Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8309-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1236-9 (print)
Jediná kniha v ČR zabývající se problematikou oprav a sanací kostelních věží a zvonic, zejména z hlediska statického, dynamického zatížení (od zvonů), zevrubným popisem poruch a návrhy řešení. Kniha pro projektanty a architekty, kampanology, investiční techniky, soudní znalce až k pracovníkům památkové péče je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá kampanologií (zvony), zvonovou soustavou, umístěním, zavěšením a pohonem zvonů. Autor přináší informace o nových i historických zvonech, o provozu, opravě a údržbě zvonů i o pravidlech bezpečnosti, která je na věži třeba dodržovat. Druhá část je věnovaná zásadám pro navrhování kostelních věží, zvonovým stolicím, zastřešením věží, stavebním problémům a jejich řešení. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou..
001484958
Obsah // Předmluva...7 // Základní pojmy...8 // KAMPANOLOGICKÁ ČÁST (Radek Lunga) // 1 Kampanologie a její úkoly...14 // 2 Zvon jako nedílná součást kostela...15 // 2.1 Liturgické zvonění a jeho právní podklad...15 // 2.2 Druhy zvonění...15 // 2.3 Rád zvonění...16 // 2.4 Cimbály a zvony ? odbíjení hodin...18 // 2.5 Stížnosti na zvonění...18 // 3 Zvonová soustava...19 // 3.1 Zvon...21 // 3.1.1 Žebro zvonu...,,...21 // 3.1.2 Hmotnost zvonu...23 // 3.1.3 Materiál zvonu... 23 // 3.2 Srdce zvonu...25 // 3.2.1 Správný úder srdce a rytmus zvonění...28 // 3.2.2 Opotřebení zvonu...29 // 3.3 Hlava zvonu... 31 // 3.4 Další vybavení zvonu...32 // 4 Hudební charakteristiky zvonu...34 // 4.1 Zvukový obraz zvonu...34 // 4.2 Intonace zvonu...36 // 4.3 Soubor zvonů...38 // 4.4 Zvonohra...38 // 5 Umístění a zavěšení zvonu...40 // * • // 6 Pohon zvonu...42 // 6.1 Ruční zvonění...43 // 6.2 Automatický pohon...44 // 7 Nové zvony...48 // 7.1 Technologické předpoklady...49 // 7.2 Doplnění stávajícího souboru zvonů...51 // 7.3 Zvony pro nově budovaný kostel...52 // 7.3.1 Rozměry zvonové komory...52 // 7.3.2 Okna a žaluzie...53 // 7.3.3 Doprava zvonů na věž...53 // 7.4 Umělecká výzdoba zvonů...54 // 7.4.1 Ochrana před atmosférickými vlivy...57 // 7.5 Kolaudace zvonu...57 // 7.5.1 Česká kolaudační směrnice...59 // 7.6 Svěcení zvonu...62 // 8 Historické zvony...63 // 8.1 Zvon v památkové péči...63 // 8.2 Základní
péče o památkově chráněné zvony...65 // 8.3 Údržba památkově chráněných zvonů...65 // 8.4 Restaurování památkově chráněných zvonů...66 // 8.5 Oprava prasklého nebo velmi poškozeného zvonu...66 // 9 Provoz, údržba a opravy zvonové soustavy...71 // 9.1 Pravidelné prohlídky...71 // 9.2 Nejčastější práce a opravy...74 // 5 // 10 Bezpečnost na věži... // 10.1 Kontrola bezpečnosti... // 10.2 Vysílače mobilních telefonů. // Použitá literatura ke kampanologické části // KONSTRUKČNÍ ČÁST (Jaroslav Solar) // 11 Zásady pro navrhování kostelních věží... // 11.1 Konstrukční prvky kostelní věže... // 11.2 Konstrukční principy pro návrh věže... // 11.2.1 Průřez dříku... // 11.2.2 Materiál dříku... // 11.2.3 Tuhost dříku... // 11.2.4 Další konstrukční zásady... // 11.3 Zatížení věží... // 11.4 Zakládání věží... // 11.4.1 Plošné založení... // 11.4.2 Hlubinné založení... // 12 Dynamické účinky zatížení zvoněním zvonů... // 12.1 Výpočet dynamických účinků zvonů... // 12.1.1 Výpočet dynamických účinků zvonů metodou SBRA... // 12.2 Výpočet vlastní frekvence věže... // 12.3 Poruchy kostelních věží zapříčiněné dynamickými účinky zvonů... // 13 Kostelní věže z hlediska urbanistické akustiky... // 13.1 Akustické posouzení slyšitelnosti zvonu... // 13.2 Vliv výškového umístění zvonu na jeho slyšitelnost... // 13.3 Zásady pro projekční praxi...
// 13.4 Hlukové zatížení od zvonů... // 14 Zvonové stolice... // 14.1 Dřevěné zvonové stolice... // 14.2 Ocelové zvonové stolice... // 14.3 Poruchy a rekonstrukce zvonových stolic... // 14.3.1 Poruchy statického charakteru... // 14.3.2 Poruchy zapříčiněné klimatickými vlivy... // 14.4 Statický výpočet zvonových stolic... // 15 Zastřešení kostelních věží... // 15.1 Krovy kostelních věží... // 15.2 Poruchy krovů věží... // 15.2.1 Sanace poruch krovů věží... // 16 Poruchy kostelních věží... // 16.1 Statické poruchy kostelních věží... // 16.2 Provádění oprav na věžích pomocí vysunutého lešení... // 16.3 Opravy na věžích pomocí horolezecké techniky... // 16.4 Poruchy a rekonstrukce sanktusových věží... // 17 Kostelní věže na poddolovaném území... // 17.1 Navrhování nových kostelních věží na poddolovaném území... // 17.2 Vliv poddolování na stávající kostelní věže v souvislosti s provozem zvonů // 18 Užívání a údržba kostelních věží... // Použitá literatura ke konstrukční části... // Rejstřík... // 77 // 77 // 78 // 79 // .84 // .86 // .87 // .87 // .90 // .90 // .92 // .94 // .95 // .95 // .96 // .97 // .98 // 105 // 108 // 109 // 112 // 112 // 119 // 121 // 121 // 125 // 125 // 134 // 137 // 137 // 139 // 139 // 142 // 142 // 145 // 147 // 148 // 148 // 149 152 157 159 159 162 165 168 170 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC