Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (272 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6688-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2725-7 (print)
Ojedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze. Rozsáhlý prostor je věnován jazykům pro popis a zpracování XML dat, jako jsou XML Schema, XPath, XSLT a XQuery, který slouží k dotazování nad XML daty v XML databázích. Autoři popisují různé typy úložišť pro XML data, jakož i standard SQL/XML umožňující integrovat XML data a data relačních databází. Čtenář se též seznámí s metodami komprese XML dat použitelnými při jejich ukládání a přenosu. Závěr je věnován aplikacím XML technologie, zmíněny jsou možnosti práce s XML v některých databázových produktech. Kniha je zacílena zejména na profesionály využívající technologie XML v rámci aplikací, ale i začátečníci v knize naleznou potřebný úvodní materiál..
001485128
Principy formátu XML -- Formát XML -- XML dokument -- Definice struktury dokumentu pomocí DTD -- Jmenné prostory XML -- Aplikační rozhraní -- XML schémata a jazyk XML Schéma -- Motivace -- Základy jazyka XML Schéma -- Jednoduché datové typy -- Atributy -- Elementy -- Složené datové typy -- Skupiny atributů -- Další jazyky pro definici XML schématu -- Shrnutí -- Jazyky XPath, XPointer a XLink -- XPath -- XPointer -- XLink -- Shrnutí -- Pokročilé techniky jazyka XML Schéma -- Omezení identity -- Substituovatelnost a substituční skupiny -- Zástupci -- Externí schémata -- Notace -- Anotace -- Kořenový element schéma -- Vztah jazyka XML Schéma k XML dokumentům -- Vztah jazyka XML Schéma k DTD -- Shrnutí -- Transformace XML dokumentů pomocí XSLT -- Struktura XSL dokumentu -- Prvky jazyka XSL -- Aplikace pravidel XSLT -- Zpracování XML dokumentu pomocí XSLT -- Příklad převodu XML do HTML -- Příklad jednoduché databáze v XML -- Shrnutí -- Jazyk XQuery -- Datové modely XML a dotazovacích jazyků -- Cesty -- Konstruktory -- Výrazy FLWOR -- Kvantifikátory -- Datový model XQuery -- Vstupní funkce -- Funkce -- Datové typy a schémata -- Formální sémantika XQuery -- Shrnutí -- XML databáze -- Uložení XML dat v systému souborů -- Uložení XML dat v relační databázi -- Nativní XML úložiště -- SQL/XML -- Komprese XML dat -- Komprese dat -- Komprese XML dat -- Shrnutí -- Modelování XML dat -- Návody pro návrh XML schémat
-- Abstrakce návrhu XML schémat -- Praktické využití XML -- Vybrané standardní XML formáty -- Webové služby -- Podpora XML v existujících RSŘBD -- Shrnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC