Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (96 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6483-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2755-4 (print)
Květnatá louka je domácím, přírodě blízkým porostem. Nabízí alternativu pro ty, kteří více než o často sekaný trávník stojí o pestrý a druhově různorodý prostor k odpočinku v přírodě.Tato ojedinělá publikace je určena všem zájemcům o pěstování květnatých luk - krajinářům, zahradním architektům, majitelům chalup a také zastupitelům měst a obcí, kteří chtějí moderně zvelebit parky a veřejná prostranství. Seznámí čtenáře se způsobem zakládání luk z výsevu semen i záchranou staré zanedbané louky. Mohou se dozvědět o vztazích mezi rostlinami a živočichy v lučním ekosystému, anebo jak vytvořit originální květinový záhon s minimální údržbou. V závěru knihy uvádějí autoři směsi květnatých a travních semen pro různá stanoviště, které ověřili během své 20leté praxe..
001484992
5 // Obsah // Úvod // 1. Vznik květnatých luk... // 2. Lidé a louky v minulosti... // 3. Květnaté louky dnes... // 3.1 Dopad zemědělské velkovýroby // 3.2 // 3.3 Květnaté louky z pohledu člověka... // 4. Luční rostliny a jejich zastoupení v louce... // 4.1 Luční květiny... // 4.2 Trávy a trávám podobné rostliny... // 4.3 Vikvovité (bobovité) rostliny, neboli jeteloviny... // 5. Zakládání květnaté louky z výsevu ... // 5.1 Postup zakládání květnaté louky... // 6. Motýlí louky ... // 7. Jiné způsoby zakládání louky, výhody a nevýhody... // 7.1 Ponechání holé půdy samovolnému vývoji ... // 7.2 Ponechání travního porostu samovolnému obohacování // květnatými druhy... // 7.3 Zakládání louky rozprostřením sena... // 7.4 Druhové obohacení louky dosázením... // 8. Sečení a péče o květnatou louku v dalších letech... // 8.1 Obnova zanedbané louky... // 8.2 Vliv sečí na louku ... // 8.3 Mechanické ošetřování starší louky... // 8.4 Vápnění louky... // 9. Nářadí a stroje ? údržbě louky... // 9.1 Travní sekačky - jejich potřebné základní vlastnosti . // 11 // 12 // 13 // 13 // 13 // 13 // 15 // 15 // 15 // 16 // 17 // 17 // 22 // 23 // 23 // 23 // 23 // 24 // 25 // 25 // 26 // 27 // 28 // 29 // 30 // 6 Jak vypěstovat květnatou louku // 9.2 Velká zemědělská mechanizace a její použití pro hospodaření // na loukách... // 9.3 Mulčovače... // 10. Výběr vhodné louky... // 10.1 Přírodní
podmínky daného stanoviště... // 10.2 Předpokládaný způsob hospodaření na louce a zamýšlený cíl .. // 11. Druhové složení louky... // 11.1 Výběr vhodných druhů do směsi... // 12. Poměrné zastoupení druhů rostlin ve směsi semen ... // 12.1 Hmotnost tisíce semen (HTS)... // 12.2 Klíčivost osiva... // 12.3 Vzcházivost osiva... // 12.4 Rychlost vývoje rostlin po vzejití ... // 12.5 Zařazení jednoletých druhů „polních plevelů“ do lučních směsí ... // 12.6 Dostupnost a cena osiva ... // 13. Louky v blízkosti lidských sídel... // 13.1 Loučka na části zahrady sekaná klasicky dvakrát až třikrát // do roka... // 13.2 Oživení parků ... // 13.3 Sídlištní zeleň, lemy a ostrůvky komunikací, zeleň v areálech // firem... // 13.4 Venkovský prostor, náves, prostranství, okolí venkovských // chalup a domků ... // 14. Volná krajina... // 14.1 Květnaté louky pro zemědělské využití... // 14.2 Květnaté louky pro krajinu s částečným zemědělským využitím, // dotace ze státních fondů... // 14.3 Protierozní porosty... // 14.4 Náspy a plochy kolem komunikací v krajině ... // 15. Základní luční stanoviště a jejich rostliny... // 15.1 Střední stanoviště... // 15.2 Suchá stanoviště ... // 15.3 Vlhká stanoviště... // 31 // 32 // 33 33 33 // 35 // 35 // 36 // 37 // 37 // 38 // 39 // 39 // 40 // 41 // 41 // 42 // 42 // 43 // 44 44 // 44 // 45 // 46 // 47 // 47 // 48 // 49 // 7 // 16. Druhově pestré
porosty nejen na louky...50 // 16.1 Rekultivační porosty...50 // 16.2 Porosty do stínu... 51 // 16.3 Porosty a rostliny na střešní zahradu...51 // 16.4 Jedlá louka ...53 // 17. Osiva luk - nákup, skladování, ekonomika...54 // 17.1 Ekonomika zakládání květnatých luk ...54 // 17.2 Skladování osiva...55 // 18. Květnaté louky a děti...56 // 19. Ukázky druhového složení lučních osiv na zahrady, do parků // a lidských sídel...58 // 19.1 Louky na střední stanoviště pro zahradu, parky a lidská sídla..58 // 19.2 Louky na zahradu, do parků a lidských sídel na suchá stanoviště... 65 // 19.3 Louky na zahradu, do parků a lidských sídel, na vlhčí // a přistíněná stanoviště...66 // 19.4 Vyšší polohy a vlhčí osluněná místa...67 // 19.5 Bylinky a jiné rostlinné zajímavosti pěstované bez pletí // na záhoně...68 // 20. Louky do krajiny...70 // 20.1 Louky do krajiny na střední stanoviště ...70 // 20.2 Louky do krajiny na vlhká místa...73 // 20.3 Louky do krajiny na suchá místa ...76 // 21. Druhově pestré porosty ? rekultivaci...79 // 22. Druhově pestré porosty na extrémní stanoviště...80 // 22.1 Střešní zahrada ...80 // 22.2 Květnatý podrost do stínu...82 // Slovníček... // Použitá literatura // 85 // 86

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC