný stav problematiky (s ohľadom na vlastný // výskum)... // 1.3 Sociologické prístupy k prekladu...19 // 1.4 Diskurz a dejiny prekladu...22 // 1.5 Pymov model integrálnych dejín prekladu...23 // 2 Literárny život a literárne časopisy...27 // 2.1 Slovenské literárne časopisy 2. polovice 20. storočia...27 // 2.2 Sociálna úloha literárnych časopisov...31 // 3 Americká literatúra na Slovensku v 50. a 60. rokoch 20. storočia...33 // 3.1 Recepcia americkej literatúry na Slovensku v 50. a 60. rokoch 20. storočia.34 // 3.2 Produkcia a priestor americkej literatúry v Československu - na prípade // recepcie poézie Beat Generation...38 // 3.2.1 Prekladová produkcia: korpus beatnických textov...38 // 3.2.2 Priestorové a sociálne determinanty dejín prekladu beatnickej poézie..40 // 3.2.2.1 Geopolitická situácia...41 // 3.2.2.2 Jazyková situácia prekladov...41 // 3.2.2.3 Prítomnosť politického gesta a ideológie...42 // 3.2.2.4 Fragmentárnosť a diskontinuita...43 // 3.2.2.5 Postavenie prekladateľa...44 // 3.2.2.6 Dynamika vzťahu centra a periférie literárneho systému...45 // 4 Mladá tvorba, beatnici a dejiny prekladu - okolnosti, súvislosti, historické pozadie...46 // 4.1 Časopis Mladá tvorba ako predmet dejín prekladu...46 // 4.1.1 Tri „fázy“ čítania Mladej tvorby...48
// 4.1.1.1 Úroveň paratextov...48 // 4.1.1.2 Úroveň textov...49 // 4.1.1.3 Úroveň kontextov... 50 // 4.2 Periodizácia Mladej tvorby...51 // 4.3 Okolnosti vzniku Mladej tvorby a raná koncepcia časopisu...54 // 5 Prvé obdobie Mladej tvorby (1956 - 1959)...63 // 5.1 Základná charakteristika...63 // 5.2 Analýza ročníkov 1956 - 1959...63 // 5.2.1 Válkove Cesty poézie: nástup generačného prekladu...73 // 5.2.2 Vystúpenie Trnavskej skupiny: konkrétna prekladateľská generácia...75 // 5.2.3 Nové chápanie prekladateľských dvojíc u konkretistov...77 // 5.2.4 Veľká prekladateľská súťaž v r. 1958-59: začiatky teórie prekladu v MT.81 // 5.2.5 Rok 1959 v MT: medzi konsolidáciou a progresívnosťou...85 // 6 Druhé obdobie Mladej tvorby (1960 - 1963)...88 // 6.1 Základná charakteristika...88 // 6.2 Analýza ročníkov 1960 - 1963...88 // 6.2.1 Americká kultúra a literatúra v druhom období MT...89 // 6.2.2 Beat Generation v druhom období MT...93 // 6.2.3 Problémy prekladu v druhom období MT...95 // 6.2.4 Divadielka poézie...97 // 6.2.5 „Zlaté šesťdesiate“ v druhom období MT...100 // 7 Tretie obdobie Mladej tvorby (1964 - 1970)...102 // 7.1 Základná charakteristika...102 // 7.2 Analýza ročníkov 1964 - 1970...102 // 7.2.1 Literárny život...103 // 7.2.2 Americká kultúra a literatúra...107 // 7.2.3 Problémy prekladu...109 // 7.2.4 Beat Generation v treťom období MT...111 // 7.2.5 Beatnici a Osamelí bežci...114 // 7.2.6 Generačné
reportáže...119 // 7.2.7 Beatnici a generačný obraz sveta...128 // Záver ...129 // Použité zdroje... 137 // Sekundárna literatúra...137 // Dobové pramene - korpus Mladej tvorby...150 // Prvé obdobie Mladej tvorby (1956 - 1959)...150 // 1956 ...150 // 1957 ... 150 // 1958 ...151 // 1959 ...151 // Druhé obdobie Mladej tvorby (1960 - 1963)...152 // 1960 ... 152 // 1961 ...152 // 1962 ...153 // 1963 ...153 // Tretie obdobie Mladej tvorby (1964 - 1970)...154 // 1964 ...154 // 1965 ...154 // 1966 ...155 // 1967 ...156 // 1968 ...157 // 1969 ...157 // 1970 ...158 // Menný register...159 // Edičná poznámka...166 // Bibliografická poznámka...167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC