Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (120 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6802-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2787-5 (print)
Náš přední oborník na pěstování révy vinné připravil praktickou příručku pro zahrádkáře a malovinaře, kteří si chtějí vypěstovat kvalitní hrozny k přímé konzumaci. Seznamuje čtenáře se všemi podstatnými úkony, které vedou pěstitele ke kýženému výsledku - ke zdravé, sladké a bezsemenné bobuli. Soustřeďuje nejnovější poznatky o odrůdovém sortimentu, pěstitelských technologiích, způsobech biologického pěstování s minimálním použitím pesticidů, o stanovení zralosti hroznů a možnostech jejich skladování. Poznatky jsou aplikované na klimatické podmínky České republiky. Publikace je zaměřena výhradně na stolní odrůdy, které mají na pěstování specifičtější požadavky oproti ostatním odrůdám révy vinné..
001485214
1. Produkce a spotřeba stolních hroznů ve světě -- 2. Charakteristika moderní stolní odrůdy -- 3. Historie a současnost pěstování a šlechtění stolních odrůd -- Vývoj pěstování stolních odrůd v České republice -- Šlechtění stolních odrůd evropské révy vinné -- Šlechtění odrůd se zvýšenou odolností k houbovým chorobám a zimním mrazům -- 4. Nutriční hodnoty a význam hroznů ve výživě člověka -- 5. Zásady výběru stanoviště pro pěstování stolních odrůd révy vinné -- Klimatické podmínky pro pěstování révy vinné -- Výběr stanoviště pro pěstování stolních odrůd révy vinné -- 6. Révové sazenice a přeroubování keřů révy vinné -- Révové sazenice -- Příprava a uchování roubů -- Příprava pravokořenných sazenic -- Možnosti přeroubování révy vinné -- 7. Stolní odrůdy révy vinné -- Stolní odrůdy registrované ve Státní odrůdové knize ČR -- Stolní odrůdy evropské révy vinné -- PIWI stolní odrůdy révy -- 8. Příprava půdy před výsadbou -- 9. Výsadba stolních odrůd révy vinné -- Volba vhodné šířky meziřadí -- Volba vhodného směru řad ve výsadbě -- Volba vhodného termínu výsadby -- Způsoby výsadby révy vinné -- 10. Zimní řez révy vinné -- Termín provedení zimního řezu -- Mechanizační prostředky k řezu -- Volba vhodného zatížení keřů -- Volba vhodného typu řezu -- Zásady tvarování plodného dřeva --
11. Pěstitelské tvary pro stolní odrůdy révy vinné -- Nízké vedení „vedení na hlavu" -- Pěstitelské tvary určené pro zakrývání na zimu -- Vysoké vedení s řezem na tažně -- Vertiko -- Kordonové tvary -- Pergoly pro zahrádkáře -- Pěstitelské tvary pro velkovýrobní pěstování stolních odrůd -- 12. Zapěstování pěstitelského tvaru -- 13. Zelené práce u stolních odrůd -- Podlom -- Zastrkování letorostů do drátěnky -- Zakracování letorostů osečkování -- Vylamování zálistků -- Částečné odlistění v zóně hroznů -- 14. Speciální agrotechnické zásahy u stolních odrůd révy vinné -- Regulace násady hroznů v době vegetace -- Aplikace kyseliny giberelové u stolních odrůd -- Speciální technologie u stolních odrůd kroužkování -- 15. Výživa a hnojení stolních odrůd révy vinné -- Význam organické hmoty v půdě pro révu vinnou -- Hnojení organickými hnojivy -- Příznaky nedostatku a nadbytku živin -- Výživa a hnojení dusíkem u révy vinné -- Výživa a hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem -- Listová výživa -- Nejvýznamnější fyziologické poruchy révy vinné -- Ošetřování půdy ve vinici -- 16. Závlaha u stolních odrůd révy vinné -- 17. Choroby révy vinné -- Virové choroby révy vinné -- Bakteriální choroby révy vinné -- Fytoplazmy u révy vinné -- Houbové choroby révy vinné -- 18. Škůdci révy vinné -- Vlnovník révový -- Hálčivec révový -- Obaleči -- Biologické prostředky proti škůdcům -- 19. Stanovení termínu sklizně stolních hroznů -- 20. Skladování stolních hroznů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC