Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2007
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6937-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2366-2 (print)
Tato kniha známých českých autorů je věnována nejrozšířenějšímu živočišnému druhu našich honiteb – srnčí zvěři, která je také předmětem cílené myslivecké péče na celém území České republiky. Přístupnou a přehlednou formou seznámíme čtenáře nejen se zoologií tohoto druhu, ale také se správnou mysliveckou péčí o něj. Kapitoly jsou logicky členěny na zoologii, etologii, ekologii, zásady řádného hospodaření, problematiku odhadu věku, parožení a dále se zaměřují na průběrný odstřel a metody humánního lovu ve smyslu platných legislativních norem. Najdete zde také informace o srnčí jako trofejové zvěři a o úpravě trofejí. Text knihy doprovází více než 140 fotografií, ilustrací a grafů. Publikace volně navazuje na úspěšný seriál autorů Drmoty a Koláře zabývající se srnčí zvěří na stránkách nejrozšířenějšího tematicky zaměřeného měsíčníku Myslivost..
001485082
Úvod (Drmota) 10 // Krátký pohled nazpět (Kolář) 13 // Zoologie, etologie a ekologie srnčí zvěře (Zbořil) 17 // Anatomie - vnitřní stavba těla 24 // Etologie srnčí zvěře 28 // Hlasové projevy a vnitrodruhová komunikace 28 // Sociální chování, hierarchie v tlupě 29 // Teritorialita 30 // Rozmnožování, průběh říje 32 // Potrava, pastevní cykly 35 // Ekologie srnčí zvěře 36 // Abiotické faktory 36 // Biotické faktory 38 // Populační dynamika srnčí zvěře 39 // 2.1 Systematické zařazení 17 // 2.2 Fylogenetický vývoj druhu 18 // 2.3 Areál rozšíření 18 // 2.4 Životní prostředí 19 // 2.5 Morfologie - vnější stavba těla 20 // Obsah // Problematika parožení (Drmota) 40 // Vývoj a stavba parohu 40 // Charakteristiky paroží 46 // Stupně srnčího paroží 49 // Tvarová variabilita paroží 51 // Tvarové abnormality paroží 54 // Poruchy tvorby v důsledku hormonálních změn 55 // 3.5.2 Poruchy tvorby v důsledku // úrazů 58 // 3.5.3 Poškození mrazem 60 // 3.5.4 Tvarové změny v důsledku // poruchy látkové výměny minerálních látek 61 // 3.5.5 Geneticky podmíněné // mutace 62 // 3.5.6 Vícečetné paroží 62 // 3.5.7 Nerovnoměrný vývoj pučnice 63 // 3.6 Kritéria posouzení chovné hodnoty srnců vzhledem ? trofeji 64 // 3.7 Hodnocení srnčích trofejí 68 // 3.8 Přehlídky a výstavy trofejí (Kolář) 74 // 4 Chov zvěře a myslivecká péče o zvěř (Drmota, Zbořil) 78 // 4.1 Základy mysliveckého // plánování 78 // 4.2 Srnčí zvěř a prostředí 88 // 4.2.1 Výživa a přikrmování 94 // 4.2.2 Škody způsobené zvěří 103 // 4.2.3 Škody na zvěři 108 // 4.3 Veterinární péče o srnčí // zvěř 109 // 4.3.1 Prevence v chovech 109 // 4.3.2 Onemocnění 111 // 4.4 Odhad věku srnčí zvěře // a jeho význam (Drmota) 118 // 4.4.1 Odhad věku živé zvěře 119 //
4.4.1.1 Základní rysy v chování zvěře // a sociální vztahy 121 // 4.4.1.2 Vzhled zvěře 129 // 4.4.1.2.1 Tělesné proporce 129 // 4.4.1.2.2 Zbarvení a výměna srsti 142 // 4.4.1.2.3 Trofej, její vývoj a vytloukání 147 // // 4.4.2 Odhad věku ulovené srnčí // zvěře 149 // 4.4.2.1 Opotřebení chrupu 150 // 4.4.2.1.1 Vývoj chrupu a opotřebení // stoliček 151 // 4.4.2.1.2 Ostatní metody posouzení // stavu chrupu 163 // 4.4.2.2 Osifikace kostry 164 // 4.4.2.3 Stavba a vývoj pučnic 166 // 4.5 Průběrný odstřel (Kolář) 167 // 4.5.1 Kdy začít se srnci? 167 // 4.5.2 Organizace průběrného odstřelu 172 // 4.5.3 Souvislosti průběrného odstřelu 174 // 4.5.4 Skladba kmenového stavu 177 // 4.5.5 Odstřel srnců I. věkové třídy 178 // 4.5.6 Odstřel srnců II. věkové třídy 181 // 4.5.7 Odstřel srnců III. věkové třídy 183 // 4.5.8 Odstřel srn a srnčat 185 // 4.5.9 Kdy začít s holou? 187 // 4.5.10 Posuzování srn a srnčat 189 // 4.5.11 Odstřel srnčat 194 // 4.5.12 Ohniskový odstřel 196 // 5 Způsoby lovu srnčí zvěře (Drmota) 198 // Význam lovu v současnosti 198 // Metody lovu srnčí zvéře 200 // Pobytové znaky srnčí zvěře 201 // Lov odstřelem 203 // 5.2.2.1 Bezpečnostní pravidla 205 // S.2.2.2 Čekaná 206 // 5.2.2.3 Šoulačka 212 // S.2.2.4 Lov vábením 215 // Lovecká výbava 221 // Lov odchytem 225 // Myslivecké tradice a zásady při lovu zvěře 227 // Značení po ráně, vyšetření nástřelu a dosled 232 // Základní ošetření úlovků 237 // Srnčí jako trofejová zvěř 238 // Úprava trofejí 238 // Ostatní trofeje 243 // Závěr (Drmota) 245 // Seznam použité literatury 248

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC