Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:10x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2020
141 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1575-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 131-135 a bibliografické odkazy
001484753
Poděkování 9 // Předmluva - o jedinečnosti a hodnotě člověka 11 // Úvod 13 // 1. Stárnutí osob s mentálním postižením - aktuální kontexty 19 // 1.1 Stárnutív sociálních službách 20 // 1.2 Zdravotní specifika stárnoucí populace s mentálním postižením 23 // 1.3 Společenské povědomí o životě lidí s mentálním postižením 25 // 2. Tabu smrtelnosti a porozumění smrti lidmi s mentálním postižením 27 // 2.1 Porozumění smrtelnosti lidmi s mentálním postižením 27 // 2.2 Význam komunikace o smrti, rizika nekomunikace 29 // 2.3 Tabu smrti a potřeby pracovníků v sociálních službách // asociálních pracovníků 31 // 3. Spiritualita a spirituální bolest osob s mentálním postižením 37 // 3.1 Vymezení a zdroje spirituality 38 // 3.2 Spirituální potřeby z hlediska komplexního přístupu 40 // 3.2.1 Potřeba odpuštění - příklad z praxe 43 // 3.3 Spirituální bolest 43 // 3.4 Role koordinátora duchovní péče v pobytové sociální službě 44 // 3.5 Duchovní doprovázení na sklonku života - příklad z praxe 47 // 3.6 Pracovník jako zdroj spirituality a riziko manipulace 49 // 5 // Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku // 4. Prožívání zármutku: předpoklady, komunikace a příklady dobré praxe 53 // 4.1 Lidé s mentálním postižením a schopnost prožívat zármutek 54 // 4.2 Obecná doporučení ke komunikaci 55 // 4.3 Proces truchlení - vybrané modely a postupy 57 // 4.4 Úmrtí rodiče člověka s mentálním postižením 60 // 4.5 Náhlé nebo traumatické úmrtí blízké osoby 65 // 4.6 Komunikace o tragických událostech doby 68 // 4.7 Prožívání zármutku a poradenství pro pozůstalé 69 // 5. Paliativní péče o osoby s mentálním postižením 73 // 5.1 Paliativní péče: definice, cíle, příbuzné termíny 74 //
5.2 Individualizovaná péče v reálných kontextech 77 // 5.3 Protokol péče o nemocné a umírající 80 // 5.4 Význam sociální práce v paliativní péči o nemocné s mentálním postižením 81 // 5.5 Princip pravdy v komunikaci 83 // 5.6 Dystanázie 85 // 5.7 Doprovázení umírajících s hlubším mentálním postižením 86 // 5.8 Zkušenosti s paliativní péčí ve vybraných službách 87 // 5.8.1 Sociální a zdravotní služby - možnosti a kombinace 90 // 5.8.2 Práce s pravdou 91 // 5.8.3 Umírající uživatel služby a komunikace se spolubydlícími 91 // 5.8.4 Motivace pomáhajících v sociálních službách 92 // 6. Zmocňování a podpora soběstačnosti jako prevence // sociální izolace ve stáří 95 // 6.1 Lidé s mentálním postižením a příprava na úmrtí rodiče 96 // 6.2 Výchova, vzdělávání a návyky 98 // 6.3 Zmocňování jako trend v sociálnľch službách 99 // 6.4 Zneschopňování osob s mentálním postižením 103 // 6.5 Rozhovor o zmocňování a stárnutí lidí s mentálním postižením 108 // 7. Praktická aplikace práv a práce s hranicemi v sociálních službách 115 // 7.1 Několik postřehů na téma práv pracovníků a práce s hranicemi . 116 // 7.2 Rozhovor o právech uživatele v kontextu kvality v sociálních službách 117 // Závěr 129 // Seznam literatury 131 // Autorský kolektiv 136 // Recenzentky 137 // Užitečné kontakty 139
cnb003166436

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC