Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6878-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3294-7 (print)
Kniha je průvodcem fotografa amatéra, který využívá komfort fotografování s digitálním aparátem. Povede jej k tomu, aby snímek nebyl pouhým dokumentem a autor do něj mohl vložit určitý obsah a pocity, které jej oslovily při výběru námětu. Pomůže mu vyskládat jednotlivé prvky v obraze, pochopit jejich roli v něm a zvolit nejvhodnější kompoziční řešení. Nabídne množství tvůrčích námětů a nápadů od zachycení reality až po abstrakci. Současně uvádí možnosti využití osvětlení, barevných efektů nebo neostrosti jako kreativních prvků, až po tvůrčí nedodržení kompozičních pravidel. Kapitola o digitálním aparátu je zaměřena na využití jeho režimů a různých nastavení ve prospěch podpory obsahu snímku a tvůrčího záměru. Samostatná kapitola se věnuje rozboru a hodnocení ukázek snímků s nejčastěji se vyskytujícími chybami. Čtenář v ní najde také náměty pro kouzla a triky v digitální fotokomoře počítače, týkající se nejen technického vylepšení obrazu, ale zejména jeho přeměny v kreativní snímek..
001485021
Obsah // Úvodem... // 1. Prvky v obraze...i // Figurativní prvky... // Celistvost figury... // Fotogeničnost figury... // Nefigurativní prvky... // 1.1 Role prvků v obraze... // Ovlivnění role prvků v obraze... // 1.2 Začlenění prvků do obrazové plochy // 1.3 Důležitost prvků v obraze... // Hlavní motiv... // Vedlejší motiv... // Popředí a pozadí fotografického obrazu. // Prvky podpůrné... // Prvky rušivé a zbytečné... // .9 // u // n // 13 // 13 // 13 // 14 // 16 // 18 // 20 // 21 // 25 // 26 30 32 // 2. Skladba fotografického obrazu...33 // 2.1 Vyvážení fotografického obrazu...35 // Symetrie a asymetrie ...36 // Stranové vyvážení ...37 // Vyvážení prvků v obraze ...37 // 2.2 Vnímání skladby obrazu ...40 // 5 // KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI // 2.3 Logika věci...42 // 2.4 Kompozice...44 // Zlatý řez...45 // Nedodržení pravidel kompozice...53 // 3. Tvůrčí prvky ve fotografii...55 // 3.1 Realita ve fotografii...55 // Informativní fotografie...56 // Tvůrčí fotografie...56 // 3.2 Osvětlení...66 // Zdroj světla...67 // Jas světla...72 // Směr světla...75 // Odlesky a stíny...79 // 3.3 Hloubka ostrosti...82 // 3.4 Barvy v obraze...86 // Základní barevná skladba...87 // Barevná skladba v obraze...89 // 3.5 Černobílý svět ve fotografii...91 // 3.6 Tonalita...94 // 3.7 Linie...96 // Lineární skladba v obraze...100 // 3.8 Kontrast...102 // 6 // Obsah // 3.9 Perspektíva a prostor...103 // Prostorový obraz...103
// Plošný obraz...109 // 3.10 Rytmizující prvky...111 // 3.11 Chaos - nesoulad ... 115 // 3.12 Rám a formát obrazu...115 // Funkce rámu...116 // Skutečný rám fotografie...118 // Optický rám fotografie...118 // Formát snímku na šírku a výšku...120 // 3.13 Směrová orientace v obrazové ploše...121 // 3.14 Neostrost jako tvůrčí prvek...124 // 3.15 Statika a pohyb...129 // Statický snímek...129 // Pohyb v obraze...131 // 4.1 Tvůrčí záměr fotografa...135 // 4. Tvůrčí podněty ve fotografickém obraze ...135 // 4.2 Kreativní výběr námětu...137 // 4.3 Obsah a forma snímku...140 // 4.4 Emotivní účinek snímku...141 // 4.5 Fotograf a divák...143 // Fotograf...144 // Divák...146 // 7 // KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI // Vedení oka diváka obrazem...147 // Ovlivnění obrazu úpravou v editoru počítače...150 // Příběh v obraze...153 // V jednoduchosti je krása...153 // „Rukopis“ fotografa...156 // 5. Závěr...159 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC