Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:7x 
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019
2 svazky : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Externí odkaz    http://www.czechitup.eu (Výukový portál) 

objednat
ISBN 978-80-244-5592-1 (učebnice ; brožováno)
ISBN 978-80-244-5593-8 (cvičebnice ; brožováno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy
Učebnice. 139 stran -- Cvičebnice / Darina Hradilová, Tomáš Franta, Michaela Kopečková, Josef Línek, Kateřina Szokalová. 68 stran
001484570
1. lekce - Člověk pracující /5 • Stupňování adjektiv • Tvoření a stupňování adverbií • Přívlastek volný a těsný • Psaní interpunkční čárky ve větě jednoduché // 2. lekce - Život pracovní a soukromý /19 • České slovotvorné sufixy a jejich funkce • Odchylky od pravidelné větné stavby • Příslovečné určení času a vedlejší věty časové • Psaní interpunkční čárky v souvětí // 3. lekce Partnerství a rodina / 33 • Deklinace posesivních adjektiv • Kondicionál a jeho funkce • Deminutiva • Psaní skupin bje/bě, v/e/ve, pě a mně/mě // 4. lekce Jak mluvit a být slyšen / 47 • Pasivum • Slovosled v české větě • Vedlejší věty účelové a podmínkové • Vyjmenovaná slova // 5. lekce Člověk v sociální síti / 61 • Slovesný vid a jeho specifické funkce • Imperfektiva a perfektiva • Vedlejší věty příčinné a přípustkové • Vyjmenovaná slova 2 // 6. lekce Člověk a média / 75 • Substantiva: dubletní tvary a jejich funkce • Adjektiva: dlouhé a krátké (jmenné) tvary a jejich funkce • Shoda přísudku s podmětem • Psaní velkých písmen 1 // 7. lekce Člověk a životní prostředí / 89 • Skloňování přejatých slov (laryngitis, vízum, schéma, dingo) • Pronomen jenž a vedlejší věty vztažné • Psaní velkých písmen 2 // 8. lekce Přírodní krásy Česka /103 • Skloňování numeralií • Sekundární prepozice • Věty bez podmětu • Zkratky // 9. lekce Člověk globální /117 • Tvoření substantiv a adjektiv z participií • Transgresiv a jeho funkce • Přímá a nepřímá řeč • Prepozice s/z a prefixy s-/z- // 10. lekce Čteme, opakujeme, procvičujeme /131
cnb003214143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC