Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., zcela přepracované vydání
[Česko] : Grada, 2010
1 online zdroj (120 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6804-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3249-7 (print)
Profi & hobby
Elektromontéři, studenti i pracovníci stavebních profesí zde naleznou informace o nejnovějších trendech v elektrických instalacích a kutilové příklady správných způsobů vytváření těchto instalací. Kniha zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti elektrických instalací jak klasických, tak systémových. Obsahuje návrh postupu při sestavování požadavků na novou nebo rekonstruovanou elektrickou instalaci. Z takto vytvořených požadavků vyplývá, jakým způsobem má být instalace vytvořena. Publikace je tedy návodem k optimální volbě přístrojů a zařízení pro elektrickou instalaci v závislosti na náročnosti požadavků stanovených uživatelem. Také komplexně řeší otázky elektrických instalací pro různé stupně komfortu i pro různé úrovně dosažitelných úspor provozních nákladů. Čtenář - koncový uživatel (drobný investor) tak má k dispozici vodítko, kterým se může řídit při výběru vhodných prvků pro elektrické instalace..
001485202
1 Jsme před rozhodnutím o nové elektrické instalaci // 2 Elektrická přípojka a provizorní elektrické rozvody na staveništi // 3 Kladení vedení a výběr komponentů 15 // 3.1 Společné pokyny 15 // 3.1.1 Skrytá montáž vodičů a kabelů 16 // 3.1.2 Instalace v objektech ze zdicích materiálů 19 // 3.1.3 Instalace v objektech z litého betonu 19 // 3.1.4 Instalace v panelových objektech 21 // 3.1.5 Povrchová montáž vodičů a kabelů 22 // 3.1.6 Nástěnné elektroinstalační kanály 23 // 3.1.7 Požadavky na elektroinstalační krabice 25 // 3.1.8 Nadproudová ochrana 28 // 3.1.9 Ochrana před nebezpečným dotykem 31 // 3.2 Instalace v objektech z hořlavých stavebních materiálů 37 // 3.3 Požadavky na elektrické instalace v koupelnách a dalších // prostorách s vyšším rizikem úrazu elektrickým proudem 38 // 4 Rozváděče 42 // 4.2 Rozmístění rozváděčů 42 // 4.2 Montáž rozváděčů 43 // 4.3 Přístrojové vybavení rozváděčů 45 // 4.3.1 Jističe a pojistky 45 // 4.3.2 Proudové chrániče 46 // 4.3.3 Ochrany proti přepětí 46 // 4.3.4 Stykače 47 // 4.3.5 Impulsní relé 48 // 4.3.6 Přístroje pro systémové instalace 49 // 4.3.7 Další přístroje 50 // 5 Domovní spínače a zásuvky, jejich zapojování 51 // 5.1 Spínače 52 // 5.1.1 Elektromechanické spínače světelných obvodů 53 // 5.1.2 Žaluziové spínače 60 //
5.1.3 Stmívače 64 // 5.1.4 Elektronické snímače pohybu a prítomnosti 69 // 5.1.5 Časové spínače 71 // 5.1.6 Prístroje pro řízení topení a chlazení 73 // 5.1.7 Spínače pro ovládání provozu různých spotřebičů 75 // 5.1.8 Dálkově ovládané spínače 77 // 5.1.9 Speciální spínače pro elektrické instalace 82 // 5.2 Silové zásuvky 84 // 5.2.1 Rozmístění silových zásuvek 88 // 5.2.2 Zásuvky s ochranou proti přepětí 91 // 5.2.3 Třífázové zásuvky 93 // 5.3 Zásuvky sdělovací 93 // 5.3.1 Zásuvky telefonní a pro počítačové sítě 93 // 5.3.2 Anténní zásuvky 94 // 5.3.3 Sdělovací zásuvky pro další účely 94 // 5.3.4 Ochrana proti přepětí ve sdělovacích rozvodech 96 // 6 Zabezpečení objektu proti nežádoucím vlivům 97 // 6.1 Systémy zabezpečení objektu před vnikem nežádoucích osob 97 // 6.2 Požární signalizace 99 // 6.3 Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy 100 // 6.4 Ochrana před zaplavením 101 // 6.5 Doplňkové systémy zabezpečení objektu 102 // 7 Doplňková vybavení bytu 104 // 7.1 Rozhlasový poslech po celém bytě 104 // 7.2 Řízení audio a video vybavení 105 // 7.3 Vzdálená komunikace 106 // 8 Systémové elektrické instalace pro obytné budovy 107 // 8.2 Malé sběrnicové systémy 111 // 8.2 Systémová instalace KNX 112 // 8.3 Praktické využití systémové instalace 114 // 9 Uvedení instalace do provozu 117 // Závěr 119 // Použitá literatura 120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC