Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009
225 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7013-491-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001484505
OBSAH // 1 Poslání a význam povolání dětské sestry - Alena Zouharová...11 // 1.1 Požadavky na osobnost dětské sestry...11 // 1.2 Výchova a vzdělávání dětské sestry...13 // 1.3 Úkoly v péči o zdraví dětí a adolescentů...15 // 1.4 Ošetřovatelská péče v pediatrii...18 // 2 Práva dětí při poskytování zdravotní péče - Lukáš Prúdil...21 // 2.1 Úvod ...21 // 2.2 Koho je nutno pokládat za dítě?...21 // 2.3 Informování dětí a nahlížení do dokumentace...22 // 2.3.1 Právo na informace...22 // 2.3.2 Nepříznivé informace...24 // 2.3.3 Kdo kromě dítěte může být informován?...25 // 2.3.4 Nahlížení do zdravotnické dokumentace // a její kopírování...26 // 2.3.5 Omezení nahlížení do dokumentace...27 // 2.3.6 Zastoupení dítěte...28 // 2.4 Souhlas se zdravotními výkony...30 // 2.4.1 Rozdílné názory dítěte a zákonných zástupců...31 // 2.4.2 Rozdílné názory zdravotnických pracovníků // a zákonných zástupců...32 // 2.5 Nedobrovolná hospitalizace...34 // 2.6 Závěr...37 // 3 Příprava dítěte na hospitalizaci, vyšetření a zákrok // - Jaroslava Fendrychová...39 // 3.1 Hospitalizace dítěte...39 // 3.2 Reakce dítěte na hospitalizaci...39 // 3.3 Reakce rodičů a sourozenců na hospitalizaci dítěte...41 // 3.4 Co vzít s sebou do nemocnice...41 // 3.5 Příjem dítěte ? hospitalizaci...41 // 3.6 Cíle v péči o hospitalizované...44 // 3.7 Příprava dítěte na vyšetření...46 // 3.8 Příprava
dítěte na zákrok...47 // 3.9 Pooperační péče...52 // 4 Hodnocení dítěte sestrou - Jaroslava Fendrychová...53 // 4.1 Odlišnosti dětského věku...53 // 4.1.1 Děti jsou jiné než dospělí...53 // 3 // 4.1.2 Růst a vývoj dítěte...53 // 4.1.2.1 Biologický růst...54 // 4.1.2.2 Rozvoj motoriky...57 // 4.1.2.3 Smyslové vnímání...58 // 4.1.3 Rozdíly v tělesném složení a bazálni potřebě // tekutin a kalorií...58 // 4.1.4 Rozdíly v respiračním systému...59 // 4.1.5 Rozdíly v kardiovaskulárním systému...60 // 4.1.6 Rozdíly v CNS...60 // 4.1.7 Rozdíly v GIT...61 // 4.1.8 Rozdíly v močovém systému...61 // 4.1.9 Rozdíly v kožním systému...62 // 4.2 Hodnocení dítěte...62 // 4.2.1 Hodnocení vzhledu a chování dítěte...62 // 4.2.2 Hodnocení fyziologických funkcí dítěte...65 // 4.2.2.1 Stav vědomí...65 // 4.2.2.2 Srdeční činnost...65 // 4.2.2.3 Dýchání...69 // 4.2.2.4 Tělesná teplota...70 // 4.2.2.5 Reakce na bolest...71 // 4.2.2.6 Svalový tonus...72 // 4.2.3 Hodnocení stavu výživy...72 // 4.2.4 Hodnocení hydratace a hladiny elektrolytů...74 // 4.2.5 Hodnocení vyprazdňování a pocení...76 // 4.2.5.1 Močení...76 // 4.2.5.2 Vyprazdňování stolice...77 // 4.2.5.3 Pocení...77 // 4.2.6 Hodnocení smyslového vnímání...78 // 4.2.6.1 Vyšetřování očí a zrakové ostrosti u dětí.78 // 4.2.6.2 Hodnocení sluchu u dětí...80 // 4.2.7 Hodnocení bolesti...81 // 4.2.8 Hodnocení rizika poruch z imobility...87
// Kardiopulmonální resuscitace u dětí - Jaroslava Fendrychová...93 // 5.1 Definice kardiopulmonální resuscitace...93 // 5.2 Rozdělení kardiopulmonální resuscitace...95 // 5.2.1 Základní neodkladná resuscitace...95 // 5.2.2 Rozšířená neodkladní resuscitace...95 // 5.2.3 Resuscitační péče...95 // 5.3 Rozdělení dětského věku pro KPR...95 // 5.4 Jednotlivé kroky při základní neodkladné resuscitaci...96 // 5.4.1 Zajistit bezpečí pro sebe a pro dítě... // 5.4.2 Zjistit stav vědomí... // 5.4.3 Zkontrolovat dýchání... // 5.4.4 Zkontrolovat cirkulaci... // 5.4.5 Řešení obstrukce dýchacích cest... // 5.4.6 Kdy volat lékaře... // 5.5 Postupy při rozšířené neodkladné resuscitaci u dětí... // 5.5.1 Zajištění dýchacích cest s pomůckami... // 5.5.2 Zajištění dýchání... // 5.5.3 Zajištění oběhu a farmakoterapie při KPR... // 5.5.4 Defibrilace... // 5.6 Resuscitační péče... // Genetické vyšetření - Renata Gaillyová... // 6.1 Genetické poradenství... // 6.2 Genetická onemocnění... // 6.2.1 Chromozomální poruchy... // 6.2.2 Monogenně podmíněná onemocnění... // 6.2.2.1 Typy monogenní dědičnosti... // 6.2.2.2 Charakteristika autozomálně dominantní // dědičnosti... // 6.2.2.3 Charakteristika autozomálně recesivní // dědičnosti... // 6.2.2.4 Charakteristika X-vázané recesivní // dědičnosti... // 6.2.2.5 Charakteristika X-vázané dominantní // dědičnosti... // 6.2.2.6 Příklady častějších
monogenně // dědičných onemocnění... // 6.2.3 Multifaktoriálně dědičná onemocnění... // 6.3 Indikace ke genetickému vyšetření... // 6.4 Klinicko-genetické vyšetření... // 6.5 Genealogické vyšetření... // 6.6 Cytogenetické vyšetření... // 6.7 Molekulárně cytogenetické vyšetření... // 6.8 Vyšetřování monogenně podmíněných // onemocnění-analýza DNA/RNA... // 6.9 Terminologie ... // ..96 // ..96 // ..97 // 100 // 103 // 105 // 106 106 // 109 // 110 111 112 113 // 113 // 114 114 // 114 // 115 // 116 116 117 117 // 117 // 118 118 119 119 122 124 // 124 // 125 // Péče o dítě s kardiovaskulárním onemocněním - Anna Nečasová.?27 // 7.1 Vrozené srdeční vady...128 // 7.2 Získaná srdeční onemocnění...137 // 5 // 138 // 7.2.1 Zánětlivá onemocnění srdce... // 7.2.2 Degenerativní onemocnění srdečního svalu // -kardiomyopatie... // 7.2.2.1 Primární degenerativní onemocnění... // 722.2 Sekundární degenerativní onemocnění // 7.3 Dysrytmie-poruchy převodního systému srdečního... // 7.4 Péče o dětského kardiaka... // Onemocnění ledvin a močových cest - Zdeněk Doležel... // 8.1 Úvod... // 8.2 Nejčastější onemocnění ledvin a močových cest... // 8.2.1 Glomerulonefritida... // 8.2.2 Nefrotický syndrom... // 8.2.3 Infekce močových cest... // 8.2.4 Vesikoureterální reflux... // 8.2.5 Hydronefróza... // 8.2.6 Enuréza a neurogenní močový měchýř... // 8.2.7 Akutní selhání ledvin...
8.2.8 Chronické selhání ledvin... // 8.2.9 Intoxikace... // Péče o dítě s onemocněním trávicího ústrojí - Dalibor Klusáček... // 9.1 Základní anatomické a fyziologické údaje o trávicím // systému u dětí ... // 9.2 Obecné příznaky onemocnění trávicího ústrojí // 141 // 141 // 142 // 143 // 144 // 145 145 147 // 147 // 148 148 // 150 // 151 // 152 152 // 154 // 155 159 // 159 // v dětském věku ...162 // 9.3 Onemocnění jícnu...163 // 9.3.1 Atrézie jícnu...163 // 9.3.2 Gastroesophageální reflux a Refluxní choroba jícnu... 164 // 9.3.3 Achalazie jícnu...165 // 9.4 Onemocnění žaludku...165 // 9.4.1 Pylorostenóza...166 // 9.4.2 Žaludeční a duodenální vřed...166 // 9.5 Onemocnění tenkého střeva...168 // 9.5.1 Malabsorpční syndrom...169 // 9.5.2 Celiakie ...170 // 9.5.3 Alergie na bílkovinu kravského mléka...170 // 9.5.4 Neprospívání...171 // 9.6 Onemocnění tlustého střeva...172 // 9.6.1 Nespecifické záněty střevní u dětí...172 // Parazitární onemocnění zažívacího traktu v dětském věku .. 176 // 9.7.1 Původci onemocnění // 6 // 10 Náhlé příhody břišní - Vladimír Bartl...179 // 10.1 Vyšetření...179 // 10.2 Hlavní zobrazovací metody...181 // 10.3 Náhlé příhody břišní na podkladě vrozených // vývojových vad ...182 // 10.3.1 Vrozené atrézie střeva...183 // 10.4 Malrotace...185 // 10.5 Jiné NPB v novorozeneckém věku...186 // 10.6 Neprůchodnost střevní...188 // 10.6.1 Ileus
mechanický prostý...189 // 10.6.2 Ileus strangulační...190 // 10.7 Zánětlivé NPB...192 // 10.8 Náhlé příhody břišní úrazového původu...195 // 10.9 Bolesti břicha urologického původu...200 // 10.10 Onkologická onemocnění imitující náhlé příhody // břišní u dětí...202 // 10.11 Bolesti břicha gynekologického původu v dětském // a dorostovém věku...204 // 10.12 Úskalí diagnostiky NPB u dětí...205 // 11 Endokrinologie - Dana Novotná...207 // 11.1 Hypotalamo-hypoíyzární systém...208 // 11.2 Štítná žláza...210 // 11.3 Příštitná tělíska ...214 // 11.4 Nadledviny...215 // 11.5. Gonády...218 // 11.5.1 Puberta ...218 // 11.5.2 Retence testes...220 // 11.5.3 Porucha sexuální diferenciace...221 // 11.6 Poruchy růstu...221 // 7
(OCoLC)403704097
cnb001867174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC