Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vydání první
Praha : NLN : ÚSD, 2019
478 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-679-3 (NLN ; vázáno)
ISBN 978-80-7285-229-1 (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ; vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 421-456, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečný slovenský text, anglické resumé
001484821
Obsah // Úvod // Čechoslovakismus: zastřené dejiny jednoho pojmu 11 // Michal Kopeček // I. Od Kóliám h Masarykovi // Latentní čechoslovakismus jako téma politizace liberálních elit 19. století 43 // Vratislav Doubek // Čechoslovakistická argumentácia na prelome 19. a 20. storočia 71 // Karol Hollý // Uhorské vlády, orgány správy a dozoru a čechoslovakistické hnutie 1895-1914: pozorovanie, dezinterpretácie a protiopatrenia 96 // László Vörös // „Židé jsou neštěstím Slovenska“: čechoslovakizmus a antisemitizmus na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia 126 // Miloslav Szabó // II. Čechoslovakismus v době budováni „národního státu" a jeho ohrožení // Čechoslovakismus v prvním poločase ČSR: státotvorný koncept nebo floskule? 749 Milan Ducháček // Postoje hlavných slovenských politických prúdov k čechoslovakizmu v medzivojnovom období Robert Arpáš - Matej Manula // 182 // Neúspěch státně-občanského konceptu čechoslovakismu: 202 // menšiny v armádě 1918-1945 Zdenko Maršálek // Státní oslavy a konstruování československé národní pospolitosti // za první republiky 223 // Miroslav Michela // Idea čechoslovakismu v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky vydaných v letech 1918-1938 243 // Dana Šmajstrlová // Československé výtvarné umění 261 // Milena Bartlová // III. Čechoslovakismus v časech komunistické diktatury // ¦ ¦ . • ¦ > ¦ v v // a demokratických přeměn
// Ideológia čechoslovakizmu a slovenskí komunisti 281 // Juraj Benho - Adam Hudeb // Diskuse o čechoslovakismu a iuďáctví v éře reforem šedesátých let 310 // Zdeněk Doskočil // Stranická teorie tzv. národnostní otázky a čechoslovakismus 336 // Jan Mervart // Debaty o čechoslovakismu a Čechoslovácích na konci federace 359 // Tomáš Zahradníček // Problém čechoslovakizmu na Slovensku po Novembri 1989 377 // Norbert Kmet // Hlavní vývojové tendence jugoslávství v průběhu 20. století 394 // Ondřej Vojtěchovský - Boris Moskovič - Jan Pelikán // Seznam archivních pramenů a literatury 421 // Medailony autorů 457 // Summary 460 // Seznam vyobrazení 471 // Jmenný rejstřík 473
cnb003173071

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC