Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Triton, 2002
182 stran : ilustrace ; 16 cm

objednat
ISBN 80-7254-254-0 (brožováno)
Levou zadní ; sv. 88
Obsahuje bibliografii na stranách 173-177 a rejstřík
001484627
Obsah // Seznam použitých zkratek...11 // Předmluva...13 // 1 Definice...15 // 2 Historie...16 // 3 Názvosloví, formy nemoci...20 // 4 Epidemiologie...23 // 5 Patogeneze...28 // 5.1 Postižení endotelu...28 // 5.2 Mikrobiální kolonizace trombu...31 // 5.3 Nebakteriální endokarditida...34 // 6 Patofyziologie...36 // 6.1 Postižení chlopní...36 // 6.2 Poškození vzdálených orgánů a tkání embolizací...38 // 6.3 Imunopatologické projevy...41 // 7 Zvláštní formy infekční endokarditidy (IE)...43 // 7.1 Endokarditida chlopenní protézy (PVE)...43 // 7.2 IE ? intravenózních narkomanů...46 // 7.3 Nozokomiální IE...50 // 8 Etiologie...51 // 8.1 Streptokoky...51 // 8.2 Enterokoky... 55 // 8.3 Stafylokoky...56 // 8.4 Gram-negativní bakterie...58 // 8.5 Houby...58 // 9 Diagnostika...60 // 9.1 Klinické projevy...61 // 9.2 Hlavní klinické obrazy...62 // 9.3 Echokardiografická diagnostika...66 // 9.4 Mikrobiologická diagnostika...71 // 9.5 Zásady spolupráce mezi klinikem a mikrobiologem...78 // 9.6 Komplexní diagnostická kritéria...80 // 10 Terapie...85 // 10.1 Obecné zásady léčby...85 // 10.2 Principy antibiotické terapie...86 // 10.3 Antibiotika používaná v terapii IE...92 // 10.4 Antibiotická terapie podle etiologie nemoci...100 // 10.5 Zvláštnosti léčby ? PVE // a pravostranné endokarditidy...112 // 10.6 Ambulantní léčba...114 // 10.7 Antikoagulační a protizánětlivá léčba...118 // 10.8 Chirurgická léčba...119 // 10.9 Požadavky
na pracoviště zabývající se léčbou IE..126 // 11 Průběh nemoci...128 // 11.1 Odpověď na antibiotickou léčbu...128 // 11.2 Monitorování při léčbě...130 // 11.3 Komplikace ohrožující život pacienta, příčiny úmrtí.. 135 // 12 Opatření po ukončení léčby, dispenzarizace...139 // 13 Následky nemoci, posudková hlediska...142 // 14 Profylaxe...144 // 14.1 Patogenetické souvislosti...144 // 14.2 Doporučené postupy...150 // 15 Přehled chyb, které se v diagnostice a léčbě // vyskytují nejčastěji...155 // 15.1 Špatná klinická rozvaha...155 // 15.2 Poskytování péče na nevhodném pracovišti...156 // 15.3 Špatná spolupráce s mikrobiologickou laboratoří..157 // 15.4 Špatná interpretace echokardiografického nálezu...! 59 // 15.5 Nesprávně nastavený léčebný režim...159 // 15.6 Nerespektování zásad omezujících // toxicitu antibiotik...160 // 15.7 Špatná interpretace přetrvávající horečky...162 // 15.8 Neodhadnutí vhodné doby pro operační zásah...162 // Přílohy // Průkaz pacienta s chlopenní vadou...164 // Základy diagnostiky a léčby infekční endokarditidy...166 // Schéma dispenzarizace po infekční endokarditidě...168 // Echokardiografické nálezy (obrazová příloha)...170 // Literatura...173 // Seznam tabulek a schémat...178 // Rejstřík...180
(OCoLC)53272558
cnb001200780

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC