Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6348-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2459-1 (print)
Autoři publikace se zaměřují na problematiku osvětlování interiérů denním světlem dopravovaným světlovody. Nabízejí přehled vývoje tubusových světlovodů, vysvětlují jejich optické vlastnosti, metody posuzování a analytické řešení návrhu. Náročnější čtenář může získat teoretické základy z řešení úloh přenosu světla tubusovými světlovody při různých světelných exteriérových podmínkách a méně náročný čtenář má možnost obeznámit se s jednoduššími postupy hodnocení osvětlení interiérů světlovody. Kniha je určena pro stavební inženýry, architekty, investory, stavební firmy, učitele a studenty vysokých odborných škol. Autoři jsou členy SAV v Bratislavě, VUT Brno, národního komitétu mezinárodní společnosti pro osvětlování CIE..
001485126
Obsah // 2 Fotometrické veličiny (S. Darula, J. Mohelníková)...13 // 2.1 Základní veličiny a vztahy používané ve fotometrii... 13 // 2.2 Vztahy mezi fotometrickými a energetickými veličinami ... 16 // 2.3 Složky světelného a zářivého toku... 17 // 3 Přehled vývoje tubusových světlovodů (J. Mohelníková)...19 // 3.1 Vývoj světlovodů... 19 // 3.2 Současné svétlovodné systémy ...24 // 3.3 Pasivní svétlovodné systémy...26 // 3.4 Aktivní svétlovodné systémy...29 // 4 Optické vlastnosti světlovodů (J. Mohelníková, J. Pich)...31 // 4.1 Spektrální propustnost transparentních prvků světlovodů...31 // 4.2 Změna optických vlastností materiálů v závislosti na úhlu dopadu světla...33 // 4.3 Materiály pro vysoce reflexní povrchy tubusů světlovodů...38 // 5 Exteriérové světelné podmínky (R. Kittler, S. Darula)...41 // 5.1 Dostupnost slunečního světla pro tubusové světlovody...41 // 5.2 Směrování slunečních paprsků do světlovodů podle ročních a denních drah // Slunce...45 // 5.3 Sbírání oblohového světla do světlovodů podle rozložení jasů na obloze.47 // 5.4 Pravděpodobné roční změny typických denních osvětleností ve střední Evropě . . 58 // 5.5 Modelování průběhů denních osvětleností...68 // 5.6 Osvětlení kopule světlovodů v šikmé rovině ...76 // 6 Modelování šíření světla světlovody...79 // 6.1 Analytické řešení (M. Kocifaj)...79 // 6.1.1 Šíření individuálních
světelných paprsků tubusovým světlovodem...81 // 6.1.2 Osvětlení difuzoru po mnohonásobných odrazech v tubusu světlovodů . . 87 // 6.1.3 Využití světlovodů ? osvětlení vnitřních prostor...90 // 6.2 Empirické metody (J. Mohelníková)...94 // 6.3 Simulační metody pro osvětlování (J. Mohelníková, F. Vajkay)...101 // 6.3.1 Radiační metoda (Radiosity)... 103 // 6.3.2 Metody sledování paprsku (Ray-Tracing)... 104 // 6.3.3 Metoda pro zobrazení globální osvětleností (Global Illumination)... 106 // 6.3.4 Fotonová mapa (Photon Mapping) ... 106 // 6.4 Ukázka výsledků modelování světlovodů (F. Vajkay, J. Mohelníková)... 107 // 7 Návrh a hodnocení tubusových světlovodů (J. Mohelníková, J. Plch, 5. Darula). . .115 // 7.1 Hodnocení světelné účinnosti světlovodů podle metody CIE...115 // 7.2 Hodnocení osvětleností pod světlovodem pomocí jasu difuzoru...118 // 7.3 Ukázka vyhodnocení osvětleností od světlovodů...121 // 6 Osvětlování světlovody // 8 Ukázky praktických realizací světlovodů...131 // Závěr... 139 // Seznam symbolů... 144 // Literatura... 147 // Věcný rejstřík... 156 // Jmenný rejstřík... 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC