Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2003
1 online zdroj (332 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6342-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-0587-3 (print)
Reprint knihy z roku 1948, která velmi podrobně zachycuje dnes už téměř ztracené umění řemesla pokrývačského. Poskytuje základní informace pokrývačským učňům, pokrývačům i projektantům o jednotlivých typech střech, krytinách a hlavně technologiích kladení střechy.V dodatku jsou zachyceny návaznosti na moderní technologie a materiály a také způsoby, jak s moderními prostředky opravit či rekonstruovat staré střechy..
001484926
Úvod ...9 // O autorovi ...10 // Poděkování ...10 // Předmluva // I. Základní pravidla geometrická — výpočty ploch a kubatur — míry a váhy. . 15 // Základní pravidla geometrická, (t. zv. elementárni geometrie). . 15 // Pythagorova veta ...19 // B. Výpočty ploch ...21 // a) Plochy jednoduché rovné, omezené přímkami ...21 // b) Plochy jednoduché rovné, omezené křivkami ...26 // c) Plochy těles o základné troj, čtyř- a mnohoúhelníku ...27 // d) Plocha povrchu koule a těleso základně kruhové ...32 // C. Výpočet kubatury sypkých hmot ...36 // D. Míry a váhy ...37 // II. Střechy - sklony - nástřešní tčlesa a výstroj - ©plechování. // A. Střechy // a) Střechy šikmé // b) Střechy ploché // B. Různé druhy střech šikmých // a) Střechy rovné // b) Střechy zaoblené - křivoboké // C. Sklony střešních ploch a pravidla o sklonu. . // D. Nástřešní tčlesa // a) Komíny // b) Glena mansardová // c) Vikíře // d) Světlíky - střešní padáky. // c) Vzdušníky - dymníky // E. Nástřešní kovová vystroj (armatura) // F. Oplechování // III. Stavební plány. ...58 // A. Čtení plánů ...58 // B. Zjištění délek nároží a úžlabí, úhlu sklonu úžlabí a skutečného úhlu úžlabí ca ...61 // C. Výpočty střešních ploch podle plánu ...65 // D. Měření a účtování střešních ploch ...68 // IV. Pokrývačské a asfaltérské nářadí a náčiní // a) Lešení, přepravní - dopravili a zajišťovací nářadí // b) Nářadí a náčiní pro lay timi břidlicovou // c) Nářadí a náčiní pro krytinu osinkocementovou ...78 // d) Nářadí a náčiní pro krytinu taškovou ...78 // e) Nářadí a náčiní pro krytinu lepenkovou a isolace ...80 // 0 Nářadí a náčiní zamčřovací, rysovací a šňůrovací ...81 // g) Různé nářadí a náčiní ...82 //
V. Krycí - isolační - připevňovací a spojovací hmoty - nátěry a lepidla - suroviny ...84 // A. Krycí hmoty ...84 // a) Přírodní břidlice, též břidla ...84 // b) Osinkocementové plotny. ...94 // c) Pálená taška ...100 // cl) Cementová taška ...109 // c2) Skleněná taška ...111 // d) Lepenka krycí - isolační, též asfaltérská ...111 // B. Isolační hmoty ...112 // a) Juta - kaliko ...113 // b) Asfaltojutové desky - asfaltová plst ...113 // c) Tepclnč isolační desky. ...113 // d) Desky z lehkých betonů ...114 // c) Pčnobeton - plynobeton (též pěnový či pórovitý beton) ...114 // C. Připcvňovací a spojovací hmoty ...114 // D. Nátčry, lepidla a tmely ...118 // E. Suroviny ...119 // VI. Krytiny a isolacc ...120 // A. Krytiny ...126 // a) Krytina břidlicová ...128 // b) Krytina osinkocementová ...1(57 // c) Krytina tašková (z pálené hlíny) ...176 // B. Isolace ...239 // a) Tepelná isolace střešní ...240 // b) Isolace zdí proti vlhku a spodní vodě ...241 // c) Isolacc a úprava dilatačních spár. ...241 // VII. Opravy kryt in a isolaci ...243 // VIII. Výpočty spotřeby krycích, spojovacích a isolačních hmot, nátěrů a lepidel.247 // A. Výpočet spotřeby hmot pro krytinu břidlicovou ...248 // B. Výpočet spotřeby hmot pro krytinu osinkocementovou ...257 // C. Výpočet spotřeby hmot pro krytinu taškovou ...258 // D. Výpočet spotřeby hmot pro krytinu lepenkovou a isolace ...264 // IX. Nákupní kalkulace, režie, rozpočty, kalkulace jednotkových cen a účtování // A. Nákupní kalkulace // B. Všeobecná obchodní režie závodu // C. Rozpočty - nabídky // D. Kalkulace jednotkových cen příplatků // E. Účtování // Poznámky
DODATEK ...308 // Základní pravidla geometrická - výpočty ploch a kubatur - míry a váhy 308 // Střechy - sklony - nástřešní tčlesa a výstroj - oplechování // 2.1 Střechy - sklony // 2.2 Oplechování // 3. Pokrývačské a asfaltérské nářadí a náčiní ...311 // 3.1 Nářadí, stroje a zařízení pro pokrývačské a klempířské práce . 311 // 3.1.1 Nářadí pro pokrývačské práce ...311 // 3.1.2 Nářadí pro klempířské práce ...315 // 3.2 Nářadí, stroje a zařízení pro realizaci prací na plochých střechách ...317 // 5. Krycí - izolační - připevňovací a spojovací hmoty - nátěry a lepidla-suroviny . . . 322 // 5.1 Přírodní břidlice ...322 // 5.1.1 Sklon linie řadů ...325 // 5.1.2 Osinkocementové plotny (dnes vláknocementové) ...325 // 5.1.3 Pálená taška ...327 // 5.2 Lepenka krycí - izolační, též asfaltérská ...327 // 5.2.1 Suroviny pro výrobu asfaltových (živičných) pásů ...327 // 5.2.2 Základní zatřídění asfaltových pásů ...329 // Literatura // 331

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC