Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2007
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6207-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-0882-9 (print)
Propojení toho nejlepšího, co nabízí teorie a praxe leadershipu, obohacená o poznatky dalších disciplín a zkušenosti z praxe vedení lidí v českých podmínkách. To vše nabízí kniha renomované české autorky, PhDr. Michaely Tureckiové. Sama o své publikaci napsala: „…základním cílem knihy není formulace vizí a poslání. Mnohem spíše se snaží dát faktický obsah dobře známé a dnes již zprofanované větě ‚Lidé jsou naším největším bohatstvím? a pomoci vedoucím zaměstnancům najít jejich vlastní – nikoli univerzální – klíč k účinnému způsobu práce s lidmi, který povede nejen k rozvoji výkonnosti zaměstnanců, ale také k vytváření, rozvíjení a udržení a udržení pozitivních vztahů v organizaci..
001484981
ÚVOD 7 // O ČEM JE TATO KNIHA A JAK S NÍ PRACOVAT 8 // 1. LEADERSHIP - ÚČINNÝ NÁSTROJ TVOŘIVÉ SPOLUPRÁCE 13 // 1.1 Situační rozmer vedení 13 // 1.1.1 Management, nebo leadership? 17 // 1.1.2 Transformační leadership a transformace leadershipu 22 // 1.2 Osobní vůdcovství 22 // 1.2.1 Osobní charakteristiky lídra 25 // 1.2.2 Schopnosti lídra a jejich rozvíjení 26 // 2. VZTAH LEADERSHIPU A MOTIVACE 37 // 2.1 Motivace - proces a struktura 37 // 2.2 Zásady a prostředky účinného motivování 43 // 2.2.1 Inspirativní vedení 44 // 2.2.2 Jak zvládat náročné úkoly a dosahovat vynikajících výsledků.48 // 2.2.3 Klíčové faktory úspěchu 53 // 2.2.4 Struktura organizace 58 // 2.3 Změna stylu vedení - od managementu k leadershipu 60 // 3. KOMUNIKACE V PROCESU LEADERSHIPU 63 // 3.1 Zpětná vazba a porozumění 66 // 3.2 Formy efektivní komunikace 71 // 3.3 Aktivní naslouchání 74 // 3.4 Typy komunikace a komunikační prostředky 76 // 3.5 Bariéry efektivní komunikace 80 // 3.6 Lídrovská komunikace 85 // 3.6.1 Dovednosti efektivní lídrovské komunikace 88 // 4. PŘÍLOHY A KARTIČKY PRVNÍ POMOCI 99 // Příloha 1 - Styly vedení 99 // Příloha 2 - Kritické faktory úspěchu 101 // Příloha 3 - Analýza SWOT 102 // Příloha 4 - Analýza STEP 103 // Příloha 5 - Příklady technik kreativního myšlení a rozhodování 104 // Příloha 6 - Time management (TM) 108 //
Příloha 7 - Delegování 109 // Příloha 8 - Nácvik jednoduchých technik relaxace (fyzického // a psychického uvolnění) 111 // Nácvik úplného jogínského dýchání 111 // Protistresová relaxace 111 // 6 I Klíč k účinnému vedení lidí // Blesková relaxace 112 // Uvolnění očí (oční gymnastika) 112 // Jacobsonova diferencovaná (dílčí) relaxace očí 113 // Příloha 9 - Motivační profil (jméno pracovníka) 114 // Příloha 10 - Řízení změny, jeho podpora a komunikace 115 // Příloha 11 - Obvyklé typy manipulativního chování 116 // Příloha 12 - Asertivní práva 116 // Kartička první pomoci 1 - Leadership 117 // Kartička první pomoci 2 - Leadership 118 // „Inventář” osobního leadershipu 118 // „Klíč“ k rozvoji potenciálu spolupracovníků 118 // Kartička první pomoci 3 - Bariéry rozvoje 119 // Bariéry rozvoje a jejich odstraňování 119 // PŘEHLED POUŽITÉ A DALŠÍ DOPORUČENÉ LITERATURY 121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC