Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, s. r. o., 2020
200 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-723-3 (vázáno)
001484825
OBSAH: // 1 Úvod... 9 // 2 ANALYZOVANÉ VZORKY...13 // 2.1 Fonologická databáze českých anglicismú...13 // 2.1.1 Zdroje...13 // 2.1.2 Transkripce...15 // 2.1.3 Zdrojová anglická slova...18 // 2.1.4 Další informace obsažené ve FDČA... 19 // 2.1.5 Kvalita lexikografických údajů o výslovnosti // a jejich vztah k reálnému úzu ...21 // 2.2 Databáze výslovnostního úzu cizích slov...24 // 2.3 Fonologický korpus češtiny...27 // 3 FONOLOGICKÁ ADAPTACE ANGLICISMŮ...30 // 3.1 Východiska pro zkoumání fonologické adaptace anglicismů.30 // 3.2 Principy fonologické adaptace...38 // 3.3 Klasifikace hesel podle adaptačních principů...35 // 3.4 Fonologická aproximace jednoduchých samohlásek...37 // 3.5 Fonologická aproximace dvojhlásek...40 // 3.6 Fonologická aproximace souhlásek...42 // 3.7 Vliv americké angličtiny na fonologickou aproximaci...44 // 3.8 Grafická výslovnost...45 // 3.9 Zastoupení primárních adaptačních principů...47 // 3.10 Zastoupení sekundárních adaptačních principů...49 // 3.11 Fonologická adaptace a distinktivnost...55 // 3.12 Shrnutí...55 // 4 FONOLOGICKÁ STRUKTURA ANGLICISMŮ...57 // 4.1 Úvod...27 // 4.2 Konsonanty... 50 // 4.3 Vokály... 61 // 4.4 Slabičné konsonanty...62 // 4.4.1 Slabičné likvidy...62 // 4.4.2 Slabičné nazály...69 // 4.5 Kombinace konsonantu s vokálem...73 // 4.6 Kombinace vokálu s konsonantem...75 // 4.7 Konsonantické kombinace...77 // 4.7.1 Iniciální kombinace...78 // 4.7.2 Mediální
kombinace...80 // 4.7.3 Finální kombinace...87 // 4.8 Kombinace dvou vokálů...91 // 4.9 Struktura slabiky...92 // 4.10 Struktura slova...94 // 4.10.1 Vymezení slova...94 // 4.10.2 Výskyt rázu...95 // 4.10.3 Přízvuk a potenciální pauza...96 // 4.10.4 Další signály hranic fenologických slov...99 // 4.10.5 Typy slov...101 // 4.10.6 Slabičná délka...102 // 4.10.7 Fonologické prvky na konci slov...104 // 4.10.8 Jednoslabičná slova...107 // 4.10.9 Víceslabičná slova s komplexním vokálem // v první slabice...108 // 4.10.10 Víceslabičná slova s jednoduchým vokálem // v první slabice... 113 // 4.10.11 Víceslabičná slova se slabičnou likvidou... 114 // 4.11 Diskuze... 120 // 5 ROZDÍLY VE VÝSLOVNOSTI ANGLICISMŮ ZAZNAMENANÉ ČESKÝMI VÝKLADOVÝMI SLOVNÍKY ZA POSLEDNÍCH 50 LET...128 // 5.1 Úvod, metodologie, materiál... 128 // 5.2 Rozdíly v kvantitě vokálů... 131 // 5.2.1 Kolísání vokalické kvantity v zakončeních...131 // 5.2.2 Kolísání vokalické kvantity před psaným r, které se // v nerotických akcentech angličtiny nevyslovuje...134 // 5.2.3 Ostatní typy kolísání vokalické kvantity...135 // 5.3 Rozdíly v kvalitě vokálů...139 // 5.3.1 Kolísání/e/-/a/...139 // 5.3.2 Kolísání/i/-/e/...141 // 5.3.3 Kolísání/u/-/?/...142 // 5.3.4 Kolísání /?/ - /?/...142 // 5.3.5 Kolísání/i:/-/e:/či/?/... 143 // 5.3.6 Kolísání diftong (či bifonematická sekvence) - // monoftong... J43 // 5.4 Odlišné výsledky adaptace
anglického th...144 // 5.5 (Ne)slabičnost souhlásek r,/, ?...145 // 5.6 Rozdíly v přizvukováni... 147 // 5.7 Ostatní jevy... // 5.8 Shrnutí... j™ // 6 SOCIOLINGVISTICKÉ VARIOVÁNÍ VÝSLOVNOSTI ANGLICISMŮ... 153 // 6.1 Úvod... // 6.2 Variování výslovnosti anglicismů v závislosti na věku, // vzdělání, pohlaví a místu původu mluvčích... 155 // 6.3 Variování znělosti... 156 // 6.3.1 Výslovnost [k] vs. [g] v koncovce -ing / -ink...156 // 6.3.2 Výslovnost [s] vs. [z]... I59 // 6.3.3 Výslovnost [t] vs. [d]... 160 // 6.4 Variování způsobu artikulace... I61 // 6.4.1 Výslovnost [k] vs. [x]... 16] // 6.4.2 Výslovnost Q] vs. [t/] a [3] vs. [<33]...162 // 6.5 Variování češtině cizích fonémů... 164 // 6.5.1 Výslovnost ř/?... 164 // 6.5.2 Výslovnost w... 16g // 6.6 Kvalita samohlásek... 171 // 6.7 Kvantita samohlásek... I73 // 6.8 Shrnutí... 175 // 7 ZÁVĚR... 178 // 8 literatura... i83 // 9 SUMMARY...’ ’ ”...189 // 10 VĚCNÝ REJSTŘÍK... icn

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC