Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. vydání
Praha : Grada, 2009
1 online zdroj (248 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6973-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1802-6 (brožováno)
Stavitel
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
V městském prostředí ozeleněné střechy nejen zkrášlují vrcholy budov, ale také pomáhají zlepšovat ovzduší. Zároveň jsou příjemným místem k odpočinku či k aktivnímu trávení volného času, plní estetickou, ekologickou a mikroklimatickou funkci. Díky novým a stále lepším materiálům navrhují architekti ozelenění nejen na střechy ploché, ale i na skloněné povrchy a dokonce na pláště budov. Návod, jak na to a zda se právě u vaší střechy odhodlat k ozelenění, najdete v předkládané publikaci s velkým množstvím fotografií, technických podkladů z již realizovaných staveb, seznamy vhodných či nevhodných rostlin a se zkušenostmi se závlahou a údržbou střechy..
001485023
Úvod 9 // 1 Ozeleněné střechy v historii a současnosti 9 // 1.1 Tradiční historické střechy s vegetačním pokryvem 10 // 1.2 Ozeleněné střechy v zahraničí od historie až po současnost 11 // 1.3 Ozeleněné střechy v českých zemích od historie až po současnost 16 // 2 Význam ozeleněných střech 23 // 2.1 Životní prostředí v městských aglomeracích 23 // 2.2 Výhody a nevýhody ozelenění střech 26 // 3 Typy a skladby ozeleněných střech 34 // 3.1 Typy střech a jejich vhodnost ? ozelenění 34 // 3.1.1 Ploché střechy 35 // 3.1.2 Šikmé a strmé střechy 38 // 3.2 Typy ozelenění 39 // 3.2.1 Biotopní zeleň (samovolné ozelenění) 40 // 3.2.2 Extenzivní zeleň 42 // 3.2.3 Polointenzivní zeleň 46 // 3.2.4 Intenzivní zeleň 47 // 3.3 Skladba ozeleněných střešních plášťů 49 // 3.4 Vrstvy střešního pláště 51 // 3.4.1 Vegetační (pěstební souvrství) 52 // Vegetace 52 // Způsoby ozelenění 55 // Extenzivní zeleň 58 // Střešní trávníky 61 // Kotvení rostlin 66 // Mulčovací vrstva 68 // Stabilizační vrstva - horní ochrana substrátu 68 // Substráty, zemina a vegetační rohože 68 // Stabilizační vrstva - opatření proti sesuvu substrátu = protišmykové a protiskluzové zajištění 75 // Stabilizační vrstva - opatření proti sání větru 78 // Hydroakumulační (vododržná/vodostavná) vrstva 78 // Filtrační (separační) vrstva 79 // Drenážní (a hydroakumulační) vrstva 80 // 3.4.2 Střešní plášť 86 // Horní ochranná vrstva hydroizolace (separační, dilatační) 86 // Ochranná fólie odolné proti prorůstání kořínků 87 // Hydroizolace 87 // Dilatační vrstva 92 // Separační vrstva 92 // Expanzní vrstva 92 // Tepelná izolace 93 // Spádová vrstva 97 // Vzduchotěsná vrstva 98 // Pojistná hydroizolační vrstva 98 // Parozábrana (parotěsná vrstva) 99 //
Nosná konstrukce 100 // 4 Vliv ozelenění na konstrukci a funkci střechy 101 // 4.1 Vliv ozelenění na nosnou konstrukci 101 // 4.2 Tepelná technika ozeleněných střech 106 // 4.3 Odvodňovací systémy 108 // 4.4 Konstrukce na střeše 112 // 4.5 Detaily 115 // 5 Speciální způsoby ozelenění 124 // 5.1 Zeleň v mobilních nádobách 124 // 5.2 Dodatečné ozelenění 126 // 5.3 Domy chráněné zemí 127 // 5.4 Vertikální zahrady 129 // 6 Realizace ozeleněných střech 130 // 6.1 Estetické hledisko 130 // 6.2 Realizace - projekty a vlastní práce 131 // 6.3 Časový plán 133 // 6.4 Finanční náklady 134 // 7 Údržba vegetačních střech 140 // 7.1 Závlaha 141 // 7.2 Výživa a hnojení 150 // 8 Závěr 153 // 9 Vybrané realizace ozeleněných střech 154 // Terminologie 161 // Normy, směrnice, zákony a vyhlášky 165 // Spolky, ústavy, komise 168 // Doporučené zdroje 169 // Poděkování 170 // Přílohy 171 // A. Seznamy rostlin pro ozelenění střech 171 // I Nevhodné rostliny 171 // 1.1 Dřeviny hlubokokořenící 171 // 1.2 Dřeviny s výškou přes 20 m 172 // I. 3 Dřeviny s výškou 10-20 m // II Vhodné rostliny // II. 1 Jehličnaté rostliny // 11.2 Listnaté dreviny // 11.3 Trvalky // III Rostliny vhodné do městských aglomerací (do znečištěného prostředí) // IV Rostliny vhodné pro vytvoření střešního travního porostu // V Alergenní rostliny // B. Zkratky materiálů a jejich chemické názvy // Rejstřík 242

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC