Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
164 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-4270-9 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 155-164 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001484855
Obsah // Double risk in humanitarian assistance...9 // PŘEDMLUVA...11 // 1 ÚVOD...13 // 2 OD KATASTROF KE SNIŽOVANÍ PRIMÁRNÍCH RIZIK // А К ODOLNÝM KOMUNITÁM...17 // 2.1 Koncept snižování rizika katastrof...19 // 2.2 Klasifikace hrozeb a typy katastrof...20 // 2.3 Řízení rizika katastrof...23 // 2.4 Vývoj konceptu snižování rizika katastrof...24 // 2.5 Fáze řízení rizika katastrof...27 // 2.6 Snižování rizika katastrof v křehkých státech...28 // 2.7 Zranitelnost...30 // 2.8 Kapacity...31 // 2.9 Přístupy založené na komunitách jako hlavní nástroj DRR 33 // 2.10 Shrnutí...34 // 3 RIZIKA HROZÍCÍ PŘÍJEMCŮM POMOCI, // SEKUNDÁRNÍ RIZIKA...37 // 3.1 Cíle výzkumu a problematika výběru respondentů...40 // 3.2 Výzkumná otázka a metodologie výzkumu...45 // 3.3 Výsledky výzkumu...51 // 3.4 Závěr výzkumu sekundárních rizik...56 // 4 RIZIKA, KTERÁ MOHOU ZPŮSOBIT VÝZNAMNOU ŠKODU PŘÍJEMCI POMOCI NEBO PŘIJÍMAJÍCÍ KOMUNITĚ...59 // 4.1 Pocit podřízenosti, nerovnoprávného vztahu...59 // 4.2 Ztráta lidské důstojnosti, svobody...61 // 4.3 Závislost na pomoci, zvyk na pomoc...62 // 4.4 Ztráta kapacit místních lidí, postižených i celé komunity, nabourání přirozené sítě pomoci...64 // 4.5 Likvidace místních trhů, vychýlení místní ekonomiky // z rovnováhy, inflace cen...66 // 4.6 Zvyšování nerovností a závisti, pocit nespravedlnosti, změna tradiční sociální skladby, místních struktur, // změna
modelu chování...68 // 4.7 Tlak cizích hodnot, nutnost podřídit se názorům donora, nepochopení pomoci, neztotožnění se...71 // 4.8 Pocit zklamání a nenaplněných očekávání, která vytváří příchod zahraniční pomoci...75 // 4.9 Výměna pomoci za alkohol, za drogy, za zbraně, // rozkrádání a zneužívání pomoci...76 // 4.10 Ohrožení života místních spolupracovníků mezinárodních organizací, zvláště žen...77 // 4.11 Špatná nebo žádná pomoc, další škody a rizika...78 // 4.11.1 Korupce a zneužívání pomoci...79 // 4.11.2 Manažerská selhání, působení médií...80 // 4.11.3 Personální otázka...82 // 4.11.4 Závislost místních organizací na financování // ze zahraničí a úskalí participace...83 // 4.11.5 „Nutné“ porušování principů...84 // 4.11.6 Závislost velkých mezinárodních nevládních organizací na pomoci...85 // 4.11.7 Politizace pomoci...86 // 4.12 Oblasti, kterých se rizika hrozící příjemcům // pomoci dotýkají...86 // 4.12.1 Materiálně-ekonomický rozměr...86 // 4.12.2 Sociálně-politický rozměr...87 // 4.12.3 Morálně-etický rozměr...87 // 4.12.4 Duchovní rozměr...88 // 4.12.5 Rizika, která se dotýkají oblasti rozvojové pomoci 88 // 5 HODNOTY, PRINCIPY, PRAVIDLA A TEORETICKÁ VÝCHODISKA V ZAHRANIČNÍ, ZEJMÉNA HUMANITÁRNÍ POMOCI...89 // 5.1 Obecná pravidla...90 // 5.1.1 Priorita pomoci...91 // 5.1.2 Lidská důstojnost a lidská práva...92 // 5.1.3 Humanitární
charta a kvalita pomoci...93 // 5.1.4 Kde jsou práva, jsou i povinnosti a odpovědnost 94 // 5.1.5 Povinnostní etika a Thomas Pogge...96 // 5.1.6 Pomoc založená na lidských právech // v encyklice Benedikta XVI...98 // 5.1.7 Povinnost a utilitaristické výjimky .’...99 // 5.1.8 Utilitarismus...99 // 5.1.9 Do no Harm...100 // 5.1.10 Utilitarismus a Peter Singer...101 // 5.1.11 Utilitarismus a lidská práva...103 // 5.2 Pravidla, která se vztahují spíše ke správnému chování, správnému řízení a koordinaci humanitární pomoci (manažerská)...105 // 5.2.1 Respekt к místní kultuře a mravům...105 // 5.2.2 Princip subsidiarity...106 // 5.2.3 Problematika daru...106 // 5.2.4 Problematika peněz...107 // 5.2.5 Soutěživost organizací...110 // 5.2.6 Humanitární pomoc a sdělovací prostředky...110 // 5.2.7 Politizace humanitární pomoci, // spolupráce s armádou...114 // 5.3 Dohody o správném poskytování zahraniční pomoci mezivládního charakteru...117 // 6 JAK ZABRÁNIT ŠKODÁM HROZÍCÍM // V HUMANITÁRNÍ POMOCI...119 // 6.1 Popis výzkumu...119 // 6.2 Analýza rozhovorů...121 // 6.3 Výsledky výzkumu, potřeba spolupráce // v humanitární pomoci...126 // 7 OD PŘÍMÉ IMPLEMENTACE К PARTNERSTVÍ (participace)...131 // 7.1 Podoby spolupráce mezinárodních a místních // nevládních organizací (INGOs a LNGOs)...132 // 7.2 Definice partnerství...133 // 7.3 Význam partnerství INGOs a LNGOs...136 // 7.3.1 Partnerství INGOs a LNGOs
// v rozvojové pomoci...136 // 7.3.2 Partnerství INGOs a LNGOs // v humanitární pomoci...137 // 7.3.3 Současné trendy ovlivňující partnerství // INGOs a LNGOs...138 // 7.4 Rozvoj kapacit jako základ partnerství...140 // 7.5 Diskuze...142 // 7.6 Hodnoty a principy - teorie vs. praxe...143 // 7.6.1 Kapacity LNGOs...145 // 7.6.2 Úskalí efektivity a udržitelnosti partnerství...146 // 7.6.3 Sociokulturní úskalí...147 // 8 ZÁVĚR...149 // 9 SEZNAM ZKRATEK...153 // 10 BIBLIOGRAFIE...155
(OCoLC)908821292
cnb002664281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC