Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6984-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2908-4 (print)
Publikace věnovaná především studentům politologie a příbuzných oborů popisuje model veřejné správy a samosprávy a mapuje vývoj českého komunálního systému od roku 1861. Popisuje funkce a orgány místní samosprávy v České republice. Pozornost věnuje také volebnímu systému od listopadu 1989 do současnosti či výsledkům komunálních voleb v letech 1990-2006. Popisuje změny chování voličů a stranou nezůstávají ani klady a zápory volebních politických programů, volební účast, preferenční hlasování, typologie a složení koalic. Jak píše sám autor: "...hlavním cílem je v českém prostředí poprvé souhrnně v jednom celku představit a analyzovat všechny tři dimenze komunální politiky - institucionální, vztahovou i obsahovou..".
001485253
Obsah // Úvod 7 // 1. Samospráva a obec 11 // 1.1 Model veřejné správy a samosprávy 11 // 1.2 Struktura sídel a obcí 16 // 1.3 Obce, městyse, města, statutární města 20 // 1.4 Obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem 23 // 2. Funkce místní samosprávy 27 // 2.1 Co jsou obce? 27 // 2.2 Funkce obcí 29 // 2.3 Financování obcí v ČR 33 // 3. Vývoj komunálního systému v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1990 39 // 3.1 Zrod samosprávy 39 // 3.2 Od roku 1862 ? zániku Rakousko-Uherska 41 // 3.3 První republika 46 // 3.4 Druhá republika, Protektorát 53 // 3.5 Období poválečné (1945-1989) 55 // 3.6 Přechod ? demokracii na místní úrovni 57 // 4. Obecní samospráva v ČR a její orgány v současnosti 61 // 4.1 Místní, personální a symbolické vymezení obce 61 // 4.2 Působnost obcí 64 // 4.3 Orgány obce 67 // 4.4 Místní referendum 80 // 5. Vývoj komunálního volebního systému od roku 1990 do současnosti 83 // 5.1 Volební legislativa 83 // 5.2 Volební právo 85 // 5.3 Vznik a zánik mandátu 87 // 5.4 Volební dny, vyhlášení voleb 88 // 5.5 Volební kampaň 89 // 5.6 Volební strany, nezávislí kandidáti 90 // 5.7 Volební obvody 92 // 5.8 Způsoby volby 95 // 5.9 Uzavírací klauzule 98 // 5 // Komunální politika // 5.10 Volební formule 101 // 5.11 Preferenční hlasování 104 // 5.12 Předčasné volby 106 // 5.13 Sporné proměnné současného volebního systému 109 // 6. Obecní zřízení
v některých zahraničních zemích 113 // 6.1 Slovensko 113 // 6.2 Rakousko 115 // 6.3 Polsko 118 // 6.4 Maďarsko 121 // 6.5 Německo 126 // 6.6 Francie 132 // 7. Souhrnné výsledky komunálních voleb 1990-2006 137 // 7.1 Komunální volby 1990 139 // 7.2 Komunální volby 1994 141 // 7.3 Komunální volby 1998 147 // 7.4 Komunální volby 2002 151 // 7.5 Komunální volby 2006 155 // 7.6 Dlouhodobé trendy 159 // 8. Voličské chování - účast a preferenční hlasování 165 // 8.1 Volební účast jako výraz politické participace 165 // 8.2 Celková volební účast v českých komunálních volbách 1990-2006 167 // 8.3 Preferenční hlasování 169 // 8.4 Některé příčiny rozdílného preferenčního hlasování 177 // 8.5 Voličské chování v závislosti na různých faktorech 179 // 9. Radniční koalice, starostové 187 // 9.1 Typologie koalic 188 // 9.2 Česká komunální politika a koalice 196 // 9.3 Exekutivní koalice v obcích s rozšířenou působností 199 // 9.4 Exekutivní koalice v obcích dvou periferních okresů 202 // 9.5 Politické strany a jejich zastoupení v radách ORP 204 // 9.6 Politické strany a jejich zastoupení v radách obcí periferních okresů 206 // 9.7 Starostové v ORP 207 // 9.8 Starostové v obcích periferních okresů 211 // 10. Komunální politika nepolitická? 217 // 10.1 Polémos 217 // 10.2 Politické debaty spojené s funkcemi a sebechápáním obce 219 // 10.3 Ideové a programatické střety v komunální politice
221 // 10.4 Kompetenční spory obecních orgánů 230 // 10.5 Závěr 231 // Prameny a literatura 233 // Prameny 233 // Zákony, jejich návrhy a nálezy Ústavního soudu 234 // Literatura 236 // Seznam zkratek 243 // Rejstřík 245 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC