Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2019
197 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-130-0 (vázáno)
Vzdělanec v provincii = Uczony na prowincji ; tomus 4
Vydáno ve spolupráci s Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
Obsahuje bibliografii na stranách 164-177, bibliografické odkazy a rejstřík
Převážně polský text, anglické resumé
001484536
OBSAH/SPIS TRESCI // 6 Úvod / Wprowadzenie // 8 Barbara Szargot, „Guwerner na wsi musí si% kochač”. // Autokreacja artysty w lištách Henryka Sienkiewicza do Konrada Dobrskiego 15 Karina Čwirzeň, Nieobecnošč. Przybyszewska - perspektywa - prowincja 23 Bernadetta Žynis, Prowincjonalne tématy - przypadek Daniela Odiji // 36 Anna Janek, Pragnienie prowincji, czyli w drodze „z jednego zadupia w drugie”. // 0 ksiqžce Andrzeja Stasiuka „Jadqc do Babadag” // 43 Karol Maluszczak, W wielkim šwiecie ??-tej wsi. Uwagi o kulturze chtopskiej // 1 twórczošci W i esta w a Myšliwskiego // 48 Maciej Szargot, Poeta patrzy na prowincjq. Wokót cyklu „prowincja noc” Jozefa Czechowicza // 56 Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza, Wptyw zacisznego Zegrzynka na žycie i twórczošč Jerzego Szaniawskiego // 66 Agnieszka Pobratyn, Aktorzy na prowincji. Znaczenie gošcinnych wystqpów aktorskich dia žycia kulturalnego Czqstochowy przed powstaniem statej scény zawodowej w 1927 roku // 75 Adam Regiewicz, Kino prowincji czy o prowincji? Filologiczne rozwažania // 0 polskiej twórczošci filmowej // 86 Ewelina Mika, Artysta z kresowej prowincji. Józef Czapski o pewnym „widzeniu malarskim” // 98 Elžbieta Hak, Peryferyjna rzeczywistošč w twórczošci Zdzistawa Beksiňskiego // 1 Jerzego Dudy-Cracza // 104 Ewelina Dziewoňska-Chudy, Prowincja jako przestrzeň artystycznej inspiracji w žyciu i twórczošci Jozefa Chetnoňskiego // 113 Božena Grzegorczyk, Dylematy artysty z
prowincji. Rozwój handlu dzietami sztuki szansq awansu dia artystów osiemnastowiecznej Francji // 121 Pawei Pasternak, Dziatalnošč Jana i Jozefa Baranowskich ze Starego Sqcza jako przyktad prowincjonalnego organmistrzostwa galicyjskiego // 138 Daniela Rywiková, Periferie nebo centrum? Ikonografie gotického umění Horního Slezska // 148 Tereza Čapandová - Tomáš Koudela, Vídeňský malíř Augustin von Wörndle: Cesta z centra na periferii aneb křížová cesta v kostele sv. Pavla ve Vítkovicích // 153 Jiří Jung, Umělecké sbírky knížat Lichnovských a její proměny v průběhu dlouhého 19. století // 164 Seznam literatury a webových stránek / Wykaz literatury i stron internetowych // 178 Jmenný rejstřík / Indeks osobowy // 186 Seznam obrazové přílohy / Wykaz ilustracji // 188 Autoři /Autorzy // 192 Summary // 5
cnb003165700

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC