Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6689-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2049-4 (print)
V této na trhu ojedinělé publikaci se dozvíte, jaké specifické marketingové nástroje a přístupy jsou vhodné pro sektor obchodu a jak úspěšně volit a aplikovat marketingový mix. Kniha vychází z českých podmínek a nabízí řadu příkladů z praxe obchodních firem. Po přiblížení situace v sektoru obchodu v ČR se dozvíte o rozdílech v používání vhodných přístupů u moderních retailingových firem s převahou zahraničního kapitálu a u malých a středních obchodních firem s převážně českou kapitálovou účastí. Seznámíte se s charakteristikou současného zákazníka a s jeho spotřebním chováním a rozhodováním, dále s vhodnými segmentačními kritérii trhu či marketingovými nástroji obchodníka. Zjistíte, jaká specifika by měl mít marketingový mix obchodní firmy ve srovnání s mixem výrobní firmy. A na závěr poznáte jak budovat vztahy se stálými zákazníky..
001485052
Obsah // O autorce...8 // Předmluva...9 // 1. Obchod a jeho charakteristika...11 // 1.1 Funkce obchodu, jeho pozice ve vztahu ? výrobě...12 // 1.1.1 Vymezení specifik obchodu ...14 // 1.2 Charakteristické rysy současného obchodu...17 // 1.3 Životní cyklus maloobchodního podniku...19 // 1.4 Současnost (a budoucnost) obchodu v ČR...22 // 1.3 Obchod v době internetu...26 // 1.3.1 Předpoklady pro využití internetu...27 // 1.5.2 Elektronické obchodování...29 // 1.5.3 Elektronický obchod v ČR...31 // 2. Specifika marketingu v obchodní firmě...35 // 2.1 Marketing a jeho proměny...36 // 2.2 Vymezení pojmu marketingový mix...39 // 2.3 Specifika marketingového mixu obchodníka...41 // 2.4 Nákupní marketing ...42 // 3. Marketingové prostředí obchodní firmy...47 // 3.1 Marketingové makroprostředí...49 // 3.2 Marketingové mikroprostředí...53 // 3.3 Vybrané demografické a ekonomické skutečnosti z ČR...56 // 4. Nákupní chování zákazníka...65 // 4.1 Zákazník, nebo spotřebitel? ...67 // 4.1.1 Jaký je dnešní spotřebitel ...68 // 4.2 Nákupní chování jako součást spotřebního chování...69 // 4.3 Faktory ovlivňující spotřební chování...72 // 4.3.1 Individuální charakteristiky spotřebitele („viditelné“)...72 // 4.3.2 Individuální charakteristiky spotřebitele („skryté“) ...76 // 4.4 Nákupní rozhodnutí a co s ním souvisí...84 // . 4.4.1 Typy kupních rozhodovacích procesů...90 // 4.4.2 Další možné pohledy
na průběh kupního rozhodování...91 // 4.5 Nákupní akce...96 // 4.5.1 Situační vlivy ...97 // 4.5.2 Ukázky možných pohnutek doprovázejících nakupování ... 98 // 5. Strategické rozhodování v obchodní firmě...101 // 5.1 Strategické marketingové řízení ...102 // 5.2 Formulace strategie...103 // 5.2.1 Situační analýza, vize a poslání firmy ...103 // 5.2.2 Vytyčení cílů...107 // 5.2.3 Identifikace zákazníků...109 // 5.2.4 Strategie — způsob dosažení cíle a specifické aktivity..110 // 5.2.5 Kontrola strategie...112 // 5.3 Typologie zákazníků...113 // 5.3.1 Typologie společnosti GfK...114 // 5.3.2 Typologie společnosti STEM/MARK...117 // 5.3.3 Další typologie...118 // 5.4 Positioning...120 // 6. Rozhodování o distribuci v obchodní firmě...127 // 6.1 Rozhodování o volbě lokality...128 // 6.1.1 Rozhodnutí o volbě trhu...130 // 6.1.2 Rozhodnutí o lokalizaci v rámci vybraného státu ...133 // 6.1.3 Rozhodnutí o umístění maloobchodní jednotky a o formě // prodeje...136 // 6.2 Analýza chování spotřebitelů ve vztahu ? prodejně...138 // 6.3 Co je také vhodné vědět v souvislosti (nejen) s volbou lokality ... 142 // 7. Rozhodování o ceně v obchodní firmě...149 // 7.1 Specifika ceny obchodní firmy...150 // 7.2 Rozhodování o ceně...151 // 7.2.1 Cenové strategie...153 // 7.2.2 Metody tvorby cen...154 // 7.2.3 Obchodní marže (zisková přirážka)...156 // 7.3 Cenová elasticita...157 // 7.4 Další možnosti
práce s cenou // 7.4.1 Systém slev a srážek . // 7.5 Cenová orientace zákazníků // 158 // 158 // 160 // 8. Rozhodování o sortimentu v obchodní firmě ...165 // 8.1 Rozhodování o celkovém sortimentním zaměření...166 // 8.1.1 Typologie obchodních jednotek...170 // 8.2 Rozhodování o změnách sortimentu...171 // 8.3 Rozhodování o vlastních značkách ...172 // 8.4 Rozhodování o službách...175 // 8.5 Category management ...176 // 8.6 Merchandising...177 // 9. Rozhodování o komunikaci v obchodní firmě...181 // 9.1 Marketingová komunikace...182 // 9.1.1 Komunikační proces...184 // 9.1.2 Komunikační mix...185 // 9.2 Marketingová komunikace v obchodní firmě...186 // 9.2.1 Strategie push a pull...187 // 9.2.2 Metody tvorby rozpočtu na marketingovou komunikaci ... 188 // 9.2.3 Specifika komunikace obchodní firmy ...189 // 9.2.4 Nástroje komunikace obchodní firmy...190 // 9.3 Externí nástroje komunikace obchodní firmy...192 // 9.3.1 Reklama...192 // 9.3.2 Další externí nástroje marketingové komunikace ...200 // 9.4 Interní nástroje komunikace obchodní firmy ...202 // 9.4.1 Podpora prodeje...203 // 9.4.2 Osobní prodej...205 // 9.4.3 P-O-P reklama...206 // 9.4.4 Atmosféra prodejny...210 // 10. Budování loajality zákazníků...213 // 10.1 Spokojenost zákazníka ...214 // 10.2 Věrnost zákazníka...218 // <-¦ 10.2.1 Vytváření věrnosti zákazníků...222 // 10.2.2 Věrnostní systémy...224 // Literatura...229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC