Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6751-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2602-1 (print)
Ojedinělý průvodce světem technologických staveb seznamuje se všemi hlavními činnosti projektového manažera při přípravě a realizaci staveb, kde hlavní slovo mají výrobní technologie. Publikace přehledně a systematicky popisuje celý investiční proces od výběru nejekonomičtější varianty přes projektový návrh, legislativní přípravu stavby až po vlastní výstavbu a garanční testy technologie. Kniha poskytuje základní orientaci při výběru dodavatelů a návod jak uzavírat smlouvy. Čtenáři ocení podrobný postup pro stanovení cen za projekční a inženýrské činnosti a pro odhad nákladů. Kniha obsahuje řadu konkrétních příkladů a schémat..
001485160
O autorovi 7 // Poděkování 9 // Seznam symbolů 13 // Úvod 15 // 1 Základní pojmy výstavby 17 // 2 Definice projektu 25 // 2.1 Obecné investiční príležitosti 25 // 2.2 Studie proveditelnosti 26 // 2.3 Toky hotovosti projektu 27 // 2.3.1 Fixní kapitálové investice - CAPEX 31 // 2.3.2 Oběžné kapitálové investice 32 // 2.3.3 Provozní náklady 33 // 2.3.4 Toky hotovosti pro případovou studii 39 // 2.4 Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů 43 // 2.4.1 Časová hodnota peněz 43 // 2.4.2 Diskontní sazba 43 // 2.4.3 Kritéria ziskovosti 44 // 2.5 Rozhodnutí o realizaci projektu 48 // 3 Procesy výstavby 51 // 3.1 Projektování 52 // 3.1.1 Druhy projektové dokumentace 52 // 3.1.2 Členění dokumentace z hlediska zákona 55 // 3.1.3 Proces návrhu 60 // 3.1.4 Funkční návrh procesní technologie 67 // 3.1.5 Funkční návrh kusové technologie 91 // 3.1.6 Funkční návrh budovy 95 // 3.1.7 Lokalizace prvků stavby 102 // 3.2 Legislativa stavby 113 // 3.2.1 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí - EIA 115 // 3.2.2 Integrované povolení ~ IPPC 117 // 3.2.3 Územní řízení 118 // 3.2.4 Stavební řízení 119 // 3.2.5 Povolení zdroje znečištění 122 // 3.2.6 Vzájemné vazby správních řízení 122 // 3.2.7 Uvedení stavby do provozu 122 // 3.3 Dodávka stavby 125 // 3.3.1 Stavební práce 126 // 3.3.2 Dodávka výrobní technologie 132 // 3.3.3 Doba výstavby 134 // 3.4 Zkoušky 136 // 3.4.1 Zkoušky kvality na staveništi 137 // 3.4.2 Inspekce u výrobce 137 // 3.4.3 Zkoušky funkce 137 // 4 Smluvní vztahy 145 // 4.1 Dodavatelský systém 147 // 4.1.1 Dodavatelský systém pro budovu 147 // 4.1.2 Dodavatelský systém pro stavbu s technologií licensora 149 // 4.1.3 Dodavatelský systém pro stavbu s technologií vlastníka 153 // 4.2 Typy smluv 155 // 4.2.1 Typy smluv na dodávku stavby 156 //
4.2.2 Smlouvy FIDIC 158 // 4.2.3 Klasická smlouva na dodávku stavby 159 // 4.3 Komerční část smlouvy 161 // 4.4 Technická část smlouvy 172 // 5 Náklady stavby 177 // 5.1 Struktura nákladů stavby 177 // 5.2 Odhady nákladů stavební a technologické části 178 // 5.2.1 Vliv času - cenové indexy 179 // 5.2.2 Vliv lokality 181 // 5.2.3 Odhad nákladů technologické části (2) 185 // 5.2.4 Odhad nákladů stavební části (3) 195 // 5.2.5 Odhad nákladů projekčních a inženýrských prací (4) a (5) 202 // 6 Projektové řízení výstavby 207 // 6.1 Řízení rozsahu 209 // 6.1.1 Definování rozsahu 211 // 6.1.2 Ověřování rozsahu 212 // 6.1.3 Řízení změn rozsahu 214 // 6.2 Řízení času 216 // 6.2.1 Sestavení harmonogramu 217 // 6.2.2 Řízení harmonogramu 221 // 6.3 Řízení nákladů 225 // 6.3.1 Odhad nákladů a návrh rozpočtu 225 // 6.3.2 Kontrola nákladů 229 // 6.4 Řízení kvality 231 // 6.5 Řízení lidských zdrojů 234 // 6.6 Řízení rizik 236 // 6.6.1 Identifikace rizik-typy rizik 237 // 6.6.2 Kvalitativní a kvantitativní analýza 240 // 6.6.3 Plán prevence rizik a jejich řízení 241 // 6.7 Řízení nákupu 243 // Literatura 247 // Knihy 247 // Zákony a vyhlášky 249 // Rejstřík 251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC