Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2006
1 online zdroj (272 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6218-0 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1329-2 (print)
Publikace je určena především pro projektanty, inženýry, technické pracovníky stavebního zaměření, zabývající se požární problematikou a dále pro studenty středních a vysokých škol. Je rozčleněna do dvou základních skupin, a to požární prevence a požární represe. Kromě rozboru procesu hoření, požární legislativy a kodexu a požárně bezpečnostního řešení se jedná o témata převážně zaměřená na chování a ochranu nejpoužívanějších materiálů (dřevo, ocel, betony bez výztuže i vyztužené, plasty) v ohni, konstrukční prvky a dílce (obvodové stěny, dilatační spáry, požární stěny, prosklené konstrukce, požární uzávěry a podhledy, požární přepážky, ucpávky a izolace, vodní clony), posuzování vnitřní napjatosti a míry poškození povrchů železobetonových konstrukcí vlivem ohně, identifikaci ohniska požáru na základě příznaků a možnosti úniku z výškových a halových objektů..
001484967
Obsah // Úvod ... 11 // Názvosloví a základní ustanovení...12 // 1 Rozbor požárů...15 // 1.1 Průběh požárů ...15 // 1.2 Proces hoření...16 // 1.3 Požární zatížení...17 // 2 Požární legislativa a evropské normy ve vztahu ? ČSN ...19 // 3 Požárně bezpečnostní řešení...21 // 3.1 Požární návrh...21 // 3.1.1 Požární a ekonomické riziko požárního úseku ...22 // 3.1.2 Stupeň požární bezpečnosti ...23 // 3.2 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí...24 // 3.2.1 Požární scénáře...24 // 3.2.2 Hořlavost stavebních hmot...26 // 3.2.3 Charakteristiky vlastností požární odolnosti ...29 // 3.2.4 Třídy požární odolnosti...31 // 3.2.5 Třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti ...37 // 3.2.6 Klasifikace požární odolnosti konstrukcí...40 // 3.3 Únikové cesty...41 // 3.3.1 Nechráněné, částečně chráněné a chráněné únikové cesty...42 // 3.3.2 Typy chráněných únikových cest ...44 // 3.3.3 Dimenzování únikových cest ...45 // 3.3.4 Stavební konstrukce a osvětlení v únikových cestách ...46 // 3.4 Odstupové vzdálenosti a povrchové úpravy stavebních konstrukcí...48 // 3.4.1 Obvodové pláště z hlediska požárně otevřených ploch ...48 // 3.4.2 Střešní pláště z hlediska požárně otevřených ploch...50 // 3.4.3 Odstupové vzdálenosti ...51 // 3.4.4 Požární pásy...52 // 3.4.5 Konstrukce s dodatečným zateplením obvodových stěn ...54
// 3.4.6 Povrchové úpravy konstrukcí ...55 // 3.5 Zařízení pro protipožární zásah ...56 // 3.5.1 Přístupové komunikace...56 // 3.5.2 Vnější a vnitřní zásahové cesty...56 // 3.6 Zásobování vodou pro hašení a dodávka elektrické energie...57 // 3.7 Hasicí přístroje...59 // 5 // 4 Požární kodex ...61 // 4.1 Projektové normy...61 // 4.1.1 ČSN 73 0831 ... 62 // 4.1.2 ČSN 73 0833 ... 62 // 4.1.3 ČSN 73 0834 ... 63 // 4.1.4 ČSN 73 0835 ... 63 // 4.1.5 ČSN 73 0842 ... 63 // 4.1.6 ČSN 73 0843 ... 64 // 4.1.7 ČSN 73 0845 ... 64 // 4.2 Zkušební normy ...64 // 4.3 Hodnotové a předmětové normy ...66 // 4.4 Návrh zásad řešení pro přechodné období...66 // 4.5 Eurokódy ...67 // 5 Chování nejpoužívanějších materiálů v ohni ...68 // 5.1 Materiály na bázi dřeva ...68 // 5.1.1 Struktura a hořlavost dřeva ...68 // 5.1.2 Odhořívání dřevní hmoty a její požární odolnost ...69 // 5.1.3 Mechanické vlastnosti dřeva za zvýšených teplot...70 // 5.1.4 Hořlavost materiálů z aglomerovaného dřeva...73 // 5.2 Ocel...74 // 5.2.1 Negativní jevy oceli při působení požáru ...74 // 5.2.2 Vliv vyšších teplot na mechanické a tepelně technické // vlastnosti oceli ...75 // 5.2.3 Požární odolnost nechráněných ocelových konstrukcí...76 // 5.3 Beton nevyztužený a vyztužený...78 // 5.3.1 Nevyztužený beton...78 // 5.3.2 Železový beton...82 // 5.3.3 Předpjatý beton...85 // 5.4 Nejpoužívanější plasty ve
stavebnictví...87 // 5.4.1 Požárně nebezpečné vlastnosti plastů a snižování jejich hořlavosti . . 87 // 5.4.2 Vliv vyšších teplot na strukturu polymerů, dělení plastů ...88 // 5.4.3 Porovnání jednotlivých plastů...90 // 5.4.4 Zpomalování procesu hoření plastů ...91 // 6 Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni...93 // 6.1 Tradiční ochrana obezděním nebo s použitím betonu ... 94 // 6.2 Protipožární omítky a nástřiky...94 // 6.2.1 Protipožární omítky...94 // 6.2.2 Protipožární nástřiky...96 // 6.3 Protipožární nátěry...100 // 6.3.1 Druhy protipožárních nátěrových systémů ...100 // 6.3.2 Struktura protipožárních nátěrů...101 // 6.3.3 Vlastnosti protipožárních nátěrů ...102 // 6.3.4 Podmínky aplikovatelnosti protipožárních nátěrů...104 // 6.4 Impregnace dřeva...110 // 6 // 6.4.1 Druhy a složení chemických prostředků ? impregnaci dřeva ... 110 // 6.4.2 Vlastnosti impregnačních prostředků ... 111 // 6.5 Protipožární deskové obklady... 111 // 6.5.1 Druhy protipožárních desek... 111 // 6.5.2 Vlastnosti protipožárních desek... 112 // 6.5.3 Podmínky aplikovatelnosti protipožárních desek ... 115 // 6.6 Lepené obklady z minerálních vláken...116 // 6.6.1 Funkce lepených obkladů z minerálních vláken... 116 // 6.6.2 Vlastnosti lepených obkladů z minerálních vláken...117 // 7 Posouzení sendvičů z hlediska požární odolnosti... 119 // 8 Posuzování mezní napjatosti
a míry poškození povrchů železobetonových // a dřevěných konstrukcí vlivem ohně ...121 // 8.1 Vliv požáru na napjatost a přetvoření železobetonových konstrukcí..121 // 8.2 Určení poškozené vrstvy betonu vlivem ohně na základě měření // rychlosti ultrazvuku...123 // 8.2.1 ŠiTení vlnění v betonových konstrukcích ...123 // 8.2.2 Vliv vyšších teplot na šíření vlnění v betonu ...124 // 8.2.3 Stanovení oblastí poškozených ohněm ...125 // 8.2.4 Příklad posouzení nosného železobetonového sloupu volně // vystaveného ohni ...126 // 8.3 Posouzení zuhelnatělé povrchové vrstvy dřeva na základě rychlosti // odhořívání...127 // 8.3.1 Posouzení únosnosti a požární odolnosti u dřevěných prvků // namáhaných ohybem... 127 // 8.3.2 Posouzení únosnosti a požární odolnosti u dřevěných prvků // namáhaných vzpěrným tlakem ... 129 // 9 Protipožární odolnost dilatačních spár ...132 // 10 Vliv obvodových plášťů na průběh teplot od požáru...134 // 10.1 Vliv výplní a styků na šíření požáru ...134 // 10.2 Šíření požáru po fasádě...136 // 11 Některé systémy a prvky zajišťující zlepšení protipožární ochrany // stavebních konstrukcí...140 // 11.1 Požární stěny ...140 // 11.2 Požární prosklené konstrukce...143 // 11.3 Požární podhledy a předěly ...145 // 11.4 Požární uzávěry ...150 // 11.4.1 Druhy požárních uzávěrů ...150 // 11.4.2 Požární uzávěry
v rekonstruovaných objektech...152 // 11.5 Požární přepážky a ucpávky...154 // 11.5.1 Požární klapky v místě prostupu požárně dělicí konstrukcí ... 155 // 11.5.2 Požární ochranné manžety ...157 // 7 // 11.5.3 Požární přepážky...158 // 11.5.4 Požární ucpávky ...160 // 11.6 Požární izolace... // 11.7 Vodní clony ... // 12 Stanovení ohniska požáru na základě příznaků ...164 // 12.1 Průzkum v exteriéru a interiéru...165 // 12.2 Příznaky vzniku požáru vlivem změn materiálu ...165 // 12.3 Nejčastější falešné ukazatelé místa vzniku požáru ...167 // 13 Praktické příklady identifikace požáru...168 // 13.1 Požár v rodinném domě s komplikovanou identifikací jeho vzniku ... 168 // 13.1.1 Použitá označení podkladových materiálů ...168 // 13.1.2 Základní údaje o požáru zaznamenané v protokolech...169 // 13.1.3 Popis posuzovaného objektu před požárem ...171 // 13.1.4 Podmínky pro vznik a šíření požáru ...175 // 1 3.1.5 Šíření požáru v objektu ...180 // 13.1.6 Následky požáru na stavební konstrukce a jejich vzájemné // srovnání s dostupnými doklady...187 // 1 3.1.7 Porovnání současného stavu výstavby s projektovou // dokumentací před požárem...202 // 13.1.8 Porovnání nových stavebních úprav s kolaudačním // rozhodnutím a se sdělením ? ohlášení stavebních úprav...203 // 13.1.9 Odhad rozsahu sanace ...204 // 13.1.10 Podklady pro vyčíslení škod ...206 // 13.1.11
Zhodnocení...207 // 13.2 Požár výškové administrativní budovy ...207 // 1 3.2.1 Popis objektu zasaženého požárem...208 // 13.2.2 Údaje o požáru...210 // ; 13.2.3 Základní nález...210 // ; 13.2.4 Důsledky pro opravu...211 // 13.2.5 Zhodnocení...212 // ä 13.3 Požár v bytě panelového domu ...213 // j 13.3.1 Popis bytu zasaženého požárem ...213 // 13.3.2 Základní nález...214 // 13.3.3 Návrh sanačních opatření...215 // 13.3.4 Zhodnocení...215 // 14 Problémy likvidace požáru ve výškových budovách ...216 // 15 Problémy likvidace požáru v halových objektech ...220 // 15.1 Možnosti výskytu požáru...220 // 15.2 Protipožární větrací zařízení ...222 // 8 // 16 Panelové budovy z hlediska požární bezpečnosti...226 // 16.1 Charakteristické vady a poruchy ...226 // 16.1.1 Vady používaných bytových jader ...227 // 16.1.2 Vliv krycí vrstvy betonu...229 // 16.2 Pokyny pro rekonstrukce panelových budov z hlediska požární // bezpečnosti...234 // 16.3 Průzkum a stavebně technický stav z hlediska požární bezpečnosti // budov ...234 // 16.3.1 Průzkum vztahující se ? osobám...235 // 16.3.2 Průzkum vztahující se ke stavebním konstrukcím...236 // 17 Požárně bezpečnostní zařízení...238 // 17.1 Význam požárně bezpečnostních zařízení...238 // 17.1.1 Vliv požárně bezpečnostních zařízení v nevýrobních // objektech podle ČSN 73 0802 ... 239 // 1 7.1.2 Vliv požárně bezpečnostních zařízení
ve výrobních // objektech podle ČSN 73 0804 ... 241 // 17.2 Elektrická požární signalizace (EPS) ...242 // 17.2.1 Hlásiče požáru ...242 // 17.2.2 Technické řešení elektrické požární signalizace ...243 // 17.3 Stabilní hasicí zařízení (SHZ) ...244 // 17.3.1 Vodní stabilní hasicí zařízení ...245 // 17.3.2 Pěnová stabilní hasicí zařízení ...249 // 17.3.3 Plynová a balonová stabilní hasicí zařízení...250 // 17.3.4 Prášková stabilní hasicí zařízení...251 // 17.4 Zařízení na odvod kouře a tepla při požáru ...251 // 17.4.1 Požadavky na zařízení pro odvod kouře a tepla ...252 // 17.4.2 Kouřové přepážky a klapky...253 // 17.5 Požární klapky ...254 // 18 Hydrantové systémy v zásobování požární vodou ...255 // 18.1 Požární vodovody...255 // 18.1.1 Vnější požární vodovody ...255 // 18.1.2 Vnitřní požární vodovody...256 // Normy...257 // Literatura...259 // Rejstřík...261 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC