Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2006
1 online zdroj (204 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6663-8 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1389-6 (print)
Ať už jste manažer nebo majitel malé či střední firmy, nahraďte konečně pouhý dlouhodobý plán své firmy skutečnou podnikatelskou strategií, která vám pomůže úspěšně a dlouhodobě působit na trhu a zvítězit nad konkurencí. Autor s mnohaletými zkušenosti ve vedení malých a středních firem ukazuje, proč a jak vytvořit a zavést úspěšnou firemní strategii, na které se shodne celý vrcholový management a ztotožní se s ní i ostatní pracovníci. Srozumitelně a jasně dokládá, že pro budoucí ziskovost a úspěch firmy je dobrá strategie nezbytná. Nabízí možná řešení procesu tvorby strategie, začínající popisem stávající reality a končící implementací s použitím nástroje řízení projektů LogFrame. Na konkrétních příkladech podchycuje problémy českých firem v českém prostředí a předkládá jejich řešení. Zvláště malé a střední firmy v Česku nemají často vytvořenou správnou firemní strategii nebo její význam podceňují..
001484974
O autorovi 9 // Úvod - proč číst tuto knihu? 11 // 1. Význam strategie 15 // 1.1 Podceňujeme význam strategie? 17 // 1.2 Strategie a dlouhodobý plán 19 // 1.3 Podnikáme, abychom vydělávali peníze 20 // 1.4 Sdílené hodnoty 21 // 1.5 Shrnutí kapitoly 24 // 2. Vytvoření nadhledu 25 // 2.1 Základní pojmy 26 // 2.1.1 Mise, poslání 26 // 2.1.2 Vize 28 // 2.1.3 Strategie 29 // 2.2 Místo strategie 30 // 2.2.1 Strategie v prostředí 30 // 2.2.2 Strategie ve firmě 33 // 2.2.3 Strategie v souvislostech 33 // 2.2.4 Trocha teorie 34 // 2.3 Shrnutí kapitoly 36 // 3. Tvorba strategie 37 // 3.1 Kultura a organizační struktura 38 // 3.1.1 Kultura 39 // 3.1.2 Organizační struktura 41 // 3.2 Chování lidí, týmová práce 49 // 3.2.1 Týmová práce 50 // 3.2.2 Chování lidí 51 // 3.2.3 Role 52 // 3.2.4 Motivace 53 // 3.2.5 Dvoufaktorová teorie 54 // 3.3 Ledovec hodnoty 56 // 3.4 Tvorba strategie - proces 57 // 3.5 Strategie a vnější prostředí 60 // 3.6 Shrnutí kapitoly 62 // 4. Pyramida zdrojů 63 // 4.1 Cesta ? cíli 64 // 4.2 Strategie a marketing 67 // 4.3 Strategie a řízení financí 72 // 4.3.1 Hodnota 74 // 4.3.2 Zdroje pro zajištění vstupů 82 // 4.3.3 Zdroje pro zajištění výstupů 93 // 4.4 Plánovat, či neplánovat? 94 // 4.5 Strategie a řízení lidských zdrojů 97 // 4.5.1 Plánovaní lidských zdrojů 98 // 4.5.2 Získávání a výběr lidí 100 // 4.5.3 Rozvoj lidských zdrojů 101 // 4.5.4 Řízení odměňování 102 // 4.6 Shrnutí kapitoly 112 // 5. Postup při řešení problému 113 // 6. Průzkum terénu 117 // 6.1 Nástroje průzkumu terénu 118 // 6.2 Provádění průzkumu 119 // 6.3 Výsledky průzkumu 123 // 7. Popis stávajícího stavu 127 // 7.1 Proces 128 // 7.2 Kultura a organizační struktura 132 // 7.3 Kritické faktory úspěchu 132 // 7.4 Lidské zdroje 133 // 7.5 Finance a strategie 134 //
7.6 Marketing a strategie 135 // 7.7 Nedostatky současného stavu 135 // 7.8 Identifikace rizik 138 // 8. Definice cílového stavu 141 // 9. Alternativy řešení 143 // 9.1 Stanovení kritérií 144 // 9.2 Komunikační strategie 145 // 9.3 Odpovědnost za proces tvorby strategie 146 // 9.4 Definice poslání 148 // 9.5 Stanovení cílů firmy 149 // 9.6 Vymezení firmy ? zájmovému kapitálu 149 // 9.7 Definice zdrojů strategie 150 // 9.7.1 Klíčové faktory úspěchu 150 // 9.7.2 Lidské zdroje 157 // 9.7.3 Finanční zdroje 162 // 10. Základní postupy pro zajištění zdrojů 165 // 10.1 Lidský kapitál 166 // 10.2 Efektivní marketingová podpora 167 // 10.3 Strategické partnerství s mateřskou firmou 168 // 10.4 Unikátnost zdrojů 169 // 10.5 Finanční zdroje 169 // 11. Stanovení měřítek, zpětná vazba 171 // 12. Plán implementace projektu 177 // 12.1 Účast lidí 178 // 12.2 Rizika projektu 178 // 12.3 Konkretizace řešení 179 // 12.4 LogFrame 182 // 12.5 Jak řešit problém absence plánování v praxi 184 // 12.5.1 Identifikace problému 184 // 12.5.2 Cíl projektu 185 // 12.5.3 Navrhovaný postup řešení 185 // 12.5.4 Teoretický výzkum - literatura 185 // 12.5.5 Průzkum terénu 187 // 12.5.6 Zpracování a výběr alternativy 187 // 12.5.7 Implementace projektu 190 // Závěr 195 // Literatura 197 // Rejstřík 199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC