Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2006
1 online zdroj (220 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6619-5 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1725-5 (print)
Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Podává stručný přehled o soudobém platebním styku a jeho realizaci. S touto problematikou se můžete seznámit v rozsáhlejších knihách o bankovnictví. V této předkládané publikaci však naleznete souvislý přehledný výklad.Autor si kromě popisu základních nástrojů platebního styku, jejich zajištění, záruk a financování všímá i problematiky předfinancování projektů z fondů Evropské unie. Věnuje pozornost i elektronickému platebního styku a jeho realizaci.Kniha je určena široké veřejnosti. Svou stručností a přehledností je především doporučena všem, kteří se s touto problematikou setkávají poprvé. Proto je vhodnou učebnicí pro studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol..
001485006
OBSAH // 5 // Obsah // Úvod... 11 // Seznam zkratek... 13 // 1. Klasický bankovní platební styk ... 19 // 1.1 Úvodem ... 19 // 1.2 Právní úprava platebního styku... 20 // 1.3 Běžný účet... 21 // 1.3.1 Dokumentace ke zřízení běžného účtu... 22 // 1.3.2 Zrušení běžného účtu ... 24 // 1.3.3 Hlediska vedení účtu... 26 // 1.4 Platební styk a zúčtování ... 27 // 1.4.1 Platební styk ... 27 // 1.4.2 Zúčtovací platební styk... 29 // 1.5 Úrovně platebního styku... 30 // 2. Nástroje platebního styku... 34 // 2.1 Hotovostní platební styk... 34 // 2.1.1 Úvodem... 34 // 2.1.2 Legislativní úprava hotovostního platebního styku. 35 // 2.1.3 Účastníci hotovostního platebního styku ... 35 // 2.1.4 Formy hotovostního platebního styku... 36 // 2.1.5 Poštovní poukázky... 37 // 2.2 Příkaz ? úhradě ... 38 // 2.2.1 Charakteristika příkazu... 38 // 2.2.2 Právní úprava... 38 // 2.2.3 Účastníci příkazu ? úhradě ... 38 // 2.2.4 Provádění příkazu ? úhradě... 39 // 2.2.5 Výhody a nevýhody... 40 // 2.2.6 Druhy příkazů ? úhradě... 40 // 2.2.7 Náležitosti příkazu ? úhradě... 41 // 2.2.8 Lhůty provádění tuzemských převodů ... 43 // 2.3 Příkaz ? inkasu ... 43 // 2.3.1 Charakteristika příkazu... 43 // 2.3.2 Právní úprava (viz kap. 1.2 a podkap. 2.2.2) ... 44 // 2.3.3 Účastníci příkazu ? inkasu ... 44 // 2.3.4 Provádění příkazu ? inkasu... 44 // 2.3.5 Výhody a nevýhody... 45 // 2.3.6 Druhy
příkazů ? inkasu ... 45 // 2.3.7 Náležitosti příkazu ? inkasu ... 45 // 2.4 Platební příkaz pro zahraniční platební styk ... 46 // 6 // PLATEBNÍ STYK // 2.4.1 Charakteristika příkazu ... 46 // 2.4.2 Právní úprava... 46 // 2.4.3 Účastníci příkazu platebního styku (viz kap. 2.2.3). 46 // 2.4.4 Prováděni platebního příkazu... 46 // 2.4.5 Výhody a nevýhody... 47 // 2.4.6 Náležitosti zahraničního platebního příkazu ... 47 // 2.5 Šeky ... 48 // 2.5.1 Charakteristika šeku ... 48 // 2.5.2 Právní úprava... 48 // 2.5.3 Účastníci operací se šeky... 49 // 2.5.4 Provádění operací se šeky ... 49 // 2.5.5 Výhody a nevýhody... 51 // 2.5.6 Druhy šeků... 51 // 2.5.7 Náležitosti šeků... 53 // 2.5.8 Lhůty ? předložení a proplacení... 54 // 2.5.9 Cestovní šeky ... 54 // 2.6 Platební karty ... 55 // 2.6.1 Charakteristika platebního nástroje ... 55 // 2.6.2 Právní úprava... 55 // 2.6.3 Účastníci platby bankovní kartou... 56 // 2.6.4 Využití platebních karet... 56 // 2.6.5 Výhody a nevýhody... 59 // 2.6.6 Druhy platebních karet... 60 // 2.6.7 Náležitosti platební karty... 62 // 3. Zajištění a záruky v platebním styku ... // 3.1 Dokumenty a dodací podmínky... // 3.1.1 Dokumenty používané při dokumentárních platbách ... // 3.1.2 Dodací podmínky... // 3.2 Dokumentární inkaso ... // 3.2.1 Charakteristika dokumentárního inkasa... // 3.2.2 Právní úprava... // 3.2.3 Účastníci dokumentárního inkasa...
// 3.2.4 Průběh dokumentárního inkasa... // 3.2.5 Výhody a nevýhody... // 3.2.6 Druhy inkasa... // 3.3 Dokumentární akreditiv ... // 3.3.1 Charakteristika akreditivu... // 3.3.2 Právní úprava dokumentárních akreditivů ... // 3.3.3 Účastníci dokumentárního akreditivu... // 3.3.4 Provedení dokumentárního akreditivu... // 3.3.5 Výhody a nevýhody dokumentárního akreditivu... // 3.3.6 Druhy dokumentárních akreditivů ... // 3.3.7 Převoditelný akreditiv... // 3.3.8 Back-to-back akreditiv... // 63 // 63 // 63 // 65 // 66 66 66 // 67 // 68 // 70 // 71 // 72 // 72 // 73 75 75 // 78 // 79 82 84 // OBSAH // 7 // 3.4 Směnky ... // 3.4.1 Charakteristika směnky... // 3.4.2 Právní úprava směnečné praxe // 3.4.3 Účastníci směnečných obchodů // 3.4.4 Operace se směnkami... // 3.4.5 Výhody a nevýhody... // 3.4.6 Druhy směnek... // 3.4.7 Náležitosti směnky... // 3.5 Bankovní záruky... // 3.5.1 Charakteristika bankovní záruky // 3.5.2 Právní úprava bankovních záruk // 3.5.3 Účastníci bankovních záruk. // 3.5.4 Provedení bankovních záruk ... // 3.5.5 Výhody a nevýhody... // 3.5.6 Druhy záruk... // 3.5.7 Zpracování bankovních záruk ... // 86 // 86 // 87 // 88 88 // 91 // 92 // 93 // 94 // 94 // 95 95 95 98 98 // 100 // 4. Financování v rámci platebního styku... 103 // 4.1 Financování dokumentárního inkasa ... 104 // 4.1.1 Charakteristika financování... 104 // 4.1.2 Právní úprava financováni dokumentárního inkasa
... 104 // 4.1.3 Účastníci financování dokumentárního inkasa ... 104 // 4.1.4 Průběh financování dokumentárního inkasa... 105 // 4.1.5 Výhody financování dokumentárního inkasa ... 105 // 4.2 Financování dokumentárního akreditivu ... 105 // 4.2.1 Charakteristika financování... 105 // 4.2.2 Právní úprava financování dokumentárního // akreditivu...v... 106 // 4.2.3 Účastníci financování dokumentárního akreditivu .. 106 // 4.2.4 Průběh financování dokumentárního akreditivu... 107 // 4.2.5 Výhody financování dokumentárního akreditivu ... 107 // 4.3 Eskont směnek... 108 // 4.3.1 Charakteristika eskontního úvěru ... 108 // 4.3.2 Právní úprava eskontu směnek ... 108 // 4.3.3 Účastníci eskontní operace... 108 // 4.3.4 Průběh eskontní operace... 109 // 4.3.5 Výhody eskontu směnek... 109 // 4.4 Forfaiting ... 109 // 4.4.1 Charakteristika forfaitingu ... 109 // 4.4.2 Právní úprava v oblasti forfaitingu...110 // 4.4.3 Účastníci forfaitové operace ...110 // 4.4.4 Průběh forfaitingu... 111 // 4.4.5 Výhody a nevýhody...112 // 4.4.6 Druhy forfaitingu...112 // 8 // PLATEBNÍ STYK // 4.5 Faktoring ...113 // 4.5.1 Charakteristika faktoringu ... 113 // 4.5.2 Právní úprava oblasti faktoringu ... 114 // 4.5.3 Účastníci faktoringové operace... 114 // 4.5.4 Průběh faktoringu... 114 // 4.5.5 Výhody faktoringu ... 115 // 4.5.6 Druhy faktoringu... 116 // 4.6 Exportní úvěr...117 // 4.6.1 Charakteristika úvěru...117
// 4.6.2 Právní úprava exportních úvěrú... 118 // 4.6.3 Účastníci exportního úvěru... 118 // 4.6.4 Průběh exportního úvěru ... 118 // 4.6.5 Výhody exportního úvěru... 119 // 5. Předfinancování v rámci platebního styku... 120 // 5.1 Společná ustanovení... 120 // 5.1.1 Úvodem... 120 // 5.1.2 Vymezení pojmů ... 121 // 5.1.3 Hlavní zásady financování... 123 // 5.1.4 Řídicí a platební orgány... 124 // 5.2 Financování projektů z fondů EU ... 127 // 5.2.1 Finanční toky mezi Evropskou komisí a Českou // republikou ... 128 // 5.2.2 Financování projektů konečných příjemců/ // konečných uživatelů ex post (původní stav) ... 130 // 5.2.3 Financování projektů konečných příjemců/ // konečných uživatelů ex post ze státního rozpočtu. 131 // 5.2.4 Předfinancování projektů konečných příjemců/ // konečných uživatelů ze státního rozpočtu a jejich proplacení z prostředků fondu ... 134 // 5.2.5 Provádění ex post plateb Státnímu fondu dopravní // infrastruktury z prostředků státního rozpočtu... 135 // 5.2.6 Provádění ex post plateb ze státního rozpočtu... 137 // 5.2.7 Provádění ex post plateb prostředků konečným příjemcům/konečným uživatelům (organizačními složkami státu a jimi // zřízenými příspěvkovými organizacemi) ... 138 // 5.2.8 Poskytování úvěrů z prostředků SF... 139 // 5.2.9 Předkládání žádostí o platby Evropské komisi ... 140 // 5.2.10 Systém
bankovních účtů... 141 // 5.3 Předfinancování investic ve veřejném zájmu ... 142 // 6. Zúčtování při platebním styku... 145 // 6.1 Platební systém... 145 // 6.1.1 Charakteristika platebního systému... 145 // OBSAH // 9 // 6.1.2 Právní úprava platebních systémů... 146 // 6.1.3 Účastníci platebního systému... 146 // 6.1.4 Provedení platebních systémů... 147 // 6.1.5 Bankovní spojení ... 148 // 6.2 Korespondentský platební systém ... 150 // 6.3 Clearingový platební systém ... 152 // 6.4 SWIFT ... 154 // 6.4.1 Úvodem... 154 // 6.4.2 Swiftová zpráva... 155 // 7. Elektronický platební styk ... 158 // 7.1 Úvodem ... 158 // 7.2 Právní úprava ... 159 // 7.3 Vymezení platebních produktů ... 160 // 7.4 Služby v rámci elektronického bankovnictví... 160 // 7.4.1 Fax... 160 // 7.4.2 Telefon ... 161 // 7.4.3 GSM banking ... 161 // 7.4.4 WAP banking ... 161 // 7.4.5 Kompatibilní média - diskety s textovými soubory ... 162 // 7.4.6 BBS stanice ... 162 // 7.4.7 Komunikační programy... 162 // 7.4.8 Vyspělé komunikační programy... 162 // 7.4.9 Nejvyspělejší komunikační programy ... 162 // 7.4.10 Internet... 163 // 7.4.11 Doplňkové možnosti na Internetu... 163 // 7.5 Ochrana dat v elektronickém platebním styku ... 164 // 7.6 Výhody a nevýhody elektronického platebního styku... 166 // 7.7 Elektronické peněžní prostředky ... 166 // 7.7.1 Charakteristika elektronických peněžních // prostředků... 166 // 7.7.2
Právní úprava elektronických peněz... 167 // 7.7.3 Druhy elektronických peněz... 167 // 7.7.4 Výhody a nevýhody elektronických peněz... 168 // 7.8 Prostředky vzdáleného přístupu... 169 // 7.8.1 Platební karty... 170 // 7.8.2 Phonebanking... 171 // 7.8.3 GSM banking ... 171 // 7.8.4 Internetbanking ... 172 // 7.8.5 Homebanking... 172 // 7.9 Technologie v elektronickém platebním styku ... 173 // 7.9.1 Retail Banking... 174 // 7.9.2 Corporate Banking... 174 // 7.10 Informační toky elektronického platebního styku ... 175 // 10 PLATEBNÍ STYK // 7.10.1 Toky informací v rámci telefonního bankovnictví . 175 // 7.10.2 Toky informací v rámci přímého bankovnictví... 176 // Dodatek ... 180 // Realizace platebního styku... 181 // Komunikační server ... 181 // Vrstvové modely... 181 // IP adresy... 187 // TCP/IP v operačním systému Microsoft Windows... 189 // Charakteristiky serverů... 191 // Základní služby v síti Internet... 194 // Databázový server ... 197 // Databáze ... 197 // Architektury systémů ... 198 // Architektura dat... 201 // Přenos dat... 204 // Lokální datové sítě... 204 // Sítě pro dálkový přenos dat... 210 // Literatura ... 219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC