Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Grada, 2005
196 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 80-247-0628-8 (vázáno)
Na obálce logo Avicena
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001484628
Obsah // Předmluva ...7 // 1 Úvod ...9 // 2 Anatomické poznámky... 11 // 2.1 Cévní zásobení rekta ... 12 // 2.2 Inervace rekta... 15 // 2.3 Chirurgická topografie malé pánve... 17 // 3 Stanovení diagnózy ...21 // 3.1 Predoperační vyšetření...21 // 3.1.1 Vyšetření tumoru rekta...21 // 3.1.2 Detekce vzdálených metastáz...29 // 3.1.3 Další predoperační vyšetření ...31 // 3.2 Peroperační vyšetření...32 // 4 Klasifikace maligních nádorů rekta ...35 // 4.1 Patologickoanatomické vyšetření preparátu ...35 // 4.2 Klinickopatologická klasifikace...40 // 5 Terapie maligního nádoru rekta ...43 // 5.1 Chirurgická léčba...43 // 5.1.1 Historický přehled...43 // 5.1.2 Příprava nemocného ? operaci...56 // 5.1.3 Přední dolní resekce rekta sec. Dixon ...57 // 5.1.4 Abdominoperineální amputace rekta sec. Miles...67 // 5.1.5 Lokální operace tumorů rekta ...72 // 5.1.6 Laparoskopické operace tumorů rekta...78 // 5.1.7 Radikalita lymfadenektomie...82 // 5.1.8 Paliativní operace tumorů rekta...86 // 5.2 Radioterapie...87 // 5.2.1 Vývoj léčby zářením...87 // 5.2.2 Základní poznatky z radiobiologie ...89 // 5.2.3 Rádioterapeutické techniky...90 // 5.2.4 Plánování léčby zářením ...96 // 5.2.5 Současné postavení radioterapie v léčbě zhoubných nádorů rekta ... 99 // 5.2.6 Postradiační reakce... 104 // 5.3 Chemoterapie ... 107 // 5.3.1 Úvod ... 107 // 5.3.2 Přehled cytostatik používaných v léčbě karcinomu
rekta... 107 // 5.3.3 Přehled nežádoucík účinků cytostatické léčby ... 111 // 5.3.4 Současné indikace chemoterapie... 112 // 5.4 Kombinace chemoterapie a radioterapie ... 119 // 5.5 Nové možnosti systémové terapie karcinomu rekta... 120 // 5.5.1 Inhibice angiogeneze a inhibice infiltrativního růstu ... 120 // 5.5.2 Inhibice receptorii s tyrozinkinázovou aktivitou... 121 // 5.5.3 Inhibice farnesyltransferázy (ras) ... 121 // 5.5.4 Inhibitory cyklin-dependentních kináz, cílová imunoterapie, // genová terapie... 122 // 6 Lokoregionální recidivy tumorů rekta... 125 // 7 Metastázy tumorů rekta, resp. kolorekta... 133 // 7.1 Metastázy jaterní ... 133 // 7.1.1 Vyšetřovací metody... 133 // 7.1.2 Chirurgická léčba jaterních metastáz... 137 // 7.1.3 Synchronní jaterní metastázy... 143 // 7.1.4 Mnohočetné metastázy v játrech ... 145 // 7.1.5 Neresekabilní jaterní metastázy... 147 // 7.1.6 Recidivy jaterních metastáz... 152 // 7.1.7 Paliativní léčba jaterních metastáz... 154 // 7.2 Plieni metastázy kolorektálních tumorů ... 161 // 7.3 Méně časté lokalizace metastáz kolorektálních tumorů ... 166 // 8 Maligní nádory řitního kanálu ... 173 // 9 Vlastní zkušenosti ... 181 // 10 Závěr ... 191 // v // Rejstřík // 193
(OCoLC)85158321
cnb001575550

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC