Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (496 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7783-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2509-3 (print)
Komplexní publikace českého autora, jediná svého druhu na našem trhu, přináší encyklopedický přehled a určovací klíče všech druhů obojživelníků a plazů, kteří žijí na území České republiky. U každého druhu je podrobný popis, fotografie, určovací znaky, mapa výskytu i variabilita zbarvení. Autor se zabývá také chováním, nároky jednotlivých druhů na životní prostředí, nedestruktivním způsobem studia těchto živočichů a jejich ochranou. Přehledný text doplňuje 1654 barevných fotografií a kreseb. Kniha je určena všem zájemcům o přírodu, školám a těm, kdo se věnují ochraně přírody..
001485141
// VĚNOVÁNÍ S PODĚKOVÁNÍM ... 12 // PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ... 13 // PODĚKOVÁNÍ ZA INFORMACE A FOTOGRAFIE ... 13 // TATO PUBLIKACE JE URČENA ... 14 // ÚVODNÍ // str. 15 // // MÍSTO ÚVODU TROCHA „VYSVĚTLIVEK“, ABYCHOM Sl ROZUMĚLI ... 15 // PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK ... 17 // ÚVOD ? OBOJŽIVELNÍKŮM A PLAZŮM ... 21 // 1. VZNIK A VÝVOJ OBOJŽIVELNÍKŮ S MALÝM PŘÍDAVKEM ? ZAMYŠLENÍ ... 22 // 2. VLASTNOSTI OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ... 25 // 1 ) ŘÍZENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY - TERMOREGULACE ... 25 // 2) DÝCHÁNÍ, KOŽNÍ DÝCHÁNÍ, HIBERNACE ... 27 // 3) KŮŽE, KOŽNÍ PRODUKTY A ROHOVATĚNÍ POKOŽKY ... 29 // 4) JEDY, KOŽNÍ JEDY A SLIZY OBOJŽIVELNÍKŮ ... 30 // 5) BARVIVA A ZBARVENÍ ... 31 // 4 // 6) BARVOMĚNA A ZMĚNY ZBARVENÍ ... 37 // 7) CHARAKTERISTIKA ROZDÍLŮ MEZI OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY V CZ A SK ... 38 // 3. SMYSLOVÁ VÝBAVA OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ... 39 // 1 ) ZRAK ... 39 // 2) hmat... 39 // 3) ČICH A CHUŤ ... 40 // 4) sluch... 41 // 4. BĚŽNÉ NEMOCI A PARAZITI OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ... 42 // 5. ROZDÍLY V ROZMNOŽOVÁNÍ OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ... 44 // 1 ) OPLOZENÍ A VÝVOJ ZÁRODKU ... 44 // 2) POHLAVNÍ ROZDÍLY U NAŠICH OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ... 46 // 3) KLADENÍ VAJÍČEK A VZHLED SNŮŠEK ... 51 // STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBOJŽIVELNÍKŮ ... 54 // ROZDÍLY MEZI ŘÁDY OBOJŽIVELNÍKŮ ... 60 // OCASATÍ (NAŠI MLOCI) // str. 63 // - // 63 // 64 64 // 1. ROZDÍLY MEZI MLOKEM A ČOLKY // 2. ROZDÍLY
VE VÝVOJI OCASATÝCH // 5 // 3. ÚVOD ? OCASATÝM OBOJŽIVELNÍKŮM ... // 4. ROZMNOŽOVÁNÍ OCASATÝCH OBOJŽIVELNÍKŮ ... // 5. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED NAŠICH DRUHŮ ... // MLOK SKVRNITÝ ... // ČOLEK VELKÝ ... // ČOLEK DUNAJSKÝ ... // ČOLEK DRAVÝ ... // KLÍČ ČOLKŮ RODU ČOLEK - TRITURUS... // KŘÍŽENCI V RÁMCI SKUPINY „VELKÝCH“ ČOLKŮ ... // ČOLEK HORSKÝ ... // ČOLEK KARPATSKÝ ... // ČOLEK HRANATÝ ... // ČOLEK OBECNÝ... // KLÍČ ČOLKŮ RODŮ ČOLEK - MESOTRITON A ČOLEK - LISSOTRITON KŘÍŽENCI V RÁMCI SKUPINY „MALÝCH“ ČOLKŮ ... // 64 // 66 // 68 // 69 // 75 // 81 // 87 // 93 // 94 97 // 105 // 111 // 117 // 125 // 129 // 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŽAB ... 132 // 2. KLÍČOVÉ ZNAKY NAŠICH ŽAB - ZÁKLADNÍ KLÍČ ČELEDÍ A RODŮ ... 134 // 3. MIGRACE ŽAB ... 136 // 4. ROZMNOŽOVÁNÍ ŽAB ... 138 // 5. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED ŽAB ... 142 // NAŠE KUŇKY - ČELEĎ KUŇKOVITÍ ... 143 // KUŇKA OBECNÁ ... 145 // KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ ... 151 // KLÍČ RODU KUŇKA ... 159 // KŘÍŽENCI RODU KUŇKA ... 161 // 6 // NAŠE BLATNICE - ČELEĎ BLATNICOVITÍ ... 163 // Blatnice skvrnitá... 163 // NAŠE ROPUCHY - ČELEĎ ROPUCHOVITÍ ... 171 // Ropucha obecná... 173 // Ropucha krátkonohá... 183 // Ropucha zelená... 191 // Klíč rodu ropucha... 199 // Kříženci rodu ropucha... 201 // NAŠE ROSNIČKY - ČELEĎ ROSNIČKOVITÍ ... 203 // Rosnička zelená... 203 // NAŠI SKOKANI - ČELEĎ SKOKANOVITÍ ... 211 // Základní klíč rodů
našich skokanů... 212 // SKUPINA SUCHOZEMSKÝCH SKOKANŮ RODU RANA ... 213 // Skokan hnědý... 215 // Skokan ostronosý... 227 // Skokan štíhlý... 237 // Klíč rodu skokan - rana... 243 // skupina vodních skokanů rodu pelophylax... 247 // Skokan krátkonohý... 253 // Skokan zelený... 261 // Skokan skřehotavý... 271 // Klíč rodu skokan - pelophylax... 277 // 7 // str. 283 // 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PLAZŮ ... 284 // 2. ROZDÍLY MEZI ŘÁDY PLAZŮ ... 285 // str. 287 // ÚVOD ? ŽELVÁM ... 288 // NAŠE ŽELVY - ČELEĎ EMYDOVITÍ ... 289 // ŽELVA BAHENNÍ ... 289 // 8 // SUPINATI // str. 297 // ŠUPINATÍ (ŠUPINATÍ PLAZI) // 298 // JESTERI // 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA // 2. REGENERACE OCASU JEŠTĚRŮ A AUTOTOMIE // 3. POHLAVNÍ ROZDÍLY NAŠICH JEŠTĚREK .. // 4. PÁROVÝ POHLAVNÍ ORGÁN NAŠICH JEŠTĚRŮ // 5. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED NAŠICH JEŠTĚRŮ . // SCINKOVÉ NA SLOVENSKU - ČELEĎ SCINKOVITÍ // KRÁTKONOŽKA EVROPSKÁ // NAŠE JEŠTĚRKY - ČELEĎ JEŠTĚRKOVITÍ // JEŠTĚRKA ZELENÁ JEŠTĚRKA OBECNÁ // JEŠTĚRKA ZEDNÍ // JEŠTĚRKA ŽIVORODÁ // NAŠI SLEPÝŠI - ČELEĎ SLEPÝŠOVITÍ // str 301 // 302 // 302 // 305 // 306 // 306 // 307 307 313 313 323 331 339 347 347 355 // SLEPÝŠ KŘEHKÝ KLÍČ NAŠICH JEŠTĚRŮ . // 9 // HADI // str. 363 // STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA // POHLAVNÍ ROZDÍLY A POHLAVNÍ ORGÁNY NAŠICH HADŮ // SYSTEMATICKÝ PŘEHLED NAŠICH HADŮ // NAŠE UŽOVKY - ČELEĎ UŽOVKOVITÍ // UŽOVKY PRAVÉ // UŽOVKA
STROMOVÁ // UŽOVKA HLADKÁ // UŽOVKY VODNÍ // UŽOVKA OBOJKOVÁ // UŽOVKA PODPLAMATÁ // NAŠE ZMIJE - ČELEĎ ZMIJOVITÍ // ZMIJE OBECNÁ // KLÍČ NAŠICH HADŮ // SOUHRN ZNAKŮ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ NAŠICH HADŮ // 364 // 367 // 368 // 369 369 369 377 387 387 399 407 407 419 426 // 10 // // OCHRANA A STUDIUM s™ 427 // OCHRANA STANOVIŠŤ A DRUHŮ ... 428 // JAK BEZPEČNĚ MANIPULOVAT S PLAZY A OBOJŽIVELNÍKY ... 433 // KOUSNUTÍ ČI UŠTKNUTÍ ZMIJÍ OBECNOU ... 441 // PRVNÍ POMOC PŘI UŠTKNUTÍ ZMIJÍ OBECNOU ... 444 // NEDESTRUKTIVNÍ METODY STUDIA ... 447 // POPULARIZACE A ZAVER // str. 459 // // 1. POPULARIZACE OCHRANY OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ... 460 // 2. RADY NA ZÁVĚR ... 463 // 3. AUTORSKÁ PRÁVA ... 464 // 4. ZDROJE INFORMACÍ ... 466 // 5. STRUČNÁ INFORMACE O AUTOROVI ... 470 // 6. REJSTŘÍK NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN ... 472 // 7. REJSTŘÍK VYBRANÝCH POJMŮ ... 482 // 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC