Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., aktualizované vydání
[Česko] : Grada, 2011
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7127-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7128-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3897-0 (print)
Chcete-li se pustit do vytvoření vlastního webu či ohromovat své okolí vlastními profesionálními a dynamickými webovými stránkami, a nejste si přitom zcela jisti postupy, pak jednoduše nemůžete ponechat stranou tohoto průvodce, který vás provede krok za krokem kompletní tvorbou webových stránek. Vedle úvodních informací o možnostech hostingu, kam a jak umístit své stránky, základů jazyka XHTML a kaskádových stylů CSS, se naučíte správně sestavit své stránky či naplno využívat vlastností a možností CSS. Zdrojové kódy uvedené v této knize si můžete stáhnout z webových stránek Grady. Díky tomu si vyzkoušíte všechny příklady bez náročného přepisování..
001484945
Úvod // O autorovi // 1. Úvod do tvorby WWW stránek // 1.1 Několik slov o internetu // 1.1.1 Co je to iniemet // 1.1.2 Důležité mezníky ve vývoji internetu // 1.1.3 Internetový protokol TCP/IP // 1.1.4 Identifikace počítaču v internetu // 1.1.5 Protokol HTTP - hypertext // 1.1.6 WWW a brouzdání // 1.2 Základní pojmy a zkratky // 1.3 Filosofie tvorby webových stánek // 1.3.1 Jak postupovat při plánování projektu WWW stránek // 1.3.2 Nejčastéjší chyby, které pohřbí vai projekt // 1.4 Webhosting a FTP připojení // 1.4.1 Doména aneb adresa stránek // 1.4.2 Výběr webhostingu // 1.4.3 FTP protokol // 1.4.4 Zkušební bezplatný webhosting // 1.5 Struktura souborů a složek // 1.5.1 Základní typy souborů // 1.5.2 Rozdělení do složek // 1.5.3 Zásady a doporučení // 1.6 Software potřebný pro vytváření webu // 1.6.1 HTML editory // 1.6.2 Grafické aplikace // 1.6.3 FTP klient // 1.6.4 Internetové prohlížeče // 1.6.5 Testovací programy // 1.7 Validita a internetové prohlížeče // 1.7.1 Validní vs. Invalidní kód // 1.7.2 K čemu slouží validace webu? // 1.7.3 Testujeme, zda jsou stránky validní // 2. Základy jazyka XHTML // 2.1 Zdrojový kód HTML stránek ve značkách // 2.1.1 Značky nebolitagy // 2.1.2 Párové vs. nepárové značky.. // 2.2 Základní struktura HTML stránky // 2.3 Práce s textem 36 // 2.3.1 Práce s odstavci 37 // 2.3.2 Zvýraznění písma 37 // 2.3.3 Fonty a velikost písma 38 // 2.3.4 Nadpisy 38 // 2.4 Hypertextové odkazy 39 // 2.5 Využití barevných palet 40 // 2.5.1 Nastavení barev pro celou stránku 40 // 2.6 Obrázky 41 // 2.6.1 Základní umístění obrázku 41 // 2.6.2 Zarovnání obrázku a textu 42 // 2.6.3 Velikost obrázku 43 // 2.6.4 Titulek obrázku a alternativní text 44 //
2.6.5 Rámeček okolo obrázku 44 // 2.6.6 Okraje okolo obrázku 44 // 2.7 Než se pustíme do první vlastní stránky 46 // 3. Naše první WWW stránka // 3.1 Co budeme potřebovat 47 // 3.2 Příprava prostředí a programů 47 // 3.2.1 Prostředí na pevném disku 48 // 3.2.2 Internetové prohlížeče 48 // 3.2.3 Editor HTML stránek 50 // 3.2.4 Správce souborů s podporou FTP 51 // 3.2.5 Grafický editor 52 // 3.3 Začínáme tvořit 54 // 3.3.1 Složky a soubory 54 // 3.3.2 Založení soubor index.html. práce s hlavičkou 54 // 3.3.3 Vložení a naformátování textů a odkazů 56 // 3.3.4 Vložení obrázku - fotografie 58 // 3.3.5 Zpracování jednoduché tabulky 58 // 3.4 Kontrola výsledků 60 // 3.5 Vylepšujeme základní stránku 62 // 3.6 Integrace CSS stylů do první stránky 62 // 3.6.1 Úprava těla stránky pomocí CSS 63 // 3.6.2 Změna formátu nadpisů 63 // 3.6.3 Odkazy a jejich chování 64 // 3.6.4 Úprava obrázku 64 // 3.6.5 Úprava vložené tabulky ľ 64 // 3.6.6 Asociace stylu s určitým prvkem 65 // 3.7 Výsledná první stránka včetně CSS stylu 65 // 3.7.1 Index.html 65 // 3.7.2 Styl.css 66 // 4. Kompletní průvodce XHTML tagy a formuláři // 4.1 Základní pravidla pro značky v XHTML 69 // 4.2 Značky v hlavičce XHTML dokumentu 70 // 4.2.1 Značka META 70 // 4.2.2 Značka LINK 71 // 4.2.3 Značka TITLE 71 // 4.3 Kódování češtiny a slovenštiny 72 // 4.3.1 Znakové sady pro češtinu a slovenštinu 72 // 4.3.2 Zařazení kódování do stránky 72 // 4.4 Nadpisy 73 // 4.5 Formátování textu 74 // 4.5.1 Tučné písmo, podtržené písmo a kurziva 74 // 4.5.2 Horní a dolní index 74 // 4.5.3 Nastavení písma pomocí značky FONT 75 // 4.5.4 Další typografické značky 75 // 4.5.5 Zápis speciální HTML znaků (entit) 76 // 4.6 Blokové a řádkové elementy 78 // 4.6.1 Blokové textové elementy 78 //
4.6.2 Řádkové textové elementy 79 // 4.6.3 Další elementy blokového charakteru 79 // 4.7 Hypertextové odkazy 80 // 4.7.1 Atribut HREF 80 // 4.7.2 Atribut TARGET 80 // 4.7.3 Atribut NAME 81 // 4.8 Obrázky 81 // 4.8.1 Atribut SRC 81 // 4.8.2 Atribut WIDTH a HEIGHT 81 // 4.8.3 Atribut ALT a TITLE 82 // 4.8.4 Atribut BORDER 82 // 4.8.5 Atribut ALIGN 82 // 4.8.6 Vytváření oblastí a klepacích (klikacích) map 82 // 4.9 Tvorba tabulek 83 // 4.9.1 Základní značky pro práci s tabulkami 83 // 4.9.2 Tabulky s mnohonásobnými sloupci 85 // 4.9.3 Tabulky s mnohonásobnými řádky 87 // 4.9.4 Nadpis tabulky 87 // 4.9.5 Zvýraznění záhlaví tabulky 88 // 4.9.6 Realizace složitějších tabulek 88 // 4.9.7 Chyby při realizaci tabulek 92 // 4.10 Seznamy 95 // 4.10.1 Jednoduché seznamy 95 // 4.10.2 Číslované seznamy // 4.10.3 Definiční seznamy 97 // 4.10.4 Vnořené seznamy 93 // 4.11 Tvorba formulářů 101 // 4.11.1 Základní značky formuláre 101 // 4.11.2 Značka FORM 101 // 4.11.3 Značka INPUT 101 // 4.11.4 Značka SELECT 103 // 4.11.5 Značka TEXTAREA 103 // 4.11.6 Praktická tvorba vlastního formuláře 103 // Využití kaskádových CSS stylů // 5.1 Historie formátování XHTML dokumentu 107 // 5.2 Co CSS stylování dokáže 108 // 5.2.1 Tvorba a údržba stylu 109 // 5.2.2 Dopředná kompatibilita 109 // 5.2.3 Řízení tisku a formátování XML dokumentů 110 // 5.3 Vytváření kompletních stylů stránek no // 5.4 Vytváření stylopisu no // 5.5 Propojení CSS a XHTML 112 // 5.5.1 Zápis stylu do HTML dokumentu 112 // 5.5.2 Použití externího stylopisu 112 // 5.6 Přepínače, atributy a třídy 113 // 5.7 Pseudotřídy a pseudoprvky m // 5.7.1 Pseudotřídy :link a rvisited 115 // 5.7.2 Dynamické pseudotřídy :hover, :active a :focus 115 // 5.7.3 Pseudotřída :first-child 116 // 5.7.4 Jazyková pseudotřída :lang 116 //
5.7.5 Pseudoprvek :first-line 116 // 5.7.6 Pseudoprvek :first-letter 116 // 5.7.7 Pseudoprvky :before a :after 117 // 5.8 Kombinace přepínačů, pseudotříd a pseudoprvků 117 // 5.9 Média 117 // 5.10 Dědičnost 118 // 5.11 Vypočítané hodnoty a kaskáda ns // Průvodce tvorbou CSS stylů // 6.1 Metrika prvků obsahu 121 // 6.1.1 Výpočet rozměrů prvku 121 // 6.1.2 Šířka prvku 124 // 6.1.3 Výška prvku 127 // 6.1.4 Rozměry prvků ? 128 // 6.2 Přetékání obsahu 128 // 6.3 Barvy popředí a pozadí 130 // 6.4 Vlastnosti písma a textu i3i // 6.4.1 Vlastnosti písma 131 // 6.4.2 Vlastnosti textu 133 // 6.5 Typy prvků a viditelnost 134 // 6.6 Pozicování prvků na webové stránce 135 // 6.6.1 Pozice prvku 135 // 6.6.2 Plovoucí prvky 136 // 6.6.3 Zrušení obtékání 136 // 6.7 Základní Layouty v CSS 136 // 6.7.1 Jednosloupcový layout 136 // 6.7.2 Dvousloupcový layout 143 // 6.7.3 Třisloupcový layout 150 // 6.7.4 Vícesloupcové layoiy 157 // Základy skriptování v PHP // 7.1 PHP kód v HTML stránce 159 // 7.2 Proměnné v PHP 159 // 7.3 Podmínky v PHP 160 // 7.4 Výpis hodnot v PHP 161 // 7.5 Metoda vkládání v PHP 162 // 7.6 Metody odevzdávání: POST a 6ET v PHP 162 // Zlatá pravidla pro vytváření WWW stránek // 8.1 Dostupnost a čitelnost webu 163 // 8.2 Návštěvník webu je na prvním místě 164 // 8.3 Srozumitelnost informací 165 // 8.4 Ovládání musí být jednoduché 165 // 8.5 Odkazy a jejich dostupnost 166 // Prosaďte svůj web na internetu // 9.1 Titulek stránky 169 // 9.2 Používání nadpisů 170 // 9.3 Pojmenování obrázků a odkazů 170 // 9.4 Zvýraznění textu 171 // 9.5 Klíčová slova 171 // 9.6 Volba adresy webu 171 // 9.7 Zpětné odkazy 171 // 9.8 Pravidelná aktualizace 172 // 9.9 Nadbytečný kód je nepřijatelný 172 // Závěr // Užitečné odkazy a zdroje // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC