Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017
318 stran : mapy ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7325-438-4 (brožováno)
Moderní česká teologie
Obsahuje bibliografii na stranách 277-299, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001484618
316 // Křesťanský Východ a Západ: Inkulturace a interkulturace // OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // 1. JAK ROZUMĚT KŘESŤANSKÉMU VÝCHODU - // MEZI INKULTURACl A INTERKULTURACl...11 // 2. BIBLICKÉ KOŘENY VZTAHU INTERKULTURACE // A INKULTURACE TRADIC VÝCHODU A ZÁPADU...34 // 2.1 Ježíšův život objasňuje život církve // a život církve objasňuje život Kristův...36 // 2.2 Continuum a connexio jako koncept // stále trvajících dějin spásy...41 // 2.3 Hlásání (??)???), vyučování (010???) // a předávané učení (???;) ...45 // 2.4 Apoštolské poslání...55 // 2.5 Pečeť Ducha svátého...59 // 2.6 Od chrámu k místu společného živého přebývání...60 // 2.7 Pneumatologický rozměr biblických kořenů // interkulturace a inkulturace...63 // 2.8 Interkulturace jako ekleziogeneze a eklezializace.77 // 3. KONTINUUM KŘESŤANSKÉHO VÝCHODU // A ZÁPADU JAKO INTERKULTURACE V INKULTURACl...86 // 3.1 Vzájemnost interkulturace a inkulturace...88 // 3.2 Interkulturace a inkulturace je projevem // duchovní plodnosti...93 // Obsah // 317 // 3.3 Osobní a kulturní v dějinách // interkulturace a inkulturace...100 // 3.4 Počáteční inkulturace v geografii a historii // Východu a Západu...120 // 3.5 Interkulturace a inkulturace křesťanských tradic // Východu a Západu v proudu židovského náboženského odkazu a ve víru napětí pravověrnosti a hereze..129 // 3.5.1 Židovství a křesťanství...129 // 3.5.2 Pohanství a křesťanství - Athény
a Jeruzalém...139 // 3.6 Liturgie a mnišství - locus theologicus interkulturace.145 // 4. TEOLOGICKÝ NÁČRT CYRILOMETODĚJSKÉ INTERKULTURACE...153 // 4.1 Ztroskotání cyrilometodějské mise // jako druhá plavba (symbolický kánon tradice)...154 // 4.2 Témata cyrilometodějské interkulturace // a její teologická reflexe...162 // 5. PŘÍSPĚVEK TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA A ČESKÝCH JEZUITŮ NOVÉ DOBY ? RECEPCI // TRADIC KŘESŤANSKÉHO VÝCHODU ...176 // 5.1 Jezuité a křesťanský Východ...176 // 5.2 Čeští jezuité a křesťanský Východ...187 // 5.3 Od polemiky ke komplementaritě v české recepci // tradic křesťanského Východu jezuitů nové doby...207 // 5.3.1 Polemická teologie...208 // 5.3.2 Neoscholastická manualistika 19. a první // poloviny 20. století ve víru dějinných změn..213 // 318 // Křesťanský Východ a Západ: Inkulturace a interkulturace // 6. EXISTUJÍ SPOLEČNÉ ÚKOLY PRAVOSLAVNÝCH CÍRKVÍ A KATOLICKÉ CÍRKVE? REFLEXE SVATÉHO // A VELKÉHO SNĚMU PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE...221 // 6.1 Bílá místa v agendě Svatého a velikého sněmu // pravoslavné církve...227 // 6.2 Krátký rozbor dokumentů Svatého a velikého // sněmu pravoslavné církve...229 // 6.3 Proklamace jednoty pravoslaví...249 // 7. JAK SE MŮŽEME UČIT BÝT // SESTERSKÝMI CÍRKVEMI?...255 // PŘÍLOHA ...261 // Východní větev Tovaryšstva (Ramus orientalis)..261 // Ustanovení Východní větve Tovaryšstva Ježíšova.271 // BIBLIOGRAFIE...277
// A. Prameny...277 // B. Literatura...279 // C. Internetové zdroje...296 // ZKRATKY...300 // JMENNÝ REJSTŘÍK...302 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...306 // SUMMARY // 314
(OCoLC)1019653601
cnb002940807

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC