Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6803-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2720-2 (print)
Profi & hobby
Kniha pomůže zájemcům při výběru tepelného čerpadla, aby se dokázali správně a kvalifikovaně rozhodnout a udělali si představu o rozsahu a důležitosti celé instalace. V první části se čtenář dozví co je to tepelné čerpadlo a jeho princip, pár slov o historii a vzniku. Další část knihy je věnována rozdělení tepelných čerpadel dle způsobu odběru primárního tepla a způsobu předávání tepla do vnitřního prostředí. Podrobněji se kniha zabývá optimálním návrhem tepelného čerpadla s ohledem na stav objektu a jeho požadavku na provoz. Poukazuje na specifické stránky provozu tepelného čerpadla ve spolupráci s topnou soustavou a s dalšími zdroji tepla v domě. Na jednoduchém příkladu je demonstrativně ukázáno, jak celý proces návrhu tepelného čerpadla probíhá. Součástí publikace je i ekonomický rozbor provozu a investičních nákladů spojených s instalací tepelného čerpadla. Tento rozbor se věnuje jak porovnání mezi jednotlivými typy tepelných čerpadel, tak porovnání s ostatními zdroji tepla..
001485193
1 Tepelné čerpadlo obecně // 1.1 Co je to tepelné čerpadlo // 1.2 Historie a vznik // 1.3 Princip // 1.4 Parametry tepelných čerpadel // Typy tepelných čerpadel // 2.1 Tepelné erpadlo typu zemé/voda // 2.2 Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda // 2.3 Tepelné čerpadlo typu voda/voda // 2.4 Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch // 2.5 Tepelná čerpadla s přímým odběrem tepla // Zdroje nízkopotenciálního tepla // 3.1 Zemní plošný kolektor // 3.2 Vrty - geotermální vertikální sondy // 3.3 Energetické piloty // 3.4 Spodní voda // 3.5 Povrchová voda // 3.6 Venkovní vzduch // 3.7 Odpadní a větrací vzduch // 3.8 Sluneční kolektory // Návrh, montáž a provoz tepelného čerpadla // 4.1 Určení velikosti tepelného čerpadla // 4.2 Tepelná soustava // 4.3 Návrh vhodného ohřívače TV // 4.4 Volba primárního zdroje tepla // 4.5 Kapacita elektrické přípojky // 4.6 Umístění tepelného čerpadla a řešení stavebních detailů // 4.7 Akumulace // 4.8 Regulace // 4.9 Montáž // 4.10 Zkušební provoz // 5 Využití tepelného čerpadla 75 // 5.1 Bivalentní zdroje tepla 75 // 5.2 Ohřev bazénové vody a whirpoolů 77 // 5.3 Kombinace ohřevu TV solárními kolektory a tepelným čerpadlem 79 // 5.4 Vzduchotechnika 80 // 5.5 Chlazení a klimatizace 82 // 5.6 Nové trendy ve využívání tepelných čerpadel 84 // 6 Ekonomika tepelného čerpadla 88 // 6.1 Plyn, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo 88 // 6.2 Náklady na energie v domácnosti 93 // 6.3 Návratnost solárního ohřevu teplé vody 96 // 6.4 Ekonomika provozu tepelného čerpadla s teplovodní krbovou vložkou 98 // 6.5 Má volba topného systému vliv na ekonomiku provozu // tepelného čerpadla? 99 // 6.6 Možnost dotace z programů SFŽP 100 // 7 Výběr tepelného čerpadla 101 // 7.1 Jak postupovat při výběru správného typu 101 // 7.2 Na co si dát pozor 102 // 7.3 Porovnání nabídek od jednotlivých dodavatelů 105

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC