Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2020
208 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0731-5 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1480-1 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 194-205, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001484891
Předmluva 9 // Úvod do zkoumané problematiky 11 // 1. Význam a pojetí psychologie kriminálního chování 15 // 1.1 Psychologie kriminálního chování v systému psychologických věd 15 // 1.2 Zdroje a východiska psychologie kriminálního chování 18 // 1.3 Charakteristika psychosociálních aspektů kriminálního chování 22 // 1.4 Signifikantní problémy kriminálního chování z pohledu psychologie 25 // 2. Delikvence, kriminalita a charakteristika jejich nositelů 27 // 2.1 Vymezení pojmů delikvence a kriminalita 27 // 2.1.1 Delikvence 27 // 2.1.2 Kriminalita 28 // 2.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje delikventního chování 30 // 2.2.1 Biologické faktory 30 // 2.2.2 Psychické faktory 31 // 2.2.3 Sociální faktory 35 // 2.3 Osobnost a osobnostní charakteristika delikventů 39 // 2.3.1 Vztah normality a patologie ve vývoji osobnosti 44 // 2.3.2 Poruchy chování 45 // 2.3.3 Poruchy osobnosti 46 // 2.4 Porucha osobnosti jako důsledek negativních zkušeností v průběhu dětství a dospívání - výzkumná studie 52 // 2.4.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie 53 // 2.4.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 54 // 2.4.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi 60 // 2.5 Typologie delikventní subkultury - psychologická východiska 61 // 2.5.1 Epizodický typ 62 // 2.5.2 Chronický typ labilní (s negativním vývojem) 63 // 2.5.3 Chronický typ psychopatický (s poruchou osobnosti) 64 // 2.5.4 Mentálně insuficientní typ (mentálně nedostačivý) 65 // 2.5.5 Deviantně socializovaný typ 66 // 2.5.6 Psychotický typ (s masivní psychickou poruchou) 66 // 2.6 Depravace osobnosti vlivem uvěznění jako problém sociálně-andragogické intervence - výzkumná studie 67 // 2.6.1 Cíl šetření, charakteristika šetřeného souboru a metodologie 68 //
2.6.2 Výsledky šetření a jejich interpretace 68 // 2.6.3 Závěry a doporučení pro andragogickou a speciálněpedagogickou teorii a praxi 73 // 3. Klasifikace zdrojů delikvence a kriminality 74 // 3.1 Etiologie delikvence a kriminálního chování 74 // 3.2 Teorie zdrojů delikvence a kriminality 76 // 3.2. i Biologicko-psychologické teorie 77 // 3.2.2 Psychologické teorie 80 // 3.2.3 Sociologické teorie 85 // 3.2.4 Polyetiologické a interdisciplinární teorie 89 // 3.3 Míra disociality a ochota k nápravě u vybraných delikventních skupin - výzkumná studie 90 // 3.3.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie 91 // 3.3.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 92 // 3.3.3 Závěry k doporučení pro resocializační teorii a praxi 95 // 4. Penitenciární a postpenitenciární proces v psychologických a andragogických souvislostech 97 // 4.1 Význam andragogiky v penitenciární a postpenitenciární péči 97 // 4.2 Andragogická intervence v penitenciární a postpenitenciární péči 100 // 4.3 Resocializace, reedukace, reintegrace a rehabilitace v penitenciárních podmínkách 103 // 4.4 Motivace ke korekci chování a změně životního stylu v kontextu resocializace 108 // 4.5 Terapie a psychoterapie v penitenciárním kontextu 110 // 4.6 Využití poznatků resocializační a sociální pedagogiky a sociální patologie 113 // 4.7 Personální zabezpečení VTOS 116 // 5. Výkon trestu odnětí svobody - realizace a aplikace programů zacházení 118 // 5.1 Teorie trestu a jeho funkce 118 // 5.2 Realizace výkonu trestu odnětí svobody 122 // 5.3 Prizonizace a další sociální specifika výkonu trestu 124 // 5.4 Penitenciární péče jako akční pole andragogiky - možnosti práce s odsouzenými 128 // 5.5 Specifika odborné práce s odsouzenými - programy zacházení 130 //
5.5.1 Pracovní aktivity 137 // 5.5.2 Vzdělávací aktivity 138 // 5.5.3 Speciálněvý chov né aktivity 143 // 5.5.4 Zájmové aktivity 144 // 5.5.5 Utváření vnějších vztahů 145 // 5.5.6 Probačníprogramy pro mladistvé 146 // 5.6 Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených - SARPO 146 // 5.7 Problematika účinnosti práce s odsouzenými 150 // 5.8 Otázka selhávání a recidivního chování 152 // 5.9 Analýza účinnosti odměn a trestů 157 // 5.9.1 Psychosociální a resocializační význam odměn a trestů 159 // 5.9.2 Výsledky šetření a jejich interpretace 160 // 5.9.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi 165 // 5.10 Inovace a best practice v českém prostředí 166 // 5.10.1 Příklady práce s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody 167 // Závěr a diskuse 169 // Shrnutí 172 // Summary 173 // Seznam tabulek, obrázků a grafů 174 // Seznam zkratek 176 // Přílohy 177 // Příloha 1 177 // Příloha 2 178 // Kazuistika 1 178 // Příloha 3 182 // Kazuistika 2 182 // Příloha 4 186 // Kazuistika 3 186 // Příloha 5 189 // Příloha 6 190 // Příloha 7 191 // Použitá literatura a zdroje 194 // Věcný rejstřík 206
cnb003172613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC