Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., akt. vyd.
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6850-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2305-1 (print)
Excel 2000, 2002, 2003
Učebnice věnovaná základům programování v Excelu z pera dlouholetého lektora a překladatele. Autor vám nejprve prozradí, co je to makro a v jakých situacích se stane vaším nepostradatelným pomocníkem, a naučí vás nahrávat makra pomocí záznamníku. Poté se seznámíte s prostředím editoru jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Po zvládnutí základních pojmů týkajících se programování v Excelu se dozvíte, co jsou to objekty v jazyku VBA, jaké jsou jejich vlastnosti a metody. Autor vám představí některé velmi často používané příkazy a konstrukce a na praktických ukázkách si procvičíte techniku psaní kódu. Jelikož budete velmi často pracovat s buňkami, je celá jedna kapitola věnována práci s objektem Range (oblastí buněk). Obdobně se další kapitoly zabývají frekventovanými objekty Workbook, Worksheet a Application. Závěr patří stručnému úvodu do problematiky řešení chyb v makrech..
001485092
1 Makra v Excelu // 1.1 Proč je v Excelu obsažen i programovací jazyk // 1.2 Něco málo o vývoji Excelu z hlediska programování // 1.3 Typy listů v sešitu a jejich vztah k programování. // 2 Nahrávání maker // 2.1 Proč makra nahráváme? // 2.2 Začínáme s nahráváním maker // 2.3 Relativní a absolutní odkazy na buňky // a jejich použití při nahrávání maker // 3 První setkání s editorem jazyka Visual Basic // 3.1 Jak nahraná makra upravit? // 3.2 Spuštění editoru jazyka Visual Basic // 3.3 Vzhled editoru jazyka Visual Basic // 3.4 Režimy práce v editoru Visual Basicu // 3.5 Rozbor nahraných maker // 3.6 Okno Immediate // 4 Úvod do VBA a objektového programování // 4.1 Principy programování v Excelu // 4.2 Objekty v jazyku VBA // 4.3 Události // 4.4 Nápověda k jednotlivým objektům // 5 Začínáme psát vlastní makra // 5.1 Části standardního modulu kódu // 5.2 Procedury a funkce // 5.3 Jednotlivé části podprogramů // 5.4 Příkazy a jejich zápis // 5.5 Proměnné // 5.6 Konstanty // 5.7 Názvy objektů, proměnných a konstant // 5.8 Výrazy // 5.9 Operátory // 5.10 Datové typy proměnných a konstant // 5.11 Rozsah platnosti a životnost // 5.12 Deklarace proměnných // 5.13 Praktické ukázky deklarací proměnných, // jejich platnosti a životnosti // 5.14 Způsoby zápisu hodnot do proměnné // 5.15 Další poznámky k datovým typům // 5.16 Pole proměnných // 5.17 Parametry a jejich druhy // 5.18 Rozhodovací bloky // 5.19 Cykly // 5.20 Jak se spouští procedury (shrnutí) //
6 Často používané příkazy, funkce a konstrukce // 6.1 Funkce pracovního listu v kódu VBA // 6.2 Vestavěné příkazy a funkce obecně // 6.3 Jak z kódu informovat uživatele příkaz a funkce MsgBox // 6.4 Zadávání hodnot funkce a metoda InputBox // 6.5 Funkce pro práci s textovými hodnotami // 6.6 Funkce pro práci s číselnými hodnotami // 6.7 Vlastní funkce, které můžete použít na pracovních listech // 6.8 Další časté konstrukce // 6.9 Cvičení // 7 Pracujeme s objektem Range // 7.1 Co všechno může být objektem typu Range? // 7.2 Jak určit oblast buněk // 7.3 Odkazy na objekt typu Range // 7.4 Pracujeme s oblastmi buněk základní vlastnosti a metody // 7.5 Příklady různých technik pro práci s buňkami // 7.6 Formátování obsahu buněk // 7.7 Cvičení // 8 Pracujeme s objekty Workbook a Worksheet // 8.1 Pracovní listy // 8.2 Práce s objektem PageSetup a tisk listů // 8.3 Pracujeme se sešity // 8.4 Odpověď na hádanku // 8.5 Cvičení // 9 Objekt Application a jeho význam // 9.1 Užitečné metody a vlastnosti objektu Application // 9.2 Zobrazení vestavěných dialogových oken // 9.3 Cvičení // 10 Jak řešit chyby v makrech // 10.1 Chyby za běhu programu // 10.2 Chybové rutiny v kódu // 10.3 Ladicí nástroje Excelu // 10.4 Stručný přehled nedůležitějších chyb

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC