Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7493-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2505-5 (print)
Publikace od našich předních ovocnářů je určena zahrádkářům a pěstitelům ovocných stromů, kteří si nevědí rady s jejich ošetřováním, ale i studentům zahradnických škol a majitelům sadů - ti se zde seznámí s různými efektivními způsoby řezu jednotlivých ovocných dřevin, s jejich zapěstováním, tvarováním a řezem na trvalém stanovišti. Kniha pomocí názorných kreseb a fotografií objasňuje principy a podstatu řezu, včetně stručných teoretických základů. Pomůže s volbou vhodného pěstitelského tvaru, čtenáři se dozví, jak předejít nejčastějším chybám, jak ošetřovat stromům rány, jak s řezem sladit další pěstitelské zásahy a jak v sadě nebo na zahradě udržet zdravé a plodící stromy. Na rozdíl od mnoha jiných publikací na trhu zahrnuje i téma řezu přeroubovaných stromů..
001485139
OBSAH // Úvod 9 // 1 Stavba (orgány) stromu 10 // 1.1 Kořeny 10 // 1.2 Kmen 10 // 1.3 Koruna 10 // 2 Základní předpoklady pro zahájení řezu 13 // 2.1 Výsadbový materiál 13 // 2.2 Doba, způsob a technika výsadby 14 // 2.3 Opěry k vysazeným dřevinám io // 2.4 Nářadí a pomůcky vhodné ? řezu 17 // 3 Účel a cíle řezu 25 // 4 Fyziologické aspekty řezu dřevin 26 // 4.1 Období převažujícího růstu 26 // 4.2 Období plodnosti a stárnutí 26 // 5 Význam a rozdělení řezu (obecná část) 29 // 5.1 Výchovný řez 29 // 5.2 Udržovací řez 30 // 5.3 Zmlazovací řez 31 // 5.4 Rozdělení řezu podle termínu 31 // 5.4.1 Zimní řez 31 // 5.4.2 Letní řez 31 // 5?? Doba řezu jednotlivých skupin ovocných druhů 31 // 5.4.4 Hojení a ošetření řezných ran 33 // 5.4.5 Mrazová poškození nadzemních orgánů a kořenů ovocných dřevin 33 // 5.5 Technika a stupeň řezu 34 // 5.5.1 Krátký (hluboký) řez 35 // 5.5.2 Dlouhý (slabý) řez 35 // 5.5.3 Střední řez 35 // ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN // 5.6...Rozdělení řezu pod le způ sobu provedení.. 35 // 5.6.1 ..Řez ye větevním kroužku... 36 // 5.6.2 ..Řez na pupen a řez naostro... 36 // 5.6.3 ..Řez na patku... 36 // 5.6.4 ..Řez na čípek... 37 // 5.6.5 ..Řez na korunku... 37 // 5.6.6 ..Zpětný (oprayný) řez.. 38 // 5.6.7 .Střídavý řez... 38 // 5.7 .Speciální typy řezu... 38 // 5.7.1 ..Lorettůy řez (letní řez na ... 38 // 5.7.2 ..Šittůy řez (letní..fez rneruněk).
39 // 5.7.3 ..Uniformní (konturovy), řez. 39 // 5.7.4 ..Probírka plodonpšů... 40 // .5.7,5..Vroubkování (scoring) a nařezáy 41 // 5.7.6...Kroužkování (girdling). 42 // 6 Řez jádrovin - hlavní aspekty ... 43 // 6.1 ..Řez jabloní... 43 // 6.1.1 .Výchovný řez při zapěstování klasických korun strornů... 43 // 6.1.2 .Výchovný řez při zapěstoyán í štíhlé ho vřete n e. 45 // 6.1.3 .Udržovací řez (průklest) klasickýc ... 46 // 6.1.4 .Udržovací řez štíhlého vřetene... 46 // 6.1.5 Zmlazovací řez stárnoucích korun |?? ... 47 // 6.1.6 .Tvarování a řez jabloní v systému Splax... 48 // 6.1.7 .Řez kořenů... 49 // 6.1.8 .Husté a velmi husté výsadby jabloní... 50 // 6.1.9 Alternující (střídavá) plodnost... 50 // 6.1.10 Probírka plůdků...51 // 6.2 Řez hrušní... 52 // 6.2.1 .Vôl.ni.m.feucí.zákrsek... 52 // 6.2.2 .Štíhlé vřeteno (Slender Spindle)... 53 // 6.2.3 Pěstitelské systémy založené na principu JaturaTrellis... 54 // 6.2.4 GüttingerV-kordon (V-systém)... 56 // 6.2.5 Superštíhlé vřeteno ve tvaru V... 56 // 6.2.6 Systémy Mikado a Prilling... 57 // 7...Řez peckovin - hlavní aspekty ... 59 // 7.1 Zahnúv způsob řezu peckovin ... 59 // 7.2 Řiiiljvoní ... ...60 // 7.2.1 .Výchovný řez...60 // 7.2.2 .Udržovací řez...61 // 7.2.3 Zmlazovací řez. 61 // Obsah // 7.3 Řez třešní 62 // 7.3.1 Výchovný řez 62 // 7.3.2 Udržovací řez 63 // 7.3.3 Zmlazení stárnoucích korun třešní 63
7.3.4 lak získat nízké tvary třešní? 63 // 7.4 Řez višní 64 // 7.4.1 Výchovný řez 64 // 7.4.2 Udržovací řez 64 // 7.4.3 Zmlazovací řez 64 // 7.5 Řez meruněk 65 // 7.5.1 Řez volně rostoucí koruny s terminálem 65 // 7.5.2 Řez duté koruny 67 // 7.5.3 Řez štíhlého vřetene 68 // 7.6 Řez broskvoní 68 // 7.6.1 Řez koti ovité koruny 69 // 7.6.2 Krátký (klasický) řez 70 // 7.6.3 Dlouhý (americký) řez 71 // 8 Řez skořápkovin - hlavní aspekty 72 // 8.1 Řez ořešáků 72 // 8.1.1 Řez volně rostoucí koruny s terminálem 72 // 8.1.2 Řez kotlovité koruny 73 // 8.2 Řez lísky 74 // 8.2.1 Řez keřové lísky 74 // 8.2.2 Řez stromkové lísky 76 // 9 Řez drobného ovoce - hlavní aspekty 77 // 9.1 Řez rybízu 77 // 9.1.: Tvarovací (výchovný) řez keřového a stromkového rybízu 78 // 9?.2 Udržovací a zmlazovací řez 78 // 9.1.3 Pěstování rybízu na drátěnce 78 // 9.2 Řez angreštu 79 // 9.2.1 Tvarovací (výchovný) řez stromkového a keřového angreštu 79 // 9.2.2 Udržovací a zmlazovací řez 80 // 9.3 Řez mal i niku 80 // 9.4 Řez ostružiníku 81 // 10 Řez netradičních ovocných dřevin - hlavní aspekty 83 // 10.1 Řez dřínu - Cornus sp. 83 // ? Řez hlohu - Crataeagus sp. 83 // 10:3 Řez jeřábu - Sorbus sp. 83 // 10.4 Řez kdouloně - Cydonia sp. 84 // 10.5 Řez mišpule - Mespilus sp. 84

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC