Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.11.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.9) Půjčeno:48x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2020
268 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2853-2 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1526-6 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 247-263 a rejstřík
001484806
Obsah // Předmluva 11 // Charakter této knihy 12 // Obsahová struktura knihy 13 // 1. Co je učení? 16 // 1.1 Obecné definice fenoménu učení 16 // Jaké definice učení se uplatňují v zahraničí? 19 // 1.2 Faktory životních situací, v nichž dochází k učení 21 // 1.3 Druhy reálných procesů učení 26 // 2. Teorie učení a psychologie učení 31 // 2.1 Historické kořeny teorie učení 31 // 2.2 Teorie učení v rámci vývoje psychologické vědy 33 // 2.3 Dnešní stav psychologie učení 38 // Kognitivní teorie učení 40 // Jaký význam má Bloomova taxonomie // pro psychologii učení? 44 // Kontextově zakotvené teorie učení 44 // Nové pojetí: learning sciences / vědy o učení 50 // 2.4 Stav psychologie učení v České republice 51 // 3. Učení a inteligence 54 // 3.1 Učení a variabilita inteligence 55 // 3.2 Výzkumná zjištění o vztahu inteligence a učení 58 // Předpoklady ? učení a kompetence ? učení 61 // Existuje etnická a rasová determinovanost // předpokladů ? učení? 68 // Co je toho příčinou? 23 // --- 5 ... // Obsah // 4. Styly učení 77 // Co vlastně znamená pojem „styl učeni1? 77 // 4.1 Diagnostika a klasifikace stylů učení 78 // 4.2 Souvislosti a efekty stylů učení 82 // Učební styly a anxieta z matematiky 82 // Styly učení a různé obory školního vzdělávání 83 // 5. Přístupy ? učení 88 // Fenomenografie a subjektivní pojetí učení 91 // 6. Učení a motivace 94 // Je možno
motivaci ? učení měřit? Pokud ano, // jakými nástroji? 95 // Je motivace ? učení odlišná podle pohlaví žáků? 99 // Z čeho vznikají individuální rozdíly ve výkonové // motivaci? A jsou ovlivňovány různými styly výchovy // dětí v rodinách? 99 // Je možno zjišťovat motivaci ? učení již ? dětí // předškolního věku? 101 // 7. Učení a komunikace 103 // Čím je Gavorovo dílo tak významné i pro psychologii učení? 104 // Jaký vztah má teorie a výzkum pedagogické komunikace ? psychologii učení? Co jí přináší? 105 // Jaké jsou charakteristiky současné výukové komunikace? 106 Jak funguje percipované učení žáků ve výuce? 108 // Jak působí na učení žáků komunikační klima ve třídě? 110 Jak mnoho se žáci učí ve školních třídách? 112 // Jaké příležitosti ? učení mají žáci během výuky? 114 // Co to znamená ve vztahu ? realizaci učení ? žáků? 116 // Je účelem školního učení osvojování kompetencí? 117 // Existují ve výukové komunikaci rozdíly mezi učiteli a učitelkami? 119 // ---6 ... // 8. Učení a různá prostředí 125 // Co je učební (edukační) prostředí? 125 // 8.1 Rodina jako učební prostředí 127 // Jaké jsou charakteristiky procesů učení v rodině? 128 // Jak mnoho se děti předškolního věku učí z moderních technologií? 132 // Jak se učí děti z televize? 133 // Co se děti učí z předčítání knih? 136 // Co víme o podpoře učení českých
dětí prostřednictvím předčítání knih v rodinách? 137 // Akademické učební klima v rodinách? 139 // 8.2 Třída jako učební prostředí 140 // Co je učební prostředí školní třídy a učební klima? 143 // Jakými metodami lze učební prostředí a klima třídy zjišťovat a hodnotit? 145 // Jaké je edukační klima v českých třídách? 147 // Co je klima výuky a jak se měří? 155 // Může být učení žáků ovlivňováno klimatem // vytvářeným učiteli? 158 // Může být učení žáků ovlivňováno učitelovým // pojetím výuky? 158 // 8.3 Škola jako učební prostředí 160 // Jak je zkoumání kvality a efektivity škol přínosné // pro explanaci učení žáků? 161 // Jak se dá měřit klima školy a jeho (možný) vliv na učení žáků? 166 // Jaká je užitečnost výzkumů klimatu školy pro explanaci učení žáků? 169 // 8.4 Pracoviště jako učební prostředí 173 // 9. Sebeřízené/autoregulované učení 176 // 9.1 Autoregulované učení ve vzdělávání mládeže 180 // Co jsou strategie učení? 181 // 7 // Obsah // Jak působí v autoregulaci učení motivační a emoční faktory? 182 // Jaký význam má zkoumání autoregulovaného učení pro edukační praxi? 183 // 9.2 Autoregulované učení ve vzdělávání dospělých 185 // 10. Učení z textu 188 // 10.1 Zkoumání procesu učení z textu 190 // Co je podstatou učení z textu? 190 // Jak se rozvíjí porozumění textu s rostoucím věkem? 191
Jaké styly učení z textu používají studenti gymnázia? 192 Jaké styly učení z textu používají dospělí? 195 // Které metody se používají pro zjišťování porozumění // textu? 196 // Porozumění textu a elaborace s jeho obsahem v hromadných testech čtenářské gramotnosti 198 // Učení z textu a čtenářská gramotnost 201 // Nový přístup: Jak učení z textu aktivuje mozkové vlny? 203 // 10.2 Text jako determinanta učení 204 // Jak se chápe pojem „text“ a „didaktický text“? 205 // Které parametry didaktických textů ovlivňují učení? 206 // Jak je využíván aparát řízení učení v učebnicích? 214 // Učení z obrazových složek učebnic 215 // Interaktivní učebnice 217 // 11. Učení jazyka 220 // 11.1 Specifický typ učení z jazykového inputu 220 // Kdy a jak se ? dětí vytvářejí základy jazykové // a komunikační kompetence na základě učení? 221 // 11.2 Metody pro zkoumání učení jazyka u dětí 227 // 12. Jak funguje psychologie učení ve světě 230 // 12.1 Výzkumná centra pro psychologii učení 231 // 8 // 12.2 Vědecké asociace psychologie učení / věd o učení 234 // EARLI 234 // EERA 236 // AERA 236 // ISLS 237 // 12.3 Významné monografie a encyklopedie // ? výzkumu učení 238 // 12.4 Časopisy orientované na výzkumy učení 239 // Závěr 241 // Příloha 243 // Literatura 247 // Seznam rámců, tabulek a obrázků 264 // Rejstřík 266 // 9 // Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC