Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2005
1 online zdroj (196 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6839-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-0948-2 (print)
Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým sportovcům více než devadesát vhodných uvolňovacích, protahovacích i posilovacích kompenzačních cvičení s využitím vlastní váhy těla i dostupných cvičebních pomůcek, jako jsou posilovací guma, gymnastický míč a overball. Autorka, zkušená vysokoškolská pedagožka, klade důraz na popis správné techniky provedení a upozorňuje na možné chyby a subjektivní pocity při cvičení. Všechny cviky jsou demonstrovány na téměř třech stovkách fotografií a obrázků..
001484937
4-5 // Obsah // Úvod ...9 // I TEORETICKÁ ČÁST 11 // 1. Základní teoretická východiska ...11 // 1.1 Tělesný pohyb a jeho funkce v životě člověka ...11 // 1.2 Posturální funkce a charakteristika individuálně optimálního držení těla...13 // 1.3 Anatomicko-fyziologické základy kompenzačních cvičení...16 // 1.3.1 Základní charakteristika kosterního svalstva ...16 // 1.3.2 Základy neurofyziologických zákonitostí řízení, regulace a kontroly // činnosti kosterního svalstva ...17 // 1.4 Doporučení pro tělovýchovnou praxi...25 // 2. Kompenzační cvičení...27 // 2.1 Náčiní...29 // 2.2 Didaktické zásady kompenzačních cvičení protahovacích...30 // 2.3 Didaktické zásady kompenzačních cvičení posilovačích...32 // 2.4 Kompenzační cvičení v tréninkovém procesu ...35 // II PRAKTICKÁ ČÁST 41 // 3. Dechová a relaxační cvičení...43 // 3.1 Relaxační cvičení ...44 // 3.2 Dechová cvičení...47 // 3.2.1 Vlastní nácvik a kontrola bráničního dýchání...51 // 3.2.2 Vlastní nácvik a kontrola dolního hrudního dýchání ...53 // 3.2.3 Vlastní nácvik a kontrola horního hrudního dýchání...54 // 3.2.4 Nácvik dechové vlny ...55 // 4. Cvičení vedoucí к fixaci držení těla v základních polohách ...59 // 4.1 Základní horizontální polohy ...60 // 4.2 Příklady náročnějších cvičení v horizontálních polohách ...68 // 4.3 Základní vertikální polohy ...74 // 4.3.1 Poloha sed...74 // 4.3.2
Polohy klek a stoj...78 // 5. Cvičení zacílené na hluboké svaly zádové ...81 // 5.1 Přehled začátků, úponů a funkce hlubokých svalů zádových ...81 // 5.2 Testování hlubokých svalů zádových ...83 // 5.3 Cvičení zacílená na hluboké svaly zádové...85 // 5.3.1 Přímivá cvičení...86 // 5.3.2 Uvolňovací a protahovací cvičení páteře v předozadním směru ...90 // 5.3.3 Příklady uvolňování a protahování páteře hlubokými ohnutými předklony...92 // 5.3.4 Úklony páteře...94 // 5.3.5 Rotace páteře a rotační klony ...100 // 5.3.6 Posilování hlubokých svalů zádových ...106 // 5.3.7 Balanční cvičení...111 // 5.3.8 Spinální (torzní) cvičení...114 // Obsah // В. Kompenzační cvičení zacílená na oblast bederní páteře a dolních končetin...119 // 6.1 Uvolňovací cvičení oblasti pánve, beder a kyčelních kloubů ...121 // 6.2 Hlavní flexory kyčelního kloubu...127 // 6.2.1 Přehled začátků, úponů a funkce vybraných flexorů kyčelního kloubu ...127 // 6.2.2 Testování vybraných flexorů kyčelního kloubu ...127 // 6.2.3 Kompenzační protahovací cvičení flexorů kyčelního kloubu ...129 // 6.3 Hýžďové svaly...138 // 6.3.1 Přehled začátků, úponů a funkce hýžďových svalů ...139 // 6.3.2 Testování hýžďových svalů ...139 // 6.3.3 Kompenzační posilovači cvičení hýžďových svalů ...143 // 6.4 Bederní vzpřimovače a čtyřhranný sval bederní...148 // 6.4.1 Přehled
začátku, úponu a funkce čtyřhranného svalu bederního...148 // 6.4.2 Testování hlubokých svalů zádových a čtyřhranného svalu bederního ...149 // 6.4.3 Kompenzační protahovací cvičení bederní oblasti ...150 // 6.5 Břišní svaly ...151 // 6.5.1 Přehled začátků, úponů a funkce břišních svalů ...151 // 6.5.2 Testování břišních svalů...152 // 6.5.3 Kompenzační posilovači cvičení břišních svalů ...155 // 6.6 Svaly na zadní straně dolních končetin...165 // 6.6.1 Přehled začátků, úponů a funkce vybraných svalových skupin // na zadní straně dolních končetin ...165 // 6.6.2 Testování svalů na zadní straně dolních končetin...166 // 6.6.3 Kompenzační protahovací cvičení zacílené na svaly na zadní straně // dolních končetin...168 // 7. Kompenzační cvičení zacílená na oblast hlavy a horní části těla ...174 // 7.1 Přehled začátků, úponů a funkce vybraných svalových skupin v oblasti krční páteře // a horní části těla ...175 // 7.2 Testování vybraných svalových skupin v oblasti krční páteře a horní části těla...178 // 7.3 Cvičení ovlivňující postavení hlavy a horní části těla ...181 // 7.3.1 Cvičeni ovlivňující postavení hlavy a krční páteře ...181 // 7.3.2 Cvičení ovlivňující postavení hrudníku...185 // Literatura...194

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC