Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6751-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2602-1 (print)
Ojedinělý průvodce světem technologických staveb seznamuje se všemi hlavními činnosti projektového manažera při přípravě a realizaci staveb, kde hlavní slovo mají výrobní technologie. Publikace přehledně a systematicky popisuje celý investiční proces od výběru nejekonomičtější varianty přes projektový návrh, legislativní přípravu stavby až po vlastní výstavbu a garanční testy technologie. Kniha poskytuje základní orientaci při výběru dodavatelů a návod jak uzavírat smlouvy. Čtenáři ocení podrobný postup pro stanovení cen za projekční a inženýrské činnosti a pro odhad nákladů. Kniha obsahuje řadu konkrétních příkladů a schémat..
001485160
OBSAH // 5 // Obsah // 0 autorovi...7 // Poděkování ... 9 // Seznam symbolů...13 // Úvod...15 // 1 Základní pojmy výstavby...17 // 2 Definice projektu ...25 // 2.1 Obecné investiční príležitosti ...25 // 2.2 Studie proveditelnosti...26 // 2.3 Toky hotovosti projektu...27 // 2.3.1 Fixní kapitálové investice - CAPEX ...31 // 2.3.2 Oběžné kapitálové investice...32 // 2.3.3 Provozní náklady...33 // 2.3.4 Toky hotovosti pro případovou studii...39 // 2.4 Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů...43 // 2.4.1 Časová hodnota peněz...43 // 2.4.2 Diskontní sazba...43 // 2.4.3 Kritéria ziskovosti...44 // 2.5 Rozhodnutí o realizaci projektu...48 // 3 Procesy výstavby...51 // 3.1 Projektování...52 // 3.1.1 Druhy projektové dokumentace...52 // 3.1.2 Členění dokumentace z hlediska zákona...55 // 3.1.3 Proces návrhu ...60 // 3.1.4 Funkční návrh procesní technologie...67 // 3.1.5 Funkční návrh kusové technologie...91 // 3.1.6 Funkční návrh budovy ...95 // 3.1.7 Lokalizace prvků stavby ...102 // 3.2 Legislativa stavby...113 // 3.2.1 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí - EIA...115 // 3.2.2 Integrované povolení ~ IPPC...117 // 3.2.3 Územní řízení...118 // 3.2.4 Stavební řízení...119 // 3.2.5 Povolení zdroje znečištění...122 // 3.2.6 Vzájemné vazby správních řízení ...122 // 3.2.7 Uvedení stavby do provozu...122 // 3.3 Dodávka stavby...125 // 3.3.1 Stavební práce...126 // 3.3.2 Dodávka výrobní
technologie ...132 // 3.3.3 Doba výstavby...134 // 3.4 Zkoušky...136 // 3.4.1 Zkoušky kvality na staveništi...137 // 3.4.2 Inspekce u výrobce...137 // 3.4.3 Zkoušky funkce...137 // 6 // PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH STAVEB // 4 Smluvní vztahy...145 // 4.1 Dodavatelský systém ...147 // 4.1.1 Dodavatelský systém pro budovu...147 // 4.1.2 Dodavatelský systém pro stavbu s technologií licensora...149 // 4.1.3 Dodavatelský systém pro stavbu s technologií vlastníka...153 // 4.2 Typy smluv...155 // 4.2.1 Typy smluv na dodávku stavby...156 // 4.2.2 Smlouvy FIDIC...158 // 4.2.3 Klasická smlouva na dodávku stavby...159 // 4.3 Komerční část smlouvy...161 // 4.4 Technická část smlouvy...172 // 5 Náklady stavby...177 // 5.1 Struktura nákladů stavby ...177 // 5.2 Odhady nákladů stavební a technologické části...178 // 5.2.1 Vliv času - cenové indexy...179 // 5.2.2 Vliv lokality...181 // 5.2.3 Odhad nákladů technologické části (2)...185 // 5.2.4 Odhad nákladů stavební části (3) ...195 // 5.2.5 Odhad nákladů projekčních a inženýrských prací (4) a (5)...202 // 6 Projektové řízení výstavby...207 // 6.1 Řízení rozsahu...209 // 6.1.1 Definování rozsahu...211 // 6.1.2 Ověřování rozsahu...212 // 6.1.3 Řízení změn rozsahu...214 // 6.2 Řízení času ...216 // 6.2.1 Sestavení harmonogramu...217 // 6.2.2 Řízení harmonogramu...221 // 6.3 Řízení nákladů...225 // 6.3.1 Odhad nákladů a návrh rozpočtu...225 // 6.3.2
Kontrola nákladů...229 // 6.4 Řízení kvality...231 // 6.5 Řízení lidských zdrojů...234 // 6.6 Řízení rizik...236 // 6.6.1 Identifikace rizik-typy rizik...237 // 6.6.2 Kvalitativní a kvantitativní analýza...240 // 6.6.3 Plán prevence rizik a jejich řízení...241 // 6.7 Řízení nákupu...243 // Literatura...247 // Knihy...247 // Zákony a vyhlášky...249 // Rejstřík...251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC