Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6687-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2465-2 (print)
Manažeři všech úrovní se v čtivé a přehledné knížce dozví, jak se úspěšně vypořádat s deseti situacemi, které lze považovat za jedny z nejobtížnějších v práci a kariéře každého manažera. Zkušený poradce a lektor radí, jak s úspěchem řídit sebe samého, jak si poradit s problematickými pracovníky, jak předávat nepříznivé zprávy, jak motivovat a přesvědčovat, jak zvládat konflikty a stres, jak přijímat změny, jak přejít od řízení k vedení, jak nepropadnout narcismu či jak zvládnout přechod na vedoucí funkci na začátku kariéry. Kniha plná praktických rad, tipů a příkladů se stane vaším nejlepším pomocníkem..
001485127
O autorovi // Úvodem // 1. Situace první a výchozí: Jak řídit sebe sama // 1.1 Jak dosáhnout osobní efektivity // 1.1.1 Jak stanovovat osobní cíle // 1.1.2 Jak plánovat svou činnost a stanovovat její priority // 1.1.3 Jak bojovat se sklonem k odkládání a nerozhodnosti // 1.1.4 Jak zvyšovat své osobní tempo a „tah na branku" // 1.1.5 Jak se bránit vyrušování // 1.1.6 Jak a proč delegovat // 1.1.7 Jak řídit produktivní čas, přestávky a psychické bloky // 1.2 Jak při řízení sebe sama využít emocionální inteligenci // 1.2.1 Jak chápat emocionální inteligenci? // 1.2.2 Jak bránit vlastní demotivaci // 2. Situace druhá: Jak zvládnout přechod z výkonné funkce na funkci vedoucí // 2.1 Čím se práce vedoucího liší // 2.2 Jak se vyhnout nejčastějším chybám při přechodu na vedoucí místo // 2.2.1 Nedostatek pozornosti k jasným cílům a očekáváním // 2.2.2 Sklon uzavírat se před zaměstnanci a nekomunikovat // s nimi // 2.2.3 Obavy z delegování // 2.2.4 Delegování úkolů, které delegovat nelze // 2.2.5 Nedostatečná kontrola // 2.2.6 Sklon tolerovat „delegování vzhůru" // 2.2.7 Neschopnost nebo nezájem naslouchat zaměstnancům // 2.2.8 Sklon obklopovat se při výběru podřízených svými známými // 2.2.9 Obava řešit (personální) problémy // 2.2.10 Sklon zanedbávat poznání vlastních podřízených // 2.2.11 Tendence zapomínat na potřebu pochvaly a uznání // 2.2.12 Tendence nehájit své podřízené // 2.2.13 Sklon vyhýbat se odpovědnosti // 2.2.14 Tendence zapomínat na svého nadřízeného // 2.2.15 Tendence ukazovat všem, „kdo je zde šéfem" // 3. Situace třetí: Jak úspěšně motivovat a přesvědčovat // 3.1 Motivace není j en odměňování // 3.1.1 Jak úspěšně motivovat: tři pravidla // 3.1.2 Jak rozpoznat zdroje pracovní motivace //
3.1.3 Deset praktických motivačních nástrojů // 3.1.4 Deset osvědčených „zabijáků" motivace // 3.1.5 Jak motivační schopnosti trénovat // 3.1.6 Jak se vyvarovat manipulace // 3.1.7 Jak získat a neztratit zajímavé uchazeče // 3.2 Jak přistupovat k odměňování // 3.2.1 Osm zásad motivačního odměňování // 3.2.2 Jak zabránit „nevyvážené" motivaci při odměňování // 3.3 Jak úspěšně přesvědčovat a působit přesvědčivě // 3.3.1 Pět předpokladů úspěchu při osobním přesvědčování // 3.3.2 Jak zaujmout a přesvědčit při veřejném vystoupení // 3.3.3 Písemná sdělení: nebezpečí komunikace bez obsahu // 3.3.4 Jak neztratit přesvědčivost ani na schůzích // 4. Situace čtvrtá: Jak kontrolovat a předávat nepříznivé zprávy a neničit přitom motivaci spolupracovníků // 4.1 Jak kontrolovat // 4.1.1 Pravidla a nejčastější chyby kontroly // 4.1.2 Jak hodnotit výkon // 4.2 Jak předávat nepříznivé hodnocení: tři pravidla // 4.2.1 Základem je okamžité hodnocení // 4.2.2 Emocionální reakce nejsou nezbytné // 4.2.3 Společné hledání východisek // 4.3 Jak provádět pravidelné hodnocení // 4.3.1 Tři předpoklady // 4.3.2 Jak se vyvarovat subjektivnímu hodnocení // 5 Situace pátá: Jak zvládat obtížné zaměstnance (a nadřízené) // 5.1 Hlavní obtížné projevy // 5.2 Jak rozpoznat obtížné zaměstnance již při výběru // 5.2.1 Na co se zaměřit // 5.2.2 Neverbální projevy // 5.3 Příčiny obtížného chování a jejich prevence // 5.3.1 Prevence obtížného chování // 5.4 Jak obtížné chování řešit // 5.4.1 Výkonové problémy // 5.4.2 Porušování kázně // 5.4.3 Osobní problémy a emocionální reakce // 5.4.4 Problémoví mohou být i „talenti" // 5.4.5 Problémoví zaměstnanci a vlastní emocionální zátěž //
5.5 Jak reagovat na obtížné nadřízené // 5.5.1 Jak dosáhnout toho, aby nás nadřízený vyslechl // 5.5.2 Jak zvládnout náročné nadřízené // 5.5.3 Manažeři psychicky nevyrovnaní // S Situace šestá: Jak překonávat konflikty a stres // 6.1 Které konflikty jsou škodlivé // 6.2 Jak škodlivým konfliktům předcházet a jak je řešit // 6.2.1 Jaké strategie a role při řešení konfliktů volit // 6.3 Jak podporovat konflikty zdravé // 6.4 Jak „řídit" stres // 6.4.1 Jaké jsou nejčastější příčiny negativního stresu // 6.4.2 Jaká preventivní opatření použít // 7 Situace sedmá: Jak provádět změny a „zeštíhlovat" podnik // 7.1 Jak řídit změny a nevyvolat obavy a chaos // 7.1.1 Jak stanovit cíle změn // 7.2 Jak změny připravit, naplánovat a zajistit jejich podporu // 7.2.1 Základní úkoly // 7.3 Jak zvládnout zeštíhlování // 7.3.1 Jak zeštíhlování předejít // 7.3.2 Jak při zeštíhlování postupovat // 7.3.3 Jak se vyhnout nejčastějším úskalím zeštíhlování // 7.4 Proč a jak měnit podnikovou kulturu // 7.4.1 Co je podniková kultura a jak vzniká // 7.4.2 Jak změny podnikové kultury řídit // 7.5 Jak čelit sklonu podléhat módním změnám // 7.5.1 Přínosy a úskalí módních novinek // 7.5.2 Jak se vyvarovat problémů // 8. Situace osmá: Jak zvládnout přechod od řízení k vedení a koučování // 8.1 Proč podniky potřebuj í řízení i vedení // 8.1.1 Jaká je úloha vůdců // 8.2 Jak se stát vůdcem // 8.2.1 Jednání vůdců // 8.3 Proč a jak zaměstnance rozvíjet a koučovat // 8.3.1 Proč zaměstnance rozvíjet // 8.4 Jak se stát koučem // 8.4.1 Čím se koučování liší // 8.4.2 Jak při koučování postupovat // 9. Situace devátá: Jak vytvořit a řídit úspěšný tým // 9.1 Co je tým a proč týmy vytvářet //
9.1.1 Čím se tým liší od běžné pracovní skupiny // 9.1.2 Proč a kde týmy zavádět // 9.2 Jak tým vytvořit a řídit // 9.2.1 Tvorba týmu // 9.2.2 Řízení týmů // 9.2.3 Čeho se při řízení týmů vyvarovat // 10. Situace desátá: Jak zvládnout řízení v mezinárodním prostředí // 10.1 Jak vnímat kulturní stereotypy // 10.2 Kulturní rozdíly při řízení // 10.3 Nejčastější zdroje problémů // 10.4 Jak kulturních rozdílů využít // 10.4.1 V čem mohou pomoci tréninky // 11. Test na závěr: Jste dobrý manažer?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC