Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2019
107 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7385-224-5 (brožováno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 95-103 a bibliografické odkazy
001484589
ÚVOD // ! SYSTÉM KRITICKÉ INFRASTRUKTURY...7 // 1 1 Vývoj a definování kritické infrastruktury...8 // 1 2 Deskripce systému kritické infrastruktury...11 // I 3 Vazby v systému kritické infrastruktury...13 // 1.3.1 Typologie vazeb...I4 // 1.3.2 Faktory determinující intenzitu vazeb...17 // 1 4 Síťové uspořádání kritické infrastruktury...19 // 2 PORUCHY A JEJICH ŠÍŘENÍ V SYSTÉMU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY...23 // 2 1 Poruchy v systému kritické infrastruktury...23 // 2 2 Dopady poruch v systému kritické infrastruktury...24 // 2.3 Šíření dopadů v systému kritické infrastruktury...26 // 2.4 Modelování dopadů poruch v systému kritické infrastruktury...27 // 2.5 Kaskádní a synergický efekt síťových prvků kritické infrastruktury...30 // 3 DEFINOVÁNÍ RESILIENCE V SYSTÉMU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY...33 // 3.1 Koncept resilience v systému kritické infrastruktury...35 // 3.2 Faktory determinující resilienci kritické infrastruktury...37 // 3.2.1 Faktory determinující robustnost...38 // 3.2.2 Faktory determinující obnovitelnost...39 // 3.2.3 Faktory determinující adaptabilitu...39 // 3.2.4 Faktory determinující dynamickou resilienci...40 // 3.3 Grafické vyjádření faktorů determinujících resilienci...42 // 3.3.1 Vyjádření technické resilience v oblasti elektroenergetiky...43 // 3.3.2 Vyjádření technické resilience v oblasti plynárenství...44 // 3.3.3 Vyjádření technické resilience v oblasti informačních a komunikačních technologií...45 //
3.3.4 Vyjádření technické resilience v oblasti silniční dopravy...46 // 3.4 Faktory stabilizující/destabilizující hodnocené subsystémy a jejich vazby. .47 // 3.4.1 Vnitřní faktory...48 // 3.4.2 Vnější faktory...50 // 3.5 Faktory negativně ovlivňující resilienci subsystémů kritické // infrastruktury...50 // 3.6 Přehled vybraných přístupů ? hodnocení resilience kritické // infrastruktury...53 // 4 HODNOCENÍ RESILIENCE PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY...55 // 4.1 Principy hodnocení resilience prvků kritické infrastruktury...55 // 4.2 Rámec hodnocení resilience...56 // 4.3 Postup hodnocení resilience... // 4.4 Stanovení vah proměnných a měřitelných položek... // 5 HODNOCENÍ KASKÁDNÍCH A SYNERGICKÝCH EFEKTŮ V SYSTÉMU // KRITICKÉ INFRASTRUKTURY...65 // 5.1 Rámec hodnocení kaskádních dopadů...66 // 5.2 Proces hodnocení kaskádních dopadů...67 // 5.3 Kvantifikace dopadů synergického efektu...75 // 6 INDIKACE NARUŠENÍ A SELHÁNÍ RESILIENCE KRITICKÉ // INFRASTRUKTURY...79 // 6.1 Typy indikátorů v systému kritické infrastruktury...80 // 6.11 Systémové indikátory degradace funkcí subsystémů kritické infrastruktury...82 // 6.1 2 Indikační parametry pro determinování klíčových indikátorů.83 // 6.1 3 Indikátory hodnocení resilience kritické infrastruktury...86 // 6.2 Směřování dalšího výzkumu indikátorů narušení resilience kritické infrastruktury...88 // ZÁVĚR...93 // REFERENCE... 95 // SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK...105
cnb003176891

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC